dziedzictwo

Gdzie to dziedzictwo? - Unesco
Pośród kilku najważniejszych instytucji międzynarodowych obok takich organizacji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, ale i Unia Europejska, należy wymienić m.in. UNESCO (w rozwinięciu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). Dlaczego? Być może wydaje nam się, że nie widzimy na co dzień efektów działalności tej wielkiej organizacji, ale wbrew pozorom ta działalność otacza nas z każdej strony i pokazuje swoje różne oblicza. A właściwie nie pokazuje, bo ona nie posiada swych własnych oblicz. Posiada oblicza różnych kultur, różnych dziedzictw kulturowych, różnych systemów nauki i oświaty. Powiedzieć ...

Troska o dorobek ludzkości, geneza - Unesco
Można śmiało stwierdzić że historia człowieka jest historią rozwoju na wielu ścieżkach, który postępował całkowicie niezależnie od siebie ( przynajmniej do czasu kiedy kultury zaczęły sie na skutek nasilających kontaktów przenikać i mieszać) To co jest charakterystyczne dla cywilizacji tworzonej przez człowieka że przejawia sie ona w szeroko pojętym dorobku kulturowym jak również technicznym. Krótko mówiąc każda pojedyncza kultura wytwarza formy materialne jak również niematerialne które stanowią o jej istocie i charakterze. Dzięki rozwojowi takich nauk jak antropologia i etnografia dzisiaj człowiek umie doceniać wytwory zarówno kultury w której wyrastał jak i ...

Historia Budapesztu - Unesco
Budapeszt to stolica Węgier. Jest to jednocześnie największe miasto tego państwa, leży w północnej części kraju, nad Dunajem. Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy Środkowej, znajdują się tutaj liczne uniwersytety, muzea, akademie sztuk pięknych. Jest również bardzo ważnym centrum turystycznym i uzdrowiskowym. Panorama tego miasta u nadbrzeży Dunaju (m.in Góra Gellerta) i dzielnica zamkowa zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowo UNESCO w roku 1987. Nazwa miasta pochodzi od połączenia trzech nazw kolejnych miejscowości: Budy, Obudy i Pesztu. Jego historia jest bardzo długa i rozległa, a zaczyna się już w czasach ...

Kryteria doboru na listę - Unesco
Żeby móc coś zakwalifikować na listę stanowiącą dziedzictwo kulturowe muszą być spełnione określone kryteria, które zostały wyznaczone przez Organizację UNESCO. Za nim to jednak stanie się obiekty startujące do listy muszą spełniać w zakresie dziedzictwa kulturowego sześć czynników, a kryteria przyrodnicze cztery. Tak było do 2004 roku. Każde ze zgłoszonych na listę obiektów zabytkowych oraz przyrodniczych starających się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości przechodzi bardzo ostrą weryfikację. Decyzja o takim wpisie po spełnieniu określonych kryteriów zapada na szczeblu Komitetu Światowego Dziedzictwa. Wystarczy, że jeden z kryteriów nie ...

" Memory of the Word " w UNESCO. - Unesco
Jednym z niezwykle kluczowych działań jest niezwykle interesujący program pod tytułem " Pamięć Świata" , utworzony w roku 1992, z zamiarem podejmowania działań w aspekcie zachowania, ratowania a także udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego.Spotkanie inaugurujące działania programowe w tym zakresie komitetu doradczego Programu, miało miejsce w roku 1993, na którym to zjeździe uchwalono szeroko rozumianą definicję dziedzictwa dokumentacyjnego. Wizualnie dostrzegalną częścią programu jest międzynarodowa lista, na którą to listę wpisuje się obiekty o światowym albo cywilizacyjnym etosie( znaczeniu ).Razem z listą tworzone są specjalne rejestry miejsc, o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych regionów i krajów ...

Obiekty z listy dziedzictwa UNESCO w Australii - Unesco
Australia zajmuje najmniejszy kontynent świata, oblewa ją Ocean Indyjski i Spokojny. Jest to bardzo rozwinięty kraj, który jako jedyny nosi tę samą nazwę, co kontynent, na którym się znajduje. Skupie się jednak na przedstawieniu paru przykładów, które należą do tego pięknego państwa i jednocześnie znajdują się na światowej liście dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego. Zacznę od najprawdopodobniej najbardziej znanego obiektu, czyli Wielkiej Rafy Koralowej, wpisanej na listę UNESCO w 1981 roku. Jest to największe skupisko koralowców na świecie. Jej powierzchnia wynosi 346000km2 Jej ogromny rozwój zawdzięcza się kilku zależnościom. Oto niektóre z nich; woda musi ...

Tradycja "oczkiem w głowie" UNESCO, II - Unesco
Dzięki konwencji o dziedzictwie nie materialnym organizacji UNESCO, szczególnej uwadze podlegają zamierzchłe i rzadkie tradycje, również takich krajów jak : Bułgaria - ze swoją starodawnym stylem polifonii, oraz tańcami i rytuałami z regionu o nazwie Shoplouk, są to archaiczne formy tańca horo oraz rytuał lazurowane, w połączeniu z polifonią Shoppe ( diafonią) , wykonywanych zwykle przez starsze kobiet, na ceremonii inicjacji młodych kobiet. Cała rzecz nosi nazwę Bistitsa Babi. Kolejną żywą, zamierzchłą tradycją na którą zwrócono uwagę w ramach konwencji UNESCO, jest Mugam, Tradycja Azerbejdżanu, to niezwykle drobiazgowo skonstruowana kompozycja muzyczno - ...

Działać i działać skutecznie.. - Unesco
Życie uczy że bardzo często same szlachetne intencje nie wystarczą poza nimi trzeba mieć jeszcze wizję jak je wcielać w praktykę. Inaczej pozostaną tylko i wyłącznie słowami pisanymi albo też mówionymi nie mającego żadnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Szczególnych przygotowań i środków wymaga realizowanie idei związanej między innymi z ratowaniem światowego dziedzictwa zarówno tego kulturowego jak i naturalnego. Bez najmniejszego wątpienia świadomość takich wymogów mieli przedstawiciele państwa założycielskich gdy ponad 60 lat temu postanowili zawiązać taką organizację wykonawczą w ramach już funkcjonujących struktur ONZ , której cele jasno i wyraźnie w statucie ...

Statua Wolności - Unesco
Ten słynny posąg znajdujący się nad rzeką Hudson w Nowym Jorku to symbol nowych stanów, wolności, Jest to również symbol Ameryki, z którego ci są bardzo dumni. Jest to monumentalny, neoklasycystyczny obiekt, który został wzniesiony w latach 1884-1886 wg projektu Freferica Auguste Bartholdiego Gustawa Eiffela (konstrukcja) oraz Richarda Morrisa Hunta (postument). Posąg ten został wybudowany przez Francuzów jako dar upamiętniający przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Za pomnik USA został uznany w roku 1921, a na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO wpisany w roku 1984. Pomnik to typowy ...

Światowe dziedzictwo niematerialne w znaczeniu UNESCO - Unesco
Organizacja międzynarodowa jaką jest UNESCO, ma na uwadze oprócz wybitnie materialnych obiektów kultury ludzkiej, także zagadnienia określane mianem dziedzictwa niematerialnego. W myśl zawartej konwencji, trzydziestej drugiej sesji Konferencji Generalnej UNESCO z października 2003 roku, określenie dziedzictwa niematerialnego podlegające specjalnej uwadze i ochronie to zwyczaje, przekaz ustny, wiedza oraz umiejętności, a także związane z nimi przedmioty wraz z przestrzenią kulturową będące uznaną częścią własnego dziedzictwa danej wspólnoty, grupy lub jednostki. Takowe dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, odtwarzane niezmiennie poprzez grupy, wspólnoty w korelacji z ich własnym środowiskiem, historią, jak i stosunkiem do ...

Technika a UNESCO - Unesco
Mottem przewodnim UNESCO jest rozszerzanie współpracy międzynarodowej, dbanie o wspólny dialog między państwami, zachowanie pokoju poprzez właściwą edukację kolejnych pokoleń. Dla zachowania tego, co stanowi wartość narodową UNESCO, czyli wszyscy uczestnicy i członkowie Organizacji wybierają obiekty, zabytki, a następnie zostają wpisane na Listę Dziedzictwa Kulturowego. W 1945 roku, krótko po II Wojnie Światowej na jej skutek postanowiono zadbać o cały dorobek pokoleniowy. Pod obserwację trafiły wszystkie wartości o statusie narodowym. Zaczęto wraz z powstaniem UNESCO zastanawiać się nad tym, co należy zakwalifikować i jakie należy przyjąć kryteria. Wszystkie kryteria, które powstały są ...

Ważne wydarzenia w historii UNESCO - Unesco
1945- Reprezentanci 37 krajów w tym Polski, spotykają się w Londynie celem podpisania Aktu Konstytucyjnego UNESCO, który wchodzi w życie z dniem 4 listopada 1946 po uprzedniej ratyfikacji przez 20 państw.1948- UNESCO zaleca swoim krajom członkowskim podjecie działań mających na celu obowiązkową oraz powszechną oświatę, edukację na poziomie podstawowym.1952- Międzyrządowa konferencja, przeprowadzona z inicjatywy UNESCO, przyjmuje Powszechną Konwencję o prawach autorskich. W latach powojennych przystąpiło konwencji mnóstwo krajów, które dotychczas nie były sygnotariuszami Konwencji Berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł literackich oraz dzieł sztuki.1954- Zostaje uchwalona pierwsza konwencja UNESCO, w całym ...

Nie tylko wytwory ludzkich rąk.. - Unesco
Wydaje się iż ludzkość zgadza sie bez większych zastrzeżeń co do tego że na świecie istnieją "obiekty" które zdecydowanie zasługują na to by były wpisane na listę światowego dziedzictwa. Dzięki funkcjonowanie UNESCO jest to możliwe i ma cały czas miejsce. Jednak co jest ważne to nie tylko obiekty tworzone przez człowieka znajdują się pod szczególną ochroną, również wszelkie "obiekty" zjawiska naturalne które ze względu na swoją indywidualną nie[powtarzalność zostały uznane za "własność" całej ludzkości. Niektórym osobo nasuwa to bardzo negatywne skojarzenia, skoro cala ludzkość jest "właścicielem" to oznacza mniej więcej tylko tyle ...

Z czym się je UNESCO? - Unesco
Czy działalność UNESCO jest w ogóle potrzebna światu? Czy to jedynie kolejna niepotrzebna przybudówka międzynarodowa do ONZ, która ma czerpać od państw liczne zyski i je marnotrawić na jakieś swoje chore upodobania? Czy UNESCO ma sens istnienia? Czy jego działania są racjonalne, czy bezsensowne? Tym właśnie tematem chciałbym się teraz zająć, gdyż uważam, że są to sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Mianowicie na wstępie wspomnę czym jest UNESCO, to z pewnością ułatwi nam nieco analizę zagadnienia. Po pierwsze UNESCO to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Czyli już w samej nazwie widać, ...

Mapa