Akcje w słusznej sprawie pod patronatem UNESCO

Unesco Organizacja wielokrotnie patronuje działaniom obywateli i innych organizacji, zarówno międzynarodowym jak i lokalnym na terenie wielu krajów.Patronat UNESCO jako że wiąże się z dużym prestiżem oraz medialną promocją, niemniej zawsze muszą to być akcje i działania wpisujące się swoimi kryteriami i standardami w działalność statutową samej organizacji.Zwykle są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym a także informacyjnym, niemniej zawsze wpisujący się w profil UNESCO.W szczególności patronat jest przyjmowany w pierwszej kolejności, działaniom w znaczeniu międzynarodowym, następnie zaś narodowym a wyjątkowo, w przypadku akcji lokalnych.Patronat ten jest szczególnym wyróżnieniem honorowym, uwydatniającym wartość przedsięwzięcia w odniesieniu do realizacji programów samego UNESCO, także w odniesieniu do inicjatyw lokalnych patronat może być udzielony wyjątkowo dla inicjatyw o charakterze innowacyjnym, które mają istotny wpływ na nowe kierunki oraz modele działania. Zwyczajowo objęcie patronatem ma charakter jednorazowy, dlatego też objęcie patronatem działań regularnych i cyklicznych wiąże się z koniecznością corocznego odnawiania decyzji w sprawie patronatu honorowego. Patronat jako że jest zagadnieniem honorowy, nie wiąże się tym samy z żadnymi subwencjami ani dotacjami, umożliwia on jedynie możliwość wykorzystywania prestiżu i marki, służących podkreśleniu tego prestiżu, emblematom i logotypom UNESCO. Patronat zwykle korzystnie wpływa na medialność i powszechność akcji, inicjatywy objętej patronatem honorowym.Doskonałym przykładem takiego patronatu jest inicjatywa Fundacji na rzecz rozwoju Polskiego rolnictwa, ściśle konkurs fundacji realizowany od dwóch lat z błogosławieństwem UNESCO. Otóż Fundacja powyższa wraz z wydawnictwem naukowym Scholar, ogłosiła już drugi w historii, ogólnopolski konkurs pod tytułem „ Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.Celem konkursu jest promocja Polskiego rolnictwa, oraz zainteresowanie kulturą wsi i jej okolic, problemy z jakimi borykają się rolnicy i mieszkańcy regionu wiejskiego.Konkurs sam w sobie jest adresowany dla wszystkich obywateli polski, ale zwłaszcza tych którym tradycje, problemy i życie wsi jest bardzo bliskie.Nagrody w tym konkursie, które nie są małe, nie pochodzą z zasobów UNESCO, ale z zasobów organizujących konkurs Fundacji na rzecz rozwoju Polskiego rolnictwa, niemniej patronat ustanowiony dla tej inicjatywy przez UNESCO, z pewnością przyczynił się znacząco do nagłośnienia i podniesienia, zarazem prestiżu całej akcji.Takich działań można by wyliczać bez końca, jako że UNESCO dość szczodrą ręką, acz bardzo rozsądnie wyróżnia inicjatywy o podobnym charakterze, wszędzie na świecie.Warunek wszakże zawsze jest tylko jeden, mianowicie wszelakie akcje, inicjatywy, działania muszą za każdym razem idealnie wpisywać się w profil działalności organizacji, w przeciwnym wypadku patronat może zostać uchylony lub nie przyznany w ogóle.

Tagi: unesco, patronat, konkurs | Mapa