ochrona

Dlaczego potrzebujemy dziedzictwa? - Unesco
Ludzie mają to do siebie że lubią rozmawiać i dyskutować w tematach wszelakich, nierzadko chodzi zwyczajnie o przedstawienie swoich poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi. Czasami są zadawane wręcz pytania tylko po to by podburzyć kogoś do ciekawej acz zupełnie niepotrzebnej dyskusji. Takim klasycznym przykładem burzliwych rozmów o wszystkim i niczym są rozważania dotyczące tematu dziedzictwa ludzkości. Niektórzy właśnie z przekory dopytują się jaki jest sens tworzenia takiego specjalnego statusu, twierdząc że przecież i tak jest to nieskuteczna forma ochrony. Trzeba się odwołać do samej genezy powołania takiej organizacji jak UNESC by w ...

Geneza Unesco - Unesco
Unesco powstała 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego. Jej pełna nazwa po polsku to: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Utworzona w oparciu o doświadczenia totalitaryzmu i populizmu wojny zmieniła stanowisko wielu państw wobec wojny i pokoju. Dlatego, przede wszystkim miała stanowić dla nich przeciwwagę, którą zapewnić mogła jedynie międzynarodowa współpraca. UNESCO chciała kształtować umysły młodzieży w taki sposób, aby zapobiec III wojnie światowej. Europa nie otrząsnęła się jeszcze po okrucieństwie wojny, a już stała w obliczu kolejnej tragedii. "Zimna wojna" i bardzo trudna sytuacja międzynarodowa ...

Hiszpania, a UNESCO - Unesco
Hiszpania może się poszczycić aż 41 zabytkami, które znajdują się na światowej liście UNESCO. Należą to nich między innymi; Zespół Zabytkowy w Kordowie, czyli starówka, która była niegdyś pierwotną osadą iberyjską. Dziś jest to ośrodek przemysłowy, naukowy i turystyczny. Jest to piękne zabytkowe miasto. Katedra w Burgos, wpisana na listę UNESCO w roku 1984. Zespół zabytkowy w Santiago de Compostela, które od średniowiecza jest znane jako ośrodek kultu i celu pielgrzymek. Pielgrzymka do Santiago było niegdyś traktowana jako resocjalizacja, którą zadawał sobie każdy sam z osobna. Znajduje się tam wiele przepięknych zabytków ...

Internet v/s UNESCO... - Unesco
Jednym z niezmiernie ważnych nowych projektów organizacji UNESCO jest promowanie i wspieranie swoim autorytetem i zasobami, działania oraz projekty dążące do powstawania w Internecie powszechnie dostępnych baz danych informacyjnych, odnoszących się do różnych społeczeństw oraz kultur. Efektem owych działań jest między innymi zrealizowany w roku 2001 przez Uniwersytet Gdański portal internetowy, ale również wydana na płytach cyfrowych Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, która jest niezmiernie bogatym w treści, powstałych w diametralnie różnych okresach dziejów naszego kraju, gdyż obejmuje ona czas od średniowiecza aż po okres międzywojenny utworów literackich, jako że kluczowym celem samej ...

Japonia i UNESCO - Unesco
Japonia to piękny i malowniczy kraj. Pierwszymi zabytkami, które znalazły się na liście UNESCO są zabytki zespołu świątynnego oraz Zamek Himeji. Ten drugi to niesamowity japoński zamek wzniesiony w latach 1333-1346, jest to jeden z najsłynniejszych zamków. Typowy, zawierający wiele obronnych i architektonicznych. Ważnym elementem jest skomplikowany labirynt dookoła zamku, który był pewnego rodzaju elementem obronnym. Labirynt składał się z tak rozległych zaułków, że do dziś nie spisano jego mapy. Yokushima to wyspa, na której został utworzony park narodowy, a od 1993 roku doceniona, została wpisana na listę UNESCO. Jest to świetny ...

Lista , słynna a może niesławna? - Unesco
To że na świecie znajduje się wiele obiektów będących wytworami ludzkimi które zasługują na wpisanie na listę nie podlega najmniejszej wątpliwości. Każdy takie obiekt który zostaje na liście umieszczony podlega szczególnej ochronie ( faktycznej nie tylko formalnej) jest pod można powiedzieć stało obserwacja wysłanników organizacji, którzy mają w obowiązku donosić o każdym możliwym istniejącym albo mającym dopiero powstać zagrożeniu dla danych obiektów. Czasem jednak nie ma możliwości żadnego działania jak w ostatnich latach ludzkość bezradnie obserwowała to co się działo na terenie państwa takiego jak Afganistan ( to tam zostały zniszczone posągi ...

Mała Szwajcaria - Unesco
Szwajcaria, piękne widoki, góry, tereny polodowcowe, a wszytko to na 4000 metrach wysokości. Cudowne potoki górskie oraz wodospady. Pejzażowe krajobrazy kwiatów rozciągających się na łąkach alpejskich. Rewelacyjne kolejki górskie, które mogą pojechać na szczyty górskie. Potoki i mosty zbudowane wśród przepięknych Alp. Szwajcaria ma 291 mostów, które prowadzą przez kręte drogi wykute w górach. W towarzystwie starych murów, zamków i budowli architektonicznych można zwiedzać wspaniałe miejsca, które dostarczają wiele emocji. Ogromną wagę Szwacarzy przywiązują do podtrzymywania tradycji oraz dbają o swoje narodowe języki: niemiecki, francuski, włoski i retoromański.. Do światowych Dziedzictw UNESCO ...

Ochrona wartość kultury narodowej - Unesco
Każdy z obywateli ma za zadanie ochronę zabytków i wartości kultury narodowej, ponieważ jest to dobro o skali narodowej. Za wszystkie zabytki wpisane na listę odpowiadają organy rządowe lub samorządowe. Ich obowiązkiem jest zapewnienie i utrzymanie w należytym stanie. Według ustawy dobro narodowe to "każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną". Oznacza to, że wszytko, co stanowi wartość w postaci zabytków historycznych, co mówi o jej pochodzeniu, pozwala na dalszy rozwój i poznawanie oraz zdobywanie ...

Organizacja a akcje pozarządowe
Wiele organizacji pozarządowych w naszym kraju występuje z rozmaitymi wnioskami o wsparcie finansowe lub merytoryczne do UNESCO. Tutaj musimy wiedzieć, że ta organizacja nie jest instytucją charytatywną w wolnym tego słowa rozmienieniu, nie jest także organizacją ściśle współpracującą z instytucjami pozarządowymi. Nie mniej zdarza się nierzadko, że UNESCO wspiera inicjatywy związane z hołdowaniem narodowym kulturą. I jeśli z taką inicjatywą "wyskoczy" fundacja lub stowarzyszenie, to na pewno są duże szanse ku temu, by UNESCO pomysł wsparło.W Polsce działa wiele tego typu organizacji. Najczęściej prowadzona są różnego rodzaju akcje charytatywne, ale coraz częściej ...

Ważne wydarzenia w historii UNESCO - Unesco
1945- Reprezentanci 37 krajów w tym Polski, spotykają się w Londynie celem podpisania Aktu Konstytucyjnego UNESCO, który wchodzi w życie z dniem 4 listopada 1946 po uprzedniej ratyfikacji przez 20 państw.1948- UNESCO zaleca swoim krajom członkowskim podjecie działań mających na celu obowiązkową oraz powszechną oświatę, edukację na poziomie podstawowym.1952- Międzyrządowa konferencja, przeprowadzona z inicjatywy UNESCO, przyjmuje Powszechną Konwencję o prawach autorskich. W latach powojennych przystąpiło konwencji mnóstwo krajów, które dotychczas nie były sygnotariuszami Konwencji Berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł literackich oraz dzieł sztuki.1954- Zostaje uchwalona pierwsza konwencja UNESCO, w całym ...

Mapa