Edukacja i rola UNESCO

Unesco W dziedzinie edukacji narodowej UNESCO odgrywa bardzo ważną rolę. Specjalne powołane jednostki nadzorują zadania i cele w tym kierunku. UNESCO dąży do tego, aby wszyscy mieli równy dostęp do zdobywania wykształcenia, gdzie jest to jedno z praw człowieka. Czuwa nad tym, aby kształcenie się młodych ludzi było zadaniem w systemie ciągłym. Stawia na promocję edukacji i współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Od 1945 roku UNESCO działa bardzo prężnie i ustala różne dyrektywy, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez państwa członkowskie. Organizacja intensywnie organizuje spotkania z ekspertami w dziedzinie edukacji, na których dokonują rozwiązań, które mają wpływ na oświatę. Dążeniem UNESCO jest poprawa jakości przekazywania wiedzy i edukowanie ludzi. Ważną rzeczą jest dbanie o nieustający dialog na ten temat oraz wspieranie innowacyjności i wymiana zdobytych doświadczeń. Porusza też bardzo istotny problem i możliwości kształcenia się niezależnie od rasy, narodowości i wyznania. To prawo każdego człowieka, które wynika z Konstytucji. Nie popiera panującego rasizmu oraz wrogości do drugiego człowieka. Właśnie na tym tle stara się wpajać poprzez edukację pozytywną młode pokolenia. Wiedza, doświadczenia zdobyte przez społeczeństwo zalicza się do dobra narodowego i stanowi dziedzictwo narodowe, o które trzeba troszczyć się i podtrzymywać jego zwyczaje, obyczaje i tradycje. Sytuacja w Europie w edukacji na wysokim poziomie nadal nie jest do końca jeszcze rozwiązana, ale UNESCO umożliwia kształcenie emigrantów i stara się, by wiedza przekazywana była przez profesjonalistów. Organizacja w tym zakresie prowadzi szeroko zakrojone działania związane z rozwojem edukacji, wchodząc współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami sektora prywatnego, naukowcami, agendami ONZ. Wspólnie tworzą odpowiedni plan działania, który pozwoli być na bieżąco w nowościach z dziedziny badań i techniki oraz pozwolą przygotować młode pokolenia do pracy na rynku. Główny program edukacyjny nazywany „Programem dla Wszystkich” mówi o tym, że korzystanie z wiedzy mają wszyscy obywatele. Szczególnie skierowany jest do środowisk zepchanych na margines. Bariera ta powstaje poprzez kilka czynników, które mają ogromny wpływ na edukację. Brak przynależności do określonej grupy społecznej, dyskryminacja, bariera językowa to balast, który wywołuje przepaść w zdobywaniu powszechnej wiedzy. UNESCO prowadzi raport, który mówi o poprawach lub pogorszeniach w dziedzinie edukacji. Raport brzmi katastrofalnie ze strony UNESCO, ponieważ może być zaprzepaszczona szansa dzieci na edukację dla pokoleń z najuboższych krajów na świecie. Intensywnie wspiera szkolnictwo wyższe, przeznaczając na to stypendia dla najbardziej utalentowanych i zdolnych uczniów i studentów. 160 krajów zadeklarowało chęć uczestniczenia w tym programie i czuwa nad jego zrealizowaniem do 2015 roku.

Tagi: europa, unesco, edukacja | Mapa