Lista , słynna a może niesławna?

Unesco To że na świecie znajduje się wiele obiektów będących wytworami ludzkimi które zasługują na wpisanie na listę nie podlega najmniejszej wątpliwości. Każdy takie obiekt który zostaje na liście umieszczony podlega szczególnej ochronie ( faktycznej nie tylko formalnej) jest pod można powiedzieć stało obserwacja wysłanników organizacji, którzy mają w obowiązku donosić o każdym możliwym istniejącym albo mającym dopiero powstać zagrożeniu dla danych obiektów. Czasem jednak nie ma możliwości żadnego działania jak w ostatnich latach ludzkość bezradnie obserwowała to co się działo na terenie państwa takiego jak Afganistan ( to tam zostały zniszczone posągi przedstawiające Proroka – zgodnie z pewną interpretacją radykalną w wyrazie Koranu nie wolno przedstawiać w żaden sposób właśnie Mahometa – w związku z czym posągi zostały zniszczone mimo protestu światowej opinii publicznej oburzonej takim „barbarzyństwem) Jest to jednak przykład tego iż wpisanie na listę pewnego obiektu nie do końca może brać pod uwagę uwarunkowania kulturowe i inne które mają wpływ na to jak kształtuje się sytuacja na danym terytorium. Jednak to nie jest jedyny powód dla którego lista dziedzictwa światowego wzbudza kontrowersja. Aby nieco przybliżyć problem trzeba podkreślić iż organizacja ma strukturę katedry- decyzje podejmowana są kolegialnie w zgodzie z zapisami statutowymi. Te w dosyć klarowny sposób określają co jest wedle standardów obiektem który może być na listę wpisany a co tego warunku nie spełnia. W definicji pojawia się termin taki jak wyjątkowość, w sensie znaczenia dla rozwoju kulturowego w danym okresie, wyraz najdoskonalszej myśli ( chociażby architektonicznej w danym czasie) wartość ponadczasową. Wiele z tych określeń mimo że jest precyzyjnych budzi wątpliwości, przede wszystkim dlatego że zmieniają sie czasy, nierzadko też członkowie organizacji naciskani są politycznie by dane obiekty uznać za warte wpisani a na listę albo wręcz przeciwnie. Wiadomym jest że dla danego rejonu geopolitycznego takie wpisanie danego obiektu na listę jest związane z wzrostem prestiżu nie wspominając o korzyściach wynikających z turystyki. Ludzie z całego świata chętnie odwiedzają miejsca wpisane na listę choćby po to by odhaczyć że je widzieli „na żywo” i pochwalić się przed znajomymi. Bez względu na to ile kontrowersji powstaje wokół listy trzeba wyraźnie podkreślić że bez niej nie tylko wiele obiektów by nie miało szans na przetrwanie jak i sama ludzkość nie dowiedziałaby się nigdy o ich istnieniu co zdecydowanie zubażałoby samo dziedzictwo. To co jest też podkreślane przez samych pracowników UNESCO to to że czasem nie da sie wpisać danego obiektu ponieważ są juz na liście praktycznie identyczne a – zbyt wiele obiektów zdecydowanie obniżyło by sam prestiż. Lista to lista dziedzictwa tworzona przez 65 lat mieści góra 890 pozycji, to świadczy o staranności przeprowadzanej selekcji. Dbania o to by na liście było to co powinno sie na niej bezwzględnie znaleźć. O tym wszyscy krytykujący selektywność powinni pamiętać.

Tagi: zabytek, ochrona, organizacja | Mapa