Co to jest UNESCO?

Unesco Choć tak na prawdę spora część z naszego społeczeństwa nie ma większego pojęcia o tym, co to jest UNESCO, jak działa, jakie są jej cele itd., należy jednakże przyznać, że jest to instytucja międzynarodowa o bardzo ważnej roli we współczesnym świecie. Wszak broni coś, co samo obronić się nie może. A często bierze pod swoją kuratelę dziedzictwo, którego wręcz nie mamy ochoty nawet bronić, podczas gdy ta ochrona mu się należy. Należałoby teraz wyjaśnić na czym właściwie polega działalność tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Mianowicie cele tej instytucji wychodzą wraz z rozwinięciem skrótu UNESCO, który to brzmi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, co dosłownie oznacza Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. I tymi też dziedzinami zajmuje się UNESCO: międzynarodową oświatą, nauką oraz kulturą. Oznacza to, że UNESCO bierze pod swoją pieczę m.in. ochronę zabytków o niewyobrażalnej skali znaczenia, wpisując je na specjalną listę. Dzięki temu jest szansa, aby uchronić wiele z zabytków kultury, nauki i sztuki przed całkowitym zniszczeniem przez nowoczesną cywilizację ludzką. Wystarczy spojrzeć choćby na przepiękne Stare Miasto w syryjskim Aleppo, które swego czasu miało zostać doszczętnie (i bezmyślnie) zniszczone, tylko po to, aby zaspokoić żądze syryjskich elit politycznych, pragnących umieścić w owym miejscu centrum nowoczesnego miasta. Czy nie można było owego centrum ulokować np. kilometr dalej? Oczywiście, że można było. Na szczęście Aleppo zostało uchronione przed ową straszliwą tragedią i po dziś dzień możemy podziwiać miejscowe Stare Miasto. M.in. takimi właśnie działaniami zajmuje się UNESCO. A robi to już od wielu dziesiątek lat, gdyż instytucja ta powstała 16 listopada 1945 roku w Londynie. I co najważniejsze robi to z dość sporym powodzeniem, chociaż zarazem trzeba stwierdzić, że pozostało jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeszcze wiele kulturalnych, naukowych i oświatowych wyzwań stoi przed ludzkością. Co ciekawe w dokumentach pochodzących z pierwszej fazy istnienia UNESCO można wyczytać m.in. takie stwierdzenia, że działalność tej międzynarodowej organizacji poprzez wdrażanie „solidarności intelektualnej i moralnej ludzkości” dąży do powstrzymania rozwojowi światowego systemu międzynarodowego, kierującego się ku... trzeciej wojnie światowej. Choć bez wątpienia trzeba przyznać, że działalność UNESCO w znacznym stopniu przyczynia się do szerzenia i utrzymywania idei pokojowych na całym świecie, w różnych jego zakątkach. Tym bardziej, że organizacja ta w swoim łonie skupia dziś 193 państwa, w tym i Polskę. Co ciekawe z UNESCO w roku 1984 wystąpiły Stany Zjednoczone oraz w 1985 roku Wielka Brytania i powróciły do niego dopiero w roku 1997 (Wielka Brytania) i w roku 2003 (Stany Zjednoczone). Wszystko to wynika z dość niejasnej sytuacji, jaka niestety przez wiele lat miała miejsce w łonie UNESCO, a dotyczy ona prowadzenia akcji antyimperialistycznych na łamach tejże organizacji. Generalnie jednak działalność UNESCO należy uznać za wielce cenną dla ludzkości, niosącą ze sobą wiele wartościowych cech.

Tagi: patron, organizacja, państwo | Mapa