konkurs

Akcje w słusznej sprawie pod patronatem UNESCO - Unesco
Organizacja wielokrotnie patronuje działaniom obywateli i innych organizacji, zarówno międzynarodowym jak i lokalnym na terenie wielu krajów.Patronat UNESCO jako że wiąże się z dużym prestiżem oraz medialną promocją, niemniej zawsze muszą to być akcje i działania wpisujące się swoimi kryteriami i standardami w działalność statutową samej organizacji.Zwykle są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym a także informacyjnym, niemniej zawsze wpisujący się w profil UNESCO.W szczególności patronat jest przyjmowany w pierwszej kolejności, działaniom w znaczeniu międzynarodowym, następnie zaś narodowym a wyjątkowo, w przypadku akcji lokalnych.Patronat ten jest szczególnym wyróżnieniem honorowym, uwydatniającym wartość przedsięwzięcia w odniesieniu do realizacji programów samego UNESCO, także w odniesieniu do inicjatyw lokalnych patronat może być udzielony wyjątkowo dla inicjatyw o charakterze innowacyjnym, które mają istotny wpływ na nowe kierunki oraz modele działania. Zwyczajowo objęcie patronatem ma charakter jednorazowy, dlatego też objęcie patronatem działań regularnych i cyklicznych wiąże się z koniecznością corocznego odnawiania decyzji w sprawie patronatu honorowego. Patronat ...

UNESCO wspiera biedne kraje
UNESCO słynie z ochrony dziedzictwa kulturowego. I tak najczęściej postrzegamy te organizację. Są też tacy, którzy markę UNESCO myślą z UNICEF, twierdza przy tym, że ta pierwsza organizacja wspiera najuboższe kraje. Zapewne to pojęcie dużo bardziej złożone, na pewno jednak UNESCO nie można skreślać wobec biedy. Wprawdzie w statucie nie ma mowy o dotacjach związanych z kupowaniem jedzenia dla biedujących rodzin i społeczeństw, ale na pewno wiele jest za to wsparcia ubogich narodów, którzy chcą zachować swoją kulturę i być jej wiernym.UNESCO wspiera zarówno lokalne społeczności, jak i duże terytorialni społeczeństwa. Wszystkich tych, dla których tradycja znaczy wiele i którzy poprzez swoje skarby kulturowe pragną prezentować się światu. Jak twierdzą przedstawiciele tej organizacji, proklamowanie narodów z punktu widzenia kulturalnego przyczynia się do pokoju pomiędzy narodami i wzajemnego szacunku. Dlatego też UNESCO chętnie wspiera finansowo i sprzętowo wszystkie pomysłowe inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. ...

Program o zasięgu międzynarodowym - Unesco
Zagadnienie bioetyki to bardzo szerokie pojęcie odnoszące się do rozwoju i klonowania genów. To eksperymenty niesamowicie zaawansowane i do tego bardzo kosztowne. To temat wywołujący wiele emocji dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci. Pojawia się szansa na bycie matką, ojcem. Z drugiej strony to bardzo subiektywne odczucie, co do własnego sumienia zgodnego z teologią i swoją wiarą. Eksperymentowanie na życiu i tworzenie nowego to trochę, jak zabawa w Pana Boga. Bioetyka jest odpowiedzią, a raczej stara się być pomocą na problemy życia dotyczącego ludzkiego życia. W ten program zapoczątkowany przez UNESCO w 1993 roku nadal podlega dyskusji. Stwarza on nowe możliwości nad kontrolą procesów życiowych różnych organizmów. To nowe możliwości i szanse na znalezienie leków ratujących życie od chorób, które nie są uleczalne. Bioetyka to szeroki zakres dziedziny dotyczącej genetyki. UNESCO, czyli wszystkie państwa, które należą do Organizacji na posiedzeniu Konferencji Generalnej została przyjęta Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach ...

Mapa