„ Memory of the Word „ w UNESCO.

Unesco Jednym z niezwykle kluczowych działań jest niezwykle interesujący program pod tytułem „ Pamięć Świata” , utworzony w roku 1992, z zamiarem podejmowania działań w aspekcie zachowania, ratowania a także udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego.Spotkanie inaugurujące działania programowe w tym zakresie komitetu doradczego Programu, miało miejsce w roku 1993, na którym to zjeździe uchwalono szeroko rozumianą definicję dziedzictwa dokumentacyjnego. Wizualnie dostrzegalną częścią programu jest międzynarodowa lista, na którą to listę wpisuje się obiekty o światowym albo cywilizacyjnym etosie( znaczeniu ).Razem z listą tworzone są specjalne rejestry miejsc, o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych regionów i krajów partycypujących w działaniach programu UNESCO. Rejestry owe to nadzwyczaj bogate w treści bazy danych zawierające informacje na temat dziedzictwa zagrożonego bądź utraconego. W roku 1996 zawiązał się również Polski komitet programu „ Pamięć Świata”, zagadnieniami programu zajmują się zwykle przedstawiciele największych bibliotek, archiwów ale również uczelni, trudnią się oni jednako badaniami, szeroko rozumianą ochroną oraz konserwacją dóbr kultury.Systematycznie aktualizowana lista programu ma w swoim wykazie, na chwilę obecną aż sto dziewięćdziesiąt trzy pozycje, z czego dziewięć pozycji jest reprezentantami polskiej kultury.Owych dziewięć tworów to : Autograf dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus, przechowywany w zbiorach biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (dzieło owe przedstawia, ręką Kopernika, teorię heliocentryczną, która tworzy podwaliny nowoczesnej astronomii oraz nowożytnego obrazu wszechświata, która to teoria po opublikowaniu wiekopomnego dzieła, poczęła skutecznie wypierać teorię geocentryczną ).Kolejnym asem są Tablice 21 postulatów Gdańskich z sierpnia 1980 – z kolekcji Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, wespół z załączoną kolekcją dokumentów „ Narodziny Solidarności – masowego ruchu społecznego”, które są nieodzowną własnością Warszawskiego Ośrodka KARTA, (tablice owych 21 postulatów są dokumentalnym świadectwem ruchu społecznego, który dzięki pokojowym metodom działań, przyczynił się do całkowitego upadku systemu komunizmu i po jałtańskiego porządku europy ). Trzeci obiekt to Akt Konfederacji Generalnej Warszawskej powstały w roku 1573, ze zbiorów Muzeum Akt Dawnych w W-wie,( jest to uchwalony przez sejm konwokacyjny, 28 stycznia 1573 roku akt prawny o szczególnym znaczeniu dla dziejów tolerancji, społeczeństwa obywatelskiego i demokracji ).Czwarty tuz to rękopisy Fryderyka Chopina, będące archiwaliami Biblioteki Narodowej i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w W-wie. Piąty obiekt to Archiwum Komisji Edukacji narodowej ( KEN ).Szósty obiekt to, Kodeks Supraski. Siódma pozycja to, Archiwum Ringelbluma. Ósma lokata to, Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Zaś dziewiąte miejsce zajmuje, Archiwum Radziwiłłów oraz księgozbiór Nieświeski. Są to cenne archiwa, nie tylko dla Polski.

Tagi: dziedzictwo, program, informacja | Mapa