patronat

Akcje w słusznej sprawie pod patronatem UNESCO - Unesco
Organizacja wielokrotnie patronuje działaniom obywateli i innych organizacji, zarówno międzynarodowym jak i lokalnym na terenie wielu krajów.Patronat UNESCO jako że wiąże się z dużym prestiżem oraz medialną promocją, niemniej zawsze muszą to być akcje i działania wpisujące się swoimi kryteriami i standardami w działalność statutową samej organizacji.Zwykle są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym a także informacyjnym, niemniej zawsze wpisujący się w profil UNESCO.W szczególności patronat jest przyjmowany w pierwszej kolejności, działaniom w znaczeniu międzynarodowym, następnie zaś narodowym a wyjątkowo, w przypadku akcji lokalnych.Patronat ten jest szczególnym wyróżnieniem honorowym, uwydatniającym wartość ...

Program o zasięgu międzynarodowym - Unesco
Zagadnienie bioetyki to bardzo szerokie pojęcie odnoszące się do rozwoju i klonowania genów. To eksperymenty niesamowicie zaawansowane i do tego bardzo kosztowne. To temat wywołujący wiele emocji dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci. Pojawia się szansa na bycie matką, ojcem. Z drugiej strony to bardzo subiektywne odczucie, co do własnego sumienia zgodnego z teologią i swoją wiarą. Eksperymentowanie na życiu i tworzenie nowego to trochę, jak zabawa w Pana Boga. Bioetyka jest odpowiedzią, a raczej stara się być pomocą na problemy życia dotyczącego ludzkiego życia. W ten program zapoczątkowany przez UNESCO ...

Chorwacja, jak z bajki - Unesco
Światowa Lista Dziedzictwa Kulturowego UNESCO została wzbogacona przez kolejne Państwo europejskie Chorwację. Do zabytków, które zostały wpisane na tą Listę to jest Bazylika Eufrazyjska znajduje się na trzecim miejscu pod względem budowy na świecie w kategorii kościołów. To budowla ze wczesnochrześcijańskiego okresu. Niestety budowlę nie oszczędziło trzęsienie ziemi. To autentyk, pożary i grabieże, ale mimo to stoi do dzisiaj i zachwyca turystów. Na szczególną uwagę zasługują mozaiki, które nienaruszone zachowały się po czasy dzisiejsze. Nazwa bazyliki pochodzi od biskupa Eufrazjusza, którego dziełem były słynne mozaiki z różnymi postaciami. Miasteczko oparte na architekturze ...

Czy to nam jest potrzebne?
UNESCO to jedna z najbardziej znanych organizacji na całym świecie. Samo w sobie jest tylko komórkę przylegajaca do ONZ, ale na pewno pochwalić należy tę inicjatywa za samodzielność. Są tacy, którzy uważają, iż UNESCO jest najaktywniejszą i najbardziej produktywną organizacją międzynarodową na świecie. Nie nam to oceniać, choć rzeczywiście pochwalić należy UNESCO za wkład w ratowanie i ochronę kultury na świecie. Sama organizacja bardzo pomaga także i Polsce, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego miejsca wyraźnie odżywają. Dzięki wsparciu UNESCO widać, że zaczyna się w naszym kraju przykładać dużo więcej uwagi wszystkim ...

Nauka i edukacja pod patronatem UNESCO - Unesco
Statutowym celem powyższej organizacji jest, między innymi, ochrona cennych kulturowo zabytków oraz dziedzictwa światowego wielu kultur i narodów.Dlatego też w krajach członkowskich UNESCO podejmowane są działania mające na celu zarówno kształcenie i szeroko pojętą edukację, jak i konkretne działania praktyczne.Jednym z takich działań którego organizatorem jest Polski Komitet do spraw UNESCO wraz z Urzędem Miejskim miasta Zamościa, ( jako że miasto Zamość jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego zabytków, w odniesieniu do starówki ) jest rok roczna inicjatywa pod tytułem " Letnia Szkoła w Zamościu ".Są to zwykle dwutygodniowe szkolenia, odbywające ...

Niemcy na liście UNESCO - Unesco
Niemcy na liście UNESCO posiadają aż 33 zabytki, zatem zapoznajmy się z niektórymi z nich. Katedra w Akwizgranie jest to kościół katedralny w zachodnich Niemczech. Jej budowa to bardzo długa i rozległa historia. Warto wiedzieć, iż spoczywa w niej Karol Wielkiego, który zmarł w 814 roku, a przez 600 lat była miejscem koronacji dla 30 władców Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W roku 1978 jako jedna z pierwszych została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury. Katedra w Spirze to kościół katedralny z XI/XIII wieku, jest to największa zachowana do dziś katedra romańska w ...

Strażnik, opiekun doradca..jak mówią o UNESCO - Unesco
Na świecie działa wiele organizacji o zasięgu ponadnarodowym jednak niewiele z nich ma taką siłę przebicia jak ta która powstała blisko 65 lat temu w wyniku porozumienia kilkudziesięciu ( dziś liczba państw członków UNESCO wynosi 193 wliczając Polskę) Gdyby skupić sie na samej nazwie organizacji United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organisation, trzeba by stwierdzić że jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury. Jednak takie suche rzucenie rozwinięciem skrótu nic tak na prawdę przeciętnemu człowiekowi nie objaśnia raczej jest przyczyną powstania kolejnych pytań dotyczących charakteru samej organizacji oraz ...

Organizacja a akcje pozarządowe
Wiele organizacji pozarządowych w naszym kraju występuje z rozmaitymi wnioskami o wsparcie finansowe lub merytoryczne do UNESCO. Tutaj musimy wiedzieć, że ta organizacja nie jest instytucją charytatywną w wolnym tego słowa rozmienieniu, nie jest także organizacją ściśle współpracującą z instytucjami pozarządowymi. Nie mniej zdarza się nierzadko, że UNESCO wspiera inicjatywy związane z hołdowaniem narodowym kulturą. I jeśli z taką inicjatywą "wyskoczy" fundacja lub stowarzyszenie, to na pewno są duże szanse ku temu, by UNESCO pomysł wsparło.W Polsce działa wiele tego typu organizacji. Najczęściej prowadzona są różnego rodzaju akcje charytatywne, ale coraz częściej ...

Komu patronat honorowy?
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, UNESCO wspiera różnego rodzaju akcje mające na celu promowanie kultury nauki, edukacji i tradycji. Tego typu inicjatyw na całym świecie jest wiele, ale sama organizacja na pewno nie jest w stanie pomóc każdemu. Niekiedy udaje się pozyskać nieco funduszy od UNESCO, innym znów razem organizacja daje wsparcie merytoryczne i techniczne. Niektórzy nie dostają nic. Czy muszą się czuć pokrzywdzeni? Czy tutaj decydują tylko koneksje?UNESCO jest tworem jako takim suwerennym i na pewno każda inicjatywa może ubiegać się o wsparcie UNESCO. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, by dany ...

Mapa