europa

Unesco i program "Edukacja dla Wszystkich" - Unesco
Dziedziną, która stanowi jedno z dwóch najistotniejszych pól działania Unesco jest edukacja. W tym celu stworzono program pt: "Edukacja dla wszystkich". Powstał on w 1990 roku w Jomtien, a określa podstawowe zasady oraz sformułowania, które mają służyć upowszechnieniu dostępu do edukacji na wysokim poziomie we wszystkich państwach członkowskich. Program funkcjonuje już od dziesięciu lat i mimo wielu osiągnięć na tej płaszczyźnie można powiedzieć, że temat jest cały czas aktualny. Obecnie zaangażowanych jest w jego realizację 180 krajów oraz różne organizacje i instytucje. Głównym celem programu jest zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi ...

Edukacja i rola UNESCO - Unesco
W dziedzinie edukacji narodowej UNESCO odgrywa bardzo ważną rolę. Specjalne powołane jednostki nadzorują zadania i cele w tym kierunku. UNESCO dąży do tego, aby wszyscy mieli równy dostęp do zdobywania wykształcenia, gdzie jest to jedno z praw człowieka. Czuwa nad tym, aby kształcenie się młodych ludzi było zadaniem w systemie ciągłym. Stawia na promocję edukacji i współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Od 1945 roku UNESCO działa bardzo prężnie i ustala różne dyrektywy, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez państwa członkowskie. Organizacja intensywnie organizuje spotkania z ekspertami w dziedzinie edukacji, na których dokonują rozwiązań, ...

Idąc śladem Unesco w Polsce - Unesco
Na obecną chwilę mamy trzynaście zabytków, które są zapisane na liście Światowego Dziedzictwa. Polska obfituje w obiekty, które przykuwają uwagę licznych turystów, którzy chętnie odwiedzają miejsca związane z naszą historią. Posiadamy liczne zamki, pałace, które stanowią cząstkę pozostałych znaków i wiedzy na temat przeszłych czasów. Zachowały się fragmenty miast, rezerwaty, parki, muzea, obozy zagłady. Nie ma wymienionych, które z nich są największą wartością narodową. Wszystkie te, które zajmują to zaszczytne miejsce na liście na pewno odegrały znaczącą rolę na przestrzeni tysięcy lat dla Polski. Niezależnie od tego, czy dotyczy parku, czy zamku ...

Instytucja ds. Unesco w Polsce - Unesco
Instytucją do spraw UNESCO jest Polski Komitet, który powstał w 1956 roku. Zadaniem jego jest zapewnienie ochrony w kwestii utrzymania pokoju na świecie. Prowadzi się szereg zabiegów mających na celu umacnianie współpracy międzynarodowej. Komitet pełni funkcję organu doradczego dla Rady Ministrów. Jest bezpośrednim połączeniem między Organizacją a organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Polski Komitet ds. UNESCO wpiera rozwój inicjatyw podmiotów gospodarczych. Często występuje pod postacią patronatu danego przedsięwzięcia. Pomaga przy organizowaniu takich imprez, które mają na celu wypromowanie świadomości poprzez kulturę, naukę i dbanie o bezpieczeństwo kraju. Do Komitetu należą głównie organizacje rządowe, ...

Litewski szlak turystyczny - Unesco
Dzieje Litwy zostały zapisane na kartach historii. Dlatego bezapelacyjnie zaliczają się do Dziedzictwa Narodowego uznanego przez UNESCO, gdzie podlegają ochronie i służą następnym pokoleniom uczącym się o niej wiedzy. Stare Miasto stanowi taki brylant w wizytówce Wilna. To miasto historyczne z zachowanymi murami zabudowań z okresu gotyku, renesansu i baroku. Pomimo licznych wojen i najazdów udało się zachować prawie cale fragmenty murów, miast. Starówka Wileńska była głównym ośrodkiem kulturalnym. W 1994 roku została zakwalifikowana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wilno zasłynęło z tego, że rozwinął się handel wśród kupców, artystów z różnych ...

Myśleć nie tylko o sobie - Unesco
Kiedy czyta informację o działalności organizacji różnego rodzaju człowiek zastanawia się skąd w innych tyle determinacji i siły przebicia by starać się o to żeby świat był lepszym miejscem. Wiadomo mało kto robi to samopas, już raczej jako członek albo założyciel mniejszej czy większej organizacji której celem statutowym jest dbanie o dorobek człowieka z przeszłości czy też zapewnienie wszystkim podobnych szans na wykształcenie. Najbardziej znana organizacja tego typu o której prawdopodobnie słyszała większość ludzi na planecie to UNESCO, działająca od kilkudziesięciu lat z sukcesami organizując ochronę dziedzictwa i angażując w wiele akcji ...

Program o zasięgu międzynarodowym - Unesco
"Człowiek i biosfera " to program mający na celu ochronę środowiska naturalnego oraz utrzymanie relacji człowieka z przyrodą w równowadze. Został on zapoczątkowany przez UNESCO w 1971 roku. Międzynarodowy program z języka angielskiego "Man and Biosphere" w skrócie MaB dąży do utworzenia specjalnej Sieci Rezerwatów Biosfery, które w sposób nienaruszony przez człowieka będą mogły istnieć swobodnie. Program ten ma za zadanie prowadzenie obserwacji i badań na temat różnorodności roślinności i ekosystemów pojawiających się w przyrodzie. Poprzez zaawansowane badania mamy kontrolować stopień degradacji przyrody i nie dopuszczać do ich dalszego niszczenia. Rezerwaty skupiają ...

Mapa