Organizacja a akcje pozarządowe

Organizacja a akcje pozarządowe Unesco Wiele organizacji pozarządowych w naszym kraju występuje z rozmaitymi wnioskami o wsparcie finansowe lub merytoryczne do UNESCO. Tutaj musimy wiedzieć, że ta organizacja nie jest instytucją charytatywną w wolnym tego słowa rozmienieniu, nie jest także organizacją ściśle współpracującą z instytucjami pozarządowymi. Nie mniej zdarza się nierzadko, że UNESCO wspiera inicjatywy związane z hołdowaniem narodowym kulturą. I jeśli z taką inicjatywą „wyskoczy” fundacja lub stowarzyszenie, to na pewno są duże szanse ku temu, by UNESCO pomysł wsparło.W Polsce działa wiele tego typu organizacji. Najczęściej prowadzona są różnego rodzaju akcje charytatywne, ale coraz częściej się zdarza, że zakres działalności zaczyna obejmować i środowisko czysto kulturowe. Takie organizacje mogą liczyć na pomoc UNESCO. Wszystko oczywiście to kwestia argumentacji i dobrego przedstawienia projektu. Przykładem może być fakt, iż UNESCO wsparło tegoroczne obchodzi dwusetnej rocznicy narodzin Fryderyka Chopina, czy tez sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin Paderewskiego, dzięki temu możemy cieszyć się świetną akcją propagującą dokonania polskich kompozytorów.

Tagi: organizacja, ochrona, patronat | Mapa