Data 22 kwietnia to Dzień Ziemi

Unesco Każdego roku z nadchodzącą wiosną prowadzone są heppenigi mające na celu uświadomienie ludziom potrzeby dbania o środowisko naturalne. Przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń, jakie są ze strony człowieka dla przyrody. Dzień 22 kwietnia to pierwsze dni wiosny, gdzie robi się porządek na całej kuli ziemskiej. Idea obchodzenia tego dnia, jako światowego została zaproponowana na konferencji UNESCO przez amerykańskiego ekologa i ogromnego miłośnika przyrody Johna McConnella, który zaapelował do propagowania działań ekologicznych na rzecz środowiska. Zwrócił uwagę na problemy związane z ochroną środowiska w skali globalnej. Poprzez odpowiednią postawę ekologiczną organizatorzy chcą uświadomić politykom oraz wszystkim ludziom o tym, jak ważne jest zapewnienie ochrony i brać pod uwagę, ze nasz ekosystem też ulega zniszczeniu. Najważniejszą rzeczą jest zdobycie dużej wiedzy na ten temat i postępować zgodnie z wytycznymi, które uregulowane są w dyrektywach UNESCO. Nad tym czuwają organizacje pozarządowe, które wchodzą w skład grupy UNESCO. To wspólny cel, by nie dopuścić do całkowitej degradacji środowiska, dlatego na każdej z konferencji zorganizowanej wśród członków i przedstawicieli UNESCO są zbierane informacje o stanie środowiska naturalnego. Organizowanie ogromnych imprez masowych, które wpływają na zaangażowanie się w tego typu przedsięwzięcia. Raporty, które przedstawione są UNESCO nie napawają optymizmem, choć wiele robi się dla Ziemi. Jednak to nadal wszystko za mało, by móc mówić o stabilności w ekosystemie. Dla ratowania przyrody sadzi się wspólnie drzewa, sadzonki. Organizowane są imprezy, które uczą poprzez zabawę już najmłodsze dzieci. Jedno drzewo złamane albo zdewastowane, co niestety jest coraz częstym aktem wandalizmu na przyrodzie, rośnie kilka lub kilkadziesiąt lat. Celem tego jest wpojenie zdrowych zasad postępowania. Małe dziecko już wie, że nie wolno niszczyć żywych pomników przyrody. W szkołach istnieje duży nacisk, by również przekazywać informacje pozwalające na wychowywanie następnych pokoleń już z nabytą wiedzą na ten temat. W szkołach w ramach lekcji o środowisku organizowane jest sprzątanie lasu ze śmieci albo parku pobliskiego. Takie bezpośrednie obcowanie z naturą wyrabia poczucie odpowiedzialności młodego pokolenia w kwestii postaw proekologicznych. W ślad za ekologiem w 1969 roku podążył amerykański senator Gaylorg Nelson, który posunął się dalej i zorganizował demonstrację przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. Bodźcem do takiej akcji stał się gigantyczny pożar, który wybuchł na rzece Cyahoga w Cleveland. Skutkami jego było blokowanie utworzonych się na rzece tony śmieci, które blokowały odpływ. Dzięki temu wydarzeniu Amerykanie zaczęli bliżej przyglądać się szkodliwości naturalnemu środowisku. Jednym ze sposobów na ochronę środowiska jest segregacja śmieci, co może i powinien robić każdy. Jedna plastikowa butelka rozkłada się w ziemi przez 50 lat. Oficjalnie Dzień Ziemi ogłoszono 22 kwietnia.

Tagi: przyroda, informacje, ziemia | Mapa