organizacja

Korzyści z bycia na liście - Unesco
Wielu turystów podróżując po całym świecie poszukuje miejsc wyjątkowych nie tylko z nazwy ale faktycznie stanowiących niepowtarzalne zjawiska które są pozostałościami po działalności człowieka albo samoistnymi cudami przyrody. Spoglądając na wspaniałe budynki czy cuda przyrody, przepełnione wspaniałymi przedstawicielami zarówno świata fauny i flory zastanawia się spoglądający ile jeszcze osób zdąży się nimi nacieszyć zanim zupełnie znikną z powierzchni planety. Wiadomo że każdy człowiek w głębi duszy życzy sobie że aby takie cuda nigdy nie zniknęły i przetrwały wszystkie najtrudniejsze chwile. Jednak od samego myślenia nic konkretnego się nie stanie do niego trzeba ...

Cele Unesco - Unesco
Po II wojnie światowej powstała organizacja o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Została ona stworzona w obliczu zagrożenia kolejną wojną, choć świat nie zdążył jeszcze uporządkować się po poprzedniej, którą była II wojna światowa. Ogromne straty w ludziach, ale również na polu kultury i jej dziedzictwa przyniosły wzrost świadomości , jakie zagrożenia czekają społeczeństwa w razie ewentualnych konfliktów. To właśnie ta troska, tragiczne doświadczenia wojenne oraz niepokój o przyszłe pokolenia podyktowały główne cele organizacji. Dziedzictwo kulturowe w znacznej mierze zniszczono działaniami wojennymi, ogromne straty intelektualne w wielu ...

Co to jest UNESCO? - Unesco
Choć tak na prawdę spora część z naszego społeczeństwa nie ma większego pojęcia o tym, co to jest UNESCO, jak działa, jakie są jej cele itd., należy jednakże przyznać, że jest to instytucja międzynarodowa o bardzo ważnej roli we współczesnym świecie. Wszak broni coś, co samo obronić się nie może. A często bierze pod swoją kuratelę dziedzictwo, którego wręcz nie mamy ochoty nawet bronić, podczas gdy ta ochrona mu się należy. Należałoby teraz wyjaśnić na czym właściwie polega działalność tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Mianowicie cele tej instytucji wychodzą wraz z rozwinięciem skrótu ...

Cooltura UNESCO ... - Unesco
Po raz pierwszy w dziejach Świtowej Listy Dziedzictwa UNESCO w roku 2009 na 33 posiedzeniu w Hiszpańskiej Sewilli , Komitet kapituły list postanowił swoją decyzją umieścić na liście pierwszy obiekt kultury , znajdujący się w tajemniczym i dzikim Kirgistanie .Owym tajemniczym obiektem jest znajdująca się w Dolinie Fergany u stóp najważniejszych dróg legendarnego Jedwabnego Szlaku w Azji Centralnej , tak zwana " Święta Góra Sulaimana Too " - przez tysiące lat będąca dla rozlicznych wędrowców swego rodzaju , święty znak nawigacyjny .Położone są tutaj rozliczne ośrodki kultu starożytnych kultur , a także ...

Czy to nam jest potrzebne?
UNESCO to jedna z najbardziej znanych organizacji na całym świecie. Samo w sobie jest tylko komórkę przylegajaca do ONZ, ale na pewno pochwalić należy tę inicjatywa za samodzielność. Są tacy, którzy uważają, iż UNESCO jest najaktywniejszą i najbardziej produktywną organizacją międzynarodową na świecie. Nie nam to oceniać, choć rzeczywiście pochwalić należy UNESCO za wkład w ratowanie i ochronę kultury na świecie. Sama organizacja bardzo pomaga także i Polsce, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego miejsca wyraźnie odżywają. Dzięki wsparciu UNESCO widać, że zaczyna się w naszym kraju przykładać dużo więcej uwagi wszystkim ...

Droga, którą warto wesprzeć - Unesco
Czy ktoś z was słyszał o takiej organizacji jak UNESCO? Pewnie tak. Pewnie przynajmniej obiła wam się o uszy taka nazwa. Ale czy powiecie, czym zajmuje się ta organizacja? Tutaj pewnie będziecie mieli już spory problem. Niektórzy powiedzą, że są odpowiedzialni za budowanie pokoju, drudzy stwierdzą, że czynią coś w zakresie kultury i zabytków, jeszcze inni skojarzą UNESCO z edukacją i nauką. Znam też takich, którym się coś pomyli i powiedzą, że UNESCO zajmuje się kwestiami głodujących dzieci (od tego jest przecież UNICEF), albo też rozminowywaniem nieoznaczonych pól minowych na całym świecie. ...

Gdzie to dziedzictwo? - Unesco
Pośród kilku najważniejszych instytucji międzynarodowych obok takich organizacji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, ale i Unia Europejska, należy wymienić m.in. UNESCO (w rozwinięciu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). Dlaczego? Być może wydaje nam się, że nie widzimy na co dzień efektów działalności tej wielkiej organizacji, ale wbrew pozorom ta działalność otacza nas z każdej strony i pokazuje swoje różne oblicza. A właściwie nie pokazuje, bo ona nie posiada swych własnych oblicz. Posiada oblicza różnych kultur, różnych dziedzictw kulturowych, różnych systemów nauki i oświaty. Powiedzieć ...

Geneza Unesco - Unesco
Unesco powstała 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego. Jej pełna nazwa po polsku to: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Utworzona w oparciu o doświadczenia totalitaryzmu i populizmu wojny zmieniła stanowisko wielu państw wobec wojny i pokoju. Dlatego, przede wszystkim miała stanowić dla nich przeciwwagę, którą zapewnić mogła jedynie międzynarodowa współpraca. UNESCO chciała kształtować umysły młodzieży w taki sposób, aby zapobiec III wojnie światowej. Europa nie otrząsnęła się jeszcze po okrucieństwie wojny, a już stała w obliczu kolejnej tragedii. "Zimna wojna" i bardzo trudna sytuacja międzynarodowa ...

Historia UNESCO - Unesco
Na pewno wielu z nas słyszało o organizacji, jaką jest UNESCO, ale czy na pewno wszyscy do końca zdajemy sobie sprawę jak powstała i czym dokładnie się zajmuje, jaki jest jest główny, jeśli nie wiecie przejdźcie do czytania poniższego tekstu. UNESCO (a dokładnie z angielskiego United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury.) Organizacja wywodząca się z NATO,która ma na celu wspieranie rozwój kultury, sztuki i nauki. UNESCO powstało w 1945 roku w Londynie. Jego założycielem był Julian Huxley, angielski biolog, humanista. Choć wokoło ...

Co to jest UNESCO
UNESCO to w polskim tłumaczeniu skrót od nazwy: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. UNESCO działa w materii kultury, sztuki i promowania zasad poszanowania praw człowieka. To jedna z najbardziej znanych i cenionych organizacji na świecie. O pomoc do niej zwracają się całe narody. W Polsce UNESCO ma swoja siedzibę w Toruniu.To co dla nas jest najbardziej istotne, to fakt, że organizacja ta działa bardzo prężnie. Nie tylko wspiera ratowanie dziedzictwa kulturowego w wielu krajach, ale i wspiera wiele narodów i placówek pomocą czysto materialną. Wiele szkół na świecie ...

Lista , słynna a może niesławna? - Unesco
To że na świecie znajduje się wiele obiektów będących wytworami ludzkimi które zasługują na wpisanie na listę nie podlega najmniejszej wątpliwości. Każdy takie obiekt który zostaje na liście umieszczony podlega szczególnej ochronie ( faktycznej nie tylko formalnej) jest pod można powiedzieć stało obserwacja wysłanników organizacji, którzy mają w obowiązku donosić o każdym możliwym istniejącym albo mającym dopiero powstać zagrożeniu dla danych obiektów. Czasem jednak nie ma możliwości żadnego działania jak w ostatnich latach ludzkość bezradnie obserwowała to co się działo na terenie państwa takiego jak Afganistan ( to tam zostały zniszczone posągi ...

Nie tylko zabytki - Unesco
Kiedy by ktoś zapytał przeciętną, nie ujmując nikomu inteligencji, osobę z czym się kojarzy jedna z największych na świecie organizacji międzynarodowych, prawdopodobnie usłyszałby odpowiedź że z zabytkami. Tak przez całkiem spora grupę ludzi jest właśnie postrzegane UNESCO, może jest w tym nieco winy mediów a i sama organizacja nie dokłada wystarczająco starań by odrzucić od siebie taki wizerunek. Oczywiście nie ma nic złego a wręcz przeciwnie w tym że ludzie mają świadomość iż ta organizacja zajmuje się ochroną pozostałości kulturowych oraz pomników przyrody. Ludzie mając choćby częściową świadomość czy dana organizacja się ...

Organizacja a akcje pozarządowe
Wiele organizacji pozarządowych w naszym kraju występuje z rozmaitymi wnioskami o wsparcie finansowe lub merytoryczne do UNESCO. Tutaj musimy wiedzieć, że ta organizacja nie jest instytucją charytatywną w wolnym tego słowa rozmienieniu, nie jest także organizacją ściśle współpracującą z instytucjami pozarządowymi. Nie mniej zdarza się nierzadko, że UNESCO wspiera inicjatywy związane z hołdowaniem narodowym kulturą. I jeśli z taką inicjatywą "wyskoczy" fundacja lub stowarzyszenie, to na pewno są duże szanse ku temu, by UNESCO pomysł wsparło.W Polsce działa wiele tego typu organizacji. Najczęściej prowadzona są różnego rodzaju akcje charytatywne, ale coraz częściej ...

Komu patronat honorowy?
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, UNESCO wspiera różnego rodzaju akcje mające na celu promowanie kultury nauki, edukacji i tradycji. Tego typu inicjatyw na całym świecie jest wiele, ale sama organizacja na pewno nie jest w stanie pomóc każdemu. Niekiedy udaje się pozyskać nieco funduszy od UNESCO, innym znów razem organizacja daje wsparcie merytoryczne i techniczne. Niektórzy nie dostają nic. Czy muszą się czuć pokrzywdzeni? Czy tutaj decydują tylko koneksje?UNESCO jest tworem jako takim suwerennym i na pewno każda inicjatywa może ubiegać się o wsparcie UNESCO. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, by dany ...

Polska a Polski Komitet ds. UNESCO - Unesco
UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Organizacja została założona w 1945, a poprzez Konwencję weszła w życie 1946 roku. Polska ma swojego przedstawiciela w UNESCO. Polski komitet ds. UNESCO to niezależny organ, który jest podporą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmuje się sporządzaniem raportów na tematy, które UNESCO nałożyło na każdego, kto zadeklarował chęć przystąpienia do tej Organizacji. Polski Komitet ds. UNESCO przede wszystkim w ramach swoich kompetencji dba o dobrą komunikację w prowadzeniu dialogu pomiędzy państwami. Dba o to, by przekazywać wiedzę w zakresie edukacji była na, ...

Powiesz UNESCO a usłyszysz.. - Unesco
To co jest jednym z charakterystycznych zjawisk szczególnie w wielkich społeczeństwach żyjących w aglomeracjach że pewne terminy zwyczajnie się ludziom z czymś kojarzą co nie znaczy że do końca w sposób precyzyjny i prawdziwy a jednak, nie pozostają bez odzewu. Można przypuszczać że częściowo wynika to z chęci aby wszystko przyporządkowywać i okładać na swoim poziomie pojmowania, mało kto podejmuje wysiłek by dowiedzieć się czegoś więcej niż mu się na podstawie posiadanych informacji wydaje. Ma się tak zarówno z kwestiami bardzo istotnymi jak również tymi bardziej błahymi do których mało kto przywiązuje ...

Prawa człowieka pod lupą organizacji
Wielu uważa, że kultura i nauka może łączyć i być ponad wszelkimi podziałami. To bardzo ważny głos w propagowaniu idei pokoju i przestrzegania praw człowieka. Tak samo uważają osoby zarządzające jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji na świecie - UNESCO.Nie jest dla nas żadną tajemnica, że UNESCO jako organizacja wspiera głównie inicjatywy o charakterze promującym dane społeczności ze względu na kulturę. Ale zdarza się, ze ta organizacja popiera też różnego rodzaju pomysły, których celem jest propagowanie przestrzegania praw człowieka. Taki przypadek mamy w Tybecie. Tam bowiem chińskie represje niejednokrotnie przeczą zasadom humanitarności. Oczywiście ...

Działać i działać skutecznie.. - Unesco
Życie uczy że bardzo często same szlachetne intencje nie wystarczą poza nimi trzeba mieć jeszcze wizję jak je wcielać w praktykę. Inaczej pozostaną tylko i wyłącznie słowami pisanymi albo też mówionymi nie mającego żadnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Szczególnych przygotowań i środków wymaga realizowanie idei związanej między innymi z ratowaniem światowego dziedzictwa zarówno tego kulturowego jak i naturalnego. Bez najmniejszego wątpienia świadomość takich wymogów mieli przedstawiciele państwa założycielskich gdy ponad 60 lat temu postanowili zawiązać taką organizację wykonawczą w ramach już funkcjonujących struktur ONZ , której cele jasno i wyraźnie w statucie ...

Słowo UNESCO - Unesco
To najbardziej znana i zaangażowana organizacja chroniąca dziedzictwo kultury oraz poszanowania praw człowieka. UNESCO to nazwa od Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty i Kultury. Swoje przedstawicielstwo w Polsce ma w Toruniu. Ceniona jest na całym świecie i w dalszym ciągu rozwijana. Sto dziewięćdziesiąt trzy kraje wchodzi w skład tej organizacji, co świadczy o rozmiarze jej działania. Nie tylko zajmuje się ochroną ginącego świata kultury historycznej i zabytkami, ale wspiera rozwój intelektualnych młodych ludzi, którzy uczęszczają do szkół. UNESCO zorganizowało wiele pomocy w zakresie rekwizytów potrzebnych do nauki. We francuskim mieście Paryżu ...

UNESCO w sprawie wody - Unesco
Organizacja UNESCO aktywnie włącza się w procesy globalnych inicjatyw, mających na celu nie tylko działalność na rzecz ratowania zabytków, jedną z ważnych inicjatyw społeczności zrzeszonej w UNESCO jest wspieranie inicjatyw takich jak ŚWIATOWY DZIEŃ WODY - który to obchodzimy dokładnie 22 marca.Albowiem jak mówią nieubłagane statystyki, niezwykle ważkim problemem w skali globalnej są nie tylko niedostateczne zasoby wody pitnej na świecie, ale również jakość dostępnej wody jest istotnym punktem w hierarchii ważności naszej planety, dlatego właśnie temu zagadnieniu, w znacznej mierze są poświęcone tegoroczne obchody ŚWIATOWEGO DNIA WODY. Hasłem nadrzędnym obchodów jest ...

Zamach na tożsamość i suwerenność? - Unesco
Trudno by było spotkać człowieka który nie ceni sobie wysoko swojej szeroko pojętej niezależności i suwerenności. Od kiedy ktoś jest zdolny podejmować samodzielnie decyzje nie lubi gdy ktoś bez wyraźnego i zrozumiałego dla niego powodu próbuje go ograniczać narzucając swoja wolę. Tak jak i ludzie tak samo funkcjonują państwa, podmioty publicznoprawne oraz inne formy organizacji społecznych. Samo stwierdzenie że dana społeczność nie stworzyła formalnych struktur które przypominają formalnie państwo nie znaczy że nie cenią możliwości o decydowaniu o tym w jaki sposób żyją i funkcjonują. Ten wstęp niejako jest wprowadzeniem do krótkiego ...

Woda życiodajna - Unesco
Woda pitna to dla ludzi ogromne bogactwo naturalne. Dzięki niej możemy normalnie funkcjonować. UNESCO dla propagowania i przypominania o tym, że brak wody w kranie to nie to samo, co w Afryce, gdzie ludzie po kilka miesięcy nie mają możliwości jej zdobywania. Zwyczajnie w męczarniach umierają z powodu braku wody. UNESCO stara się propagować idee o zdrowej wodzie. Wskazuje na ten problem poprzez organizowanie spotkań, gdzie w gronie ekspertów dyskutuje się na temat zasobów wody na kuli ziemskiej. Woda jest ważna dla człowieka tak samo, jak powietrze dla prawidłowego jego funkcjonowania. Stając ...

Z troski o wspólne dobro.. - Unesco
Od momentu kiedy gatunek ludzki pojawiał się na Ziemi, rozwija się coraz bardziej dynamicznie tworząc skomplikowane formy grup społecznych, organizując i konstytuując prawnie podmioty publiczno prawne takie jak państwa. Bez względu na to jaką konkretnie formę zorganizowania przybierają dane kultury, czy koncentrują się na rozwoju technologicznym czy tez idą zupełnie odmienną drogą , wszystkie społeczności mają swój konkretny wkład w budowanie dziedzictwa ludzkości. Jest to t to wszystko co człowiek wytwarza zarówno pracą swoich rąk jak i też umysłu, przedmioty materialne jak i spisane myśli filozoficzne. Wielość dóbr przekracza ludzkie wyobrażenie, trudno ...

Dla chętnych są zadania - Unesco
Niejedna osoba powtarza spotykając się ze znajomymi że chętnie by coś zrobiła na skalę lokalną albo i ponad lokalna tylko nie ma możliwości. Faktycznie jeżeli jednostka nie jest wybitnie uzdolniona pod względem talentu do przyciągania uwagi i krótko mówiąc charyzmatycznego przekonywania do swoich idei, marna jest szansa iż sama coś zdoła osiągnąć. Zgodnie z tym co podkreślają wszyscy działający najważniejsze jest to aby w pewnej chwili przejść od świadomego mówienia do świadomego działania. Łatwo jest stać wśród przyjaciół i mądrze mówić o tym co i jak powinno być gdzieś zrobione a czego ...

UNESCO - czyli jak to wszystko działa. - Unesco
Organizacja od zarania rządzi się prawami hierarchicznie, a więc : na czele jest,KONFERENCJA GENERALNA główny organ decyzyjnym. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Określa ona strategię i główne kierunki pracy Organizacji. Przygotowuje i zatwierdza program i budżet UNESCO. Konferencja Generalna wybiera członków Rady Wykonawczej i dyrektora. Obrady Konferencji Generalnej zwoływane są, co dwa lata. Uczestniczą w nich delegaci krajów członkowskich, krajów i na prawach obserwatorów kraje nie zrzeszone, organizacje rządowe i pozarządowe. Każdy kraj posiada jeden głos, niezależnie od wkładu do budżetu organizacji. RADA WYKONAWCZA skupia przedstawicieli 58 krajów członkowskich. skład jest ...

Mapa