Dekada zrównoważonego rozwoju = UNESCO

Unesco Organizacja pośród mnóstwa programów i działalności statutowych, ma w swojej wizji porządku świata, tak zwany zrównoważony rozwój, dla którego podejmuje szereg inicjatyw i działań. Według UNESCO zrównoważony rozwój to :„ Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnych pokoleń, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom „. Definicja takowa , będąca na dzień dzisiejszy w powszechnym użyciu, wyklarowała się w roku 1987, słowami raportu Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju.Wizja którą zawiera ów definicja obejmuje jednako populację ludzką, jak również zwierzęta i rośliny, ekosystemy, zasoby naturalne naszej planety, takie jak : woda, powietrze, surowce energetyczne. W sposób scalony traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak zwalczanie ubóstwa, równość płciowa, prawa człowieka oraz jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie oraz dialog międzykulturowy.W roku 1968 powstał szeroko pojmowany program „ Człowiek i Biosfera „( MAB ), była to inicjatywa dzięki której po raz pierwszy zaczęto zwracać szczególną uwagę na sprawy środowiska naturalnego. W konsekwencji określono takie definicje jak zanieczyszczenia trans graniczne oraz zanieczyszczenia globalne, które to wymagały również globalnych działań.Na podstawie raportu „ Nasza wspólna przyszłość „ z roku 1987 na forum ONZ postanowiono podjąć wspólne działania w trzech kluczowych obszarach :Wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich narodów i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zintegrowanego podejścia do dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych.Ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Dla zachowania naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które ograniczą zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne ekosystemy.Rozwoju społecznego. Na całym świecie ludzie domagają się pracy, żywności, edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów sanitarnych. Odpowiadając na te potrzeby, międzynarodowa społeczność musi dołożyć wszelkich starań, by nie zostało naruszone bogactwo kulturowej i społecznej różnorodności oraz by wszyscy członkowie społeczeństw mieli instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej przyszłości.Rolą UNESCO w tej materii, jako wyspecjalizowanej agendy ONZ jest promowanie i koordynowanie działań w ramach Dekady dla zrównoważonego Rozwoju, jednocześnie wykonując zadania statutowe poprzez :a ) tworząc własne projekty powiązane z Dekadą w oparciu o programy Edukacji, Nauki, Komunikacji i Informacji oraz Kultury.b ) prowadząc konsultacje z organizacjami, rządami i innymi agendami ONZ.c ) promując, koordynując oraz prowadząc działania w ramach DEKADY.Tak o to mamy takie działania jak Światowy Dzień Wody.

Tagi: państwo, środowisko, rozwój | Mapa