Ważne wydarzenia w historii UNESCO

Unesco 1945- Reprezentanci 37 krajów w tym Polski, spotykają się w Londynie celem podpisania Aktu Konstytucyjnego UNESCO, który wchodzi w życie z dniem 4 listopada 1946 po uprzedniej ratyfikacji przez 20 państw.1948- UNESCO zaleca swoim krajom członkowskim podjecie działań mających na celu obowiązkową oraz powszechną oświatę, edukację na poziomie podstawowym.1952- Międzyrządowa konferencja, przeprowadzona z inicjatywy UNESCO, przyjmuje Powszechną Konwencję o prawach autorskich. W latach powojennych przystąpiło konwencji mnóstwo krajów, które dotychczas nie były sygnotariuszami Konwencji Berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł literackich oraz dzieł sztuki.1954- Zostaje uchwalona pierwsza konwencja UNESCO, w całym swoim brzmieniu poświęcona ochronie dziedzictwa kulturowego, Konwencją tą jest konwencja o ochronie dóbr kultury w warunkach konfliktu zbrojnego (działań wojennych ) . Znakiem rozpoznawczym konwencji jest - biało-błękitna tarcza – która na tę okoliczność została zaprojektowana przez profesora Jana Zachwatowicza.1958– Główna, stała siedziba organizacji UNESCO zostaje ustanowiona ( podejmuję swoją działalność ) w Paryżu, we Francji .1960– Ma miejsce początek akcji przeniesienia Wielkiej Świątyni Abu Simbel w Egipcie w celem uchronienia jej przed zalaniem przez wody Nilu. Jest to pierwsze w historii UNESCO takowe przedsięwzięcie, które zapoczątkuje mnóstwo innych spektakularnych akcji, jak między innymi w Mohenjo w Pakistanie, w Fesie w Maroku, w Katmandu, Nepalu, Borobudur w Indonezji ale rónież na Akropolu w Grecji.1969-UNESCO organizuje pierwszą konferencję międzyrządową, której tematem są relacje pomiędzy rozwojem i środowiskiem, w efektcie było wypracowanie koncepcji trwałego rozwoju, a w dalszej konsekwencji powstanie programuCzłowiek i Biosfera.1972- Zostaje przyjęta Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, czyli program„ lista światowego dziedzictwa „dla ochrony zabytków kultury.1975- Pod egidą UNESCO powstaje w Tokio Uniwersytet Narodów Zjednoczonych.1978– UNESCO ustanawia deklarację o rasie oraz uprzedzeniach rasowych. 1980- zostaje opracowana zbiorowa publikacja na temat historii Afryki podobne opracowania ukażą się w odniesieniu Azji Centralnej i Karaibów.1990- w Tajlandii Światowa Konferencja na temat Edukacji dla wszystkich zapoczątkowuje program, celem jest zapewnienie ludziom na świecie podstawowej edukacji. 1992-Powstaje program Pamięci Świata.1998-Konferencja Generalna ONZ przyjmuje jako własną Powszechną deklarację UNESCO o genomie ludzkim i prawach człowieka.2001-przyjęta Powszechna deklaracja o różnorodności kulturowej.2003-Zostaje przyjęta Konwencja o ochronie dziedzictwie niematerialnego oraz Światowa deklaracja o danych genetycznych człowieka.2005-"Konwencja o ochronie różnorodności treści kulturalnych i ekspresji artystycznych" i"Konwencja przeciwko dopingowi w sporcie" i" Deklaracja na temat norm uniwersalnych w bioetyce i praw człowieka".

Tagi: święto, ochrona, dziedzictwo | Mapa