strony internetowe Gdynia

Unesco Jednym z niezmiernie ważnych nowych projektów organizacji UNESCO jest promowanie i wspieranie swoim autorytetem i zasobami, działania oraz projekty dążące do powstawania w Internecie powszechnie dostępnych baz danych informacyjnych, odnoszących się do różnych społeczeństw oraz kultur. Efektem owych działań jest między innymi zrealizowany w roku 2001 przez Uniwersytet Gdański portal internetowy, ale również wydana na płytach cyfrowych Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, która jest niezmiernie bogatym w treści, powstałych w diametralnie różnych okresach dziejów naszego kraju, gdyż obejmuje ona czas od średniowiecza aż po okres międzywojenny utworów literackich, jako że kluczowym celem samej biblioteki jest rozpropagowanie i upowszechnienie dostępu do dzieł literatury polskiej o szczególnie wybitnych wartościach. Bodaj najstarszymi tytułami które zostały zawarte w tym projekcie Biblioteki Wirtualnej są : „ Bogurodzica „ a także „ kazania świętokrzyskie „ , ponadto znajdują się tam również :” Kariera Nikodema Dyzmy „ Tadeusza Dołęgi – Mostowicza, oraz „ Sklepy Cynamonowe „ Brunona Schulza, również „ Przedwiośnie „ Stefana Żeromskiego i wiele, wiele innych. Zbiór Wirtualnej Biblioteki to nie tylko literatura piękna w ścisłej tego słowa definicji ale również daleko odbiegająca spoza jej wykazu, niemniej takich, które wykazują istotne znaczenia względem historii myśli politycznej, oraz Polskiej historii. Do takich dzieł zdecydowanie zaliczają się dzieła na przykład : De republica emendanda – autorstwa Andrzeja Frycza – Modrzewskiego( zawarte we fragmentach ), gdzie zawarte są nuty w językach Polskim i Angielskim, towarzyszą Ce poszczególnym autorom. W dalszej mierze Biblioteka przy wsparciu UNESCO, przewiduje rozszerzanie zbiorów o kolejne pozycje i ulepszenia techniczne, edytorskie.Cały projekt został zrealizowany głównie przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy Komitetu Polskiego UNESCO, a także działu komunikacji i informacji UNESCO. UNESCO bardzo entuzjastycznie podchodzi do tego typu inicjatyw jako że idealnie wpisują się one w program organizacji pod tytułem „ Edukacja dla Wszystkich „ , który to program zarania w 1980 roku na konferencji światowej w Tajlandi, jest głównym programem edukacyjnym UNESCO, a uczestniczą w programie kraje w liczbie 189, oraz wiele różnego rodzaju agend systemowych Stanów Zjednoczony Ameryki, a także Program Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju, Bank Światowy i UNICEF. W kontekście regionu Europy Środkowo – Wschodniej, za istotnie ważne zadania uznano rozwój demokratycznych, humanistycznych zachowań oraz wartości, podkreślenie Inter – narodowego wymiaru edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem pragnień i potrzeb mniejszości narodowych, zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, edukację w interesie potrzeb środowiska naturalnego, rozwój kształcenia dorosłych, inicjatywy edukacyjne dzieci specjalnej troski, doskonalenie oraz kształcenie kadr nauczycielskich.

Tagi: internet, program, ochrona | Mapa