Program o zasięgu międzynarodowym

Unesco Zagadnienie bioetyki to bardzo szerokie pojęcie odnoszące się do rozwoju i klonowania genów. To eksperymenty niesamowicie zaawansowane i do tego bardzo kosztowne. To temat wywołujący wiele emocji dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci. Pojawia się szansa na bycie matką, ojcem. Z drugiej strony to bardzo subiektywne odczucie, co do własnego sumienia zgodnego z teologią i swoją wiarą. Eksperymentowanie na życiu i tworzenie nowego to trochę, jak zabawa w Pana Boga. Bioetyka jest odpowiedzią, a raczej stara się być pomocą na problemy życia dotyczącego ludzkiego życia. W ten program zapoczątkowany przez UNESCO w 1993 roku nadal podlega dyskusji. Stwarza on nowe możliwości nad kontrolą procesów życiowych różnych organizmów. To nowe możliwości i szanse na znalezienie leków ratujących życie od chorób, które nie są uleczalne. Bioetyka to szeroki zakres dziedziny dotyczącej genetyki. UNESCO, czyli wszystkie państwa, które należą do Organizacji na posiedzeniu Konferencji Generalnej została przyjęta Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka, która była pierwszym aktem prawnym, regulującym działania w bioetyce. Pozwala na działania w badaniach nie ingerując w prawa człowieka i poszanowanie jego praw. Kolejnym etapem w pracach UNESCO było ujednolicenie uniwersalnych norm w dziedzinie bioetyki poprzez Międzynarodową Deklarację o danych genetycznych człowieka. Poprzez te zabiegi państwa w skali międzynarodowej zadeklarowały się do wprowadzenia zmian i wytycznych zawartych w Deklaracji. Możliwość prowadzenia badań dotyczących genomu ludzkiego stwarza ogromne perspektywy rozwojowe i jest szansą dla następnych pokoleń. Rozwiązuje wiele problemów, które na dzień dzisiejszy stanowią barierę w poszukiwaniu dobrych rozwiązań. Brak środków finansowych na badania hamuje możliwość rozwoju genetyki, jako dziedziny przyszłościowej, choć w niej trzeba doszukiwać się nadziei na ulepszanie medycyny, biologii, które decydują o naszym, ludzkim życiu. Przeprowadzając musi być to wykonywane zgodnie z przyjętą etyką i nie może wpłynąć to na naruszenie zasad odnoszących się do uszanowania godności i poszanowania praw człowieka niezależnie od rasy, płci i rodzaju koloru skóry. Badania mogą być prowadzone tak mówi UNESCO i wszystkie akty normatywne przyjęte zgodnie tylko po wykazaniu istniejących zagrożeń związanych z tymi eksperymentami na tle pozytywnych skutków. Bioetyka zajmuje się sztucznym zapłodnieniem i próbą klonowania komórek macierzystych. Już klonowanie słynnej owieczki Dolly stało się przedmiotem burzliwej dyskusji na temat moralności tego czynu, a to niedaleka droga od z klonowania komórki człowieka i jego powstanie wiernej kopii. Dlatego UNESCO ma dużą rolę do zrealizowania i czuwa nad przestrzeganiem przez państwa złożonych zobowiązań moralnych. Jeżeli dojdzie to takiego etapu, że ludzie odważą się na krok w stronę ich klonowania musi to być zgodne z przyjętą etyką lekarską i naukową.

Tagi: program, konkurs, patronat | Mapa