Kryteria doboru na listę

Unesco Żeby móc coś zakwalifikować na listę stanowiącą dziedzictwo kulturowe muszą być spełnione określone kryteria, które zostały wyznaczone przez Organizację UNESCO. Za nim to jednak stanie się obiekty startujące do listy muszą spełniać w zakresie dziedzictwa kulturowego sześć czynników, a kryteria przyrodnicze cztery. Tak było do 2004 roku. Każde ze zgłoszonych na listę obiektów zabytkowych oraz przyrodniczych starających się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości przechodzi bardzo ostrą weryfikację. Decyzja o takim wpisie po spełnieniu określonych kryteriów zapada na szczeblu Komitetu Światowego Dziedzictwa. Wystarczy, że jeden z kryteriów nie jest spełniony albo nie spełnia wymogów postawionych przez Komitet i wpis nie dochodzi do skutku. Państwa, które nie zostaną wpisane na listę tracą szansę w podniesieniu prestiżu, jako miejsca do zwiedzania dla turystów. Informacja o takim wpisie daje duże możliwości rozwojowe dla regionu, czy państwa. Staje się znane i często odwiedzane przez licznych turystów. Przez odwiedzanie powstaje agroturystyka, która pozwala na przyjmowanie ogromnej ilości zwiedzających. Do budżetu gmin, państw wpływają pieniądze pozostawione przez turystów. To zasila budżet i pozwala na ratowanie i pielęgnację zabytków, które stanowią dziedzictwo narodowe. To skarbnica wiedzy na temat historii danego kraju, państwa. To losy związane z dziejami tych krajów. Pozostałość w postaci ruin i zamków, pałaców stanowią dzieła w wykonaniu ludzkim. Właśnie tego typu zabytki zasługują na pełną ochronę poprzez wpis na listę. Kryteria dotyczące czynników kulturowych muszą odwoływać się do historii związanej z danym krajem. Muszą być bezpośrednio na trwale związane z uczuciami społeczeństwa odnośnie tych wydarzeń. Muszą stanowić wartość w skali narodowej i być chlubą ludzi. Zabytek o kryteriach kulturowych musi być unikatowy i wytworem ludzkich rąk. Powinien wnosić ogromne bogactwo emocjonalne związane z tym obiektem. Budowa tego obiektu musi szczególnie wpływać na rozwój w dziejach ludzkości. Jego architektura powinna być świadectwem pokoleń i nadal korzystających z ich dorobku przyszłych społeczeństw. Do kryteriów ściśle związanych z przyrodą można wymienić przede wszystkim tereny bardzo atrakcyjne turystycznie. Unikalne miejsca niewystępujące nigdzie indziej na świecie. Naturalne środowisko, które powstało bez ingerencji człowieka. To przede wszystkim parki, rezerwaty, puszcze tam, gdzie maszyna i człowiek nie mają wstępu. Miejsca, które zostały uznane za ciąg dalszy naszej historii, wykopaliska geologiczne, stwierdzające dowód na istnienie naszych przodków. Na wskutek degradacji środowiska naturalnego jego ochrona ginących gatunków zwierząt, roślin, drzew. Skala zagrożenia utraty zabytków przyrodniczych jak i kulturowych jest ogromna, dlatego trzeba położyć wszystkie siły na to, by chronić te bogactwa powstające na przestrzeni tysięcy lat, a może nawet milionów. Dzięki takiej liście znajdują się pieniądze na ich renowację i możliwość czerpania wiedzy z ich ciągłego istnienia.

Tagi: miasto, historia, dziedzictwo | Mapa