patron

Akcje w słusznej sprawie pod patronatem UNESCO - Unesco
Organizacja wielokrotnie patronuje działaniom obywateli i innych organizacji, zarówno międzynarodowym jak i lokalnym na terenie wielu krajów.Patronat UNESCO jako że wiąże się z dużym prestiżem oraz medialną promocją, niemniej zawsze muszą to być akcje i działania wpisujące się swoimi kryteriami i standardami w działalność statutową samej organizacji.Zwykle są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym a także informacyjnym, niemniej zawsze wpisujący się w profil UNESCO.W szczególności patronat jest przyjmowany w pierwszej kolejności, działaniom w znaczeniu międzynarodowym, następnie zaś narodowym a wyjątkowo, w przypadku akcji lokalnych.Patronat ten jest szczególnym wyróżnieniem honorowym, uwydatniającym wartość przedsięwzięcia w odniesieniu do realizacji programów samego UNESCO, także w odniesieniu do inicjatyw lokalnych patronat może być udzielony wyjątkowo dla inicjatyw o charakterze innowacyjnym, które mają istotny wpływ na nowe kierunki oraz modele działania. Zwyczajowo objęcie patronatem ma charakter jednorazowy, dlatego też objęcie patronatem działań regularnych i cyklicznych wiąże się z koniecznością corocznego odnawiania decyzji w sprawie patronatu honorowego. Patronat ...

Program o zasięgu międzynarodowym - Unesco
Zagadnienie bioetyki to bardzo szerokie pojęcie odnoszące się do rozwoju i klonowania genów. To eksperymenty niesamowicie zaawansowane i do tego bardzo kosztowne. To temat wywołujący wiele emocji dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci. Pojawia się szansa na bycie matką, ojcem. Z drugiej strony to bardzo subiektywne odczucie, co do własnego sumienia zgodnego z teologią i swoją wiarą. Eksperymentowanie na życiu i tworzenie nowego to trochę, jak zabawa w Pana Boga. Bioetyka jest odpowiedzią, a raczej stara się być pomocą na problemy życia dotyczącego ludzkiego życia. W ten program zapoczątkowany przez UNESCO w 1993 roku nadal podlega dyskusji. Stwarza on nowe możliwości nad kontrolą procesów życiowych różnych organizmów. To nowe możliwości i szanse na znalezienie leków ratujących życie od chorób, które nie są uleczalne. Bioetyka to szeroki zakres dziedziny dotyczącej genetyki. UNESCO, czyli wszystkie państwa, które należą do Organizacji na posiedzeniu Konferencji Generalnej została przyjęta Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach ...

Chorwacja, jak z bajki - Unesco
Światowa Lista Dziedzictwa Kulturowego UNESCO została wzbogacona przez kolejne Państwo europejskie Chorwację. Do zabytków, które zostały wpisane na tą Listę to jest Bazylika Eufrazyjska znajduje się na trzecim miejscu pod względem budowy na świecie w kategorii kościołów. To budowla ze wczesnochrześcijańskiego okresu. Niestety budowlę nie oszczędziło trzęsienie ziemi. To autentyk, pożary i grabieże, ale mimo to stoi do dzisiaj i zachwyca turystów. Na szczególną uwagę zasługują mozaiki, które nienaruszone zachowały się po czasy dzisiejsze. Nazwa bazyliki pochodzi od biskupa Eufrazjusza, którego dziełem były słynne mozaiki z różnymi postaciami. Miasteczko oparte na architekturze weneckiej to Split i przepiękny Pałac Dioklecjana, który robi niesamowite wrażenie i mieści się w centrum Splitu, gdzie w jego podziemiach powstały sklepy z rękodziełami. Charakterystyczny jest kamień w kolorze białym z wyspy Brač, który wypełnia całość architektoniczną i stanowi główną atrakcję dla turystów w Splicie. W samym środku miasta jest nadbrzeże, gdzie jest przystań dla statków pasażerskich i promów. ...

Co to jest UNESCO? - Unesco
Choć tak na prawdę spora część z naszego społeczeństwa nie ma większego pojęcia o tym, co to jest UNESCO, jak działa, jakie są jej cele itd., należy jednakże przyznać, że jest to instytucja międzynarodowa o bardzo ważnej roli we współczesnym świecie. Wszak broni coś, co samo obronić się nie może. A często bierze pod swoją kuratelę dziedzictwo, którego wręcz nie mamy ochoty nawet bronić, podczas gdy ta ochrona mu się należy. Należałoby teraz wyjaśnić na czym właściwie polega działalność tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Mianowicie cele tej instytucji wychodzą wraz z rozwinięciem skrótu UNESCO, który to brzmi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, co dosłownie oznacza Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. I tymi też dziedzinami zajmuje się UNESCO: międzynarodową oświatą, nauką oraz kulturą. Oznacza to, że UNESCO bierze pod swoją pieczę m.in. ochronę zabytków o niewyobrażalnej skali znaczenia, wpisując je na specjalną listę. Dzięki temu jest szansa, aby ...

Czy to nam jest potrzebne?
UNESCO to jedna z najbardziej znanych organizacji na całym świecie. Samo w sobie jest tylko komórkę przylegajaca do ONZ, ale na pewno pochwalić należy tę inicjatywa za samodzielność. Są tacy, którzy uważają, iż UNESCO jest najaktywniejszą i najbardziej produktywną organizacją międzynarodową na świecie. Nie nam to oceniać, choć rzeczywiście pochwalić należy UNESCO za wkład w ratowanie i ochronę kultury na świecie. Sama organizacja bardzo pomaga także i Polsce, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego miejsca wyraźnie odżywają. Dzięki wsparciu UNESCO widać, że zaczyna się w naszym kraju przykładać dużo więcej uwagi wszystkim zabytkom. A tych w Polsce jest nie mało.Nie ma żadnych wątpliwości, że UNESCO jako organizacja jest nam bardzo potrzebna. Nie tylko, gdy rozpatrujemy to zagadnienie z punktu widzenia globalizmu, ale naszej, małej, polskiej kultury. Dzięki tej organizacji jest bardzo duża szansa na to, że jedyny na świecie kompleks średniowiecznych drewnianych kościółków ocaleje (znajduje się on w południowej Małopolsce). ...

Nauka i edukacja pod patronatem UNESCO - Unesco
Statutowym celem powyższej organizacji jest, między innymi, ochrona cennych kulturowo zabytków oraz dziedzictwa światowego wielu kultur i narodów.Dlatego też w krajach członkowskich UNESCO podejmowane są działania mające na celu zarówno kształcenie i szeroko pojętą edukację, jak i konkretne działania praktyczne.Jednym z takich działań którego organizatorem jest Polski Komitet do spraw UNESCO wraz z Urzędem Miejskim miasta Zamościa, ( jako że miasto Zamość jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego zabytków, w odniesieniu do starówki ) jest rok roczna inicjatywa pod tytułem " Letnia Szkoła w Zamościu ".Są to zwykle dwutygodniowe szkolenia, odbywające się niezmiennie od 1998 roku, o ochronie dziedzictwa kulturalnego, szkoła ta zrzesza około dwudziestu specjalistów z obszaru krajów Europy Środkowo - Wschodniej, których pracą i pasją zawodową jest skuteczna ochrona, rewaloryzacja oraz rewitalizacja wszelakich zabytków. Dodatkowo całość przedsięwzięcia powyższego jest realizowana przy dość znaczącym wsparciu i pomocy Biura ROSTE z Wenecji (naukowy pion do spraw europejskich z siedzibą w Wenecji ...

Organizacja a akcje pozarządowe
Wiele organizacji pozarządowych w naszym kraju występuje z rozmaitymi wnioskami o wsparcie finansowe lub merytoryczne do UNESCO. Tutaj musimy wiedzieć, że ta organizacja nie jest instytucją charytatywną w wolnym tego słowa rozmienieniu, nie jest także organizacją ściśle współpracującą z instytucjami pozarządowymi. Nie mniej zdarza się nierzadko, że UNESCO wspiera inicjatywy związane z hołdowaniem narodowym kulturą. I jeśli z taką inicjatywą "wyskoczy" fundacja lub stowarzyszenie, to na pewno są duże szanse ku temu, by UNESCO pomysł wsparło.W Polsce działa wiele tego typu organizacji. Najczęściej prowadzona są różnego rodzaju akcje charytatywne, ale coraz częściej się zdarza, że zakres działalności zaczyna obejmować i środowisko czysto kulturowe. Takie organizacje mogą liczyć na pomoc UNESCO. Wszystko oczywiście to kwestia argumentacji i dobrego przedstawienia projektu. Przykładem może być fakt, iż UNESCO wsparło tegoroczne obchodzi dwusetnej rocznicy narodzin Fryderyka Chopina, czy tez sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin Paderewskiego, dzięki temu możemy cieszyć się świetną akcją propagującą dokonania polskich kompozytorów. ...

Organy UNESCO - Unesco
Skład zarządzający UNESCO to przede wszystkim Konferencja Generalna, do której nalezą wszystkie państwa. To organ decyzyjny w sprawie budżetu organizacji i wszystkich wytyczonych zadań do realizacji. W ramach tych kompetencji wybierana jest, co dwa lata Rada Wykonawcza, która z kolei wybiera Dyrektora Generalnego. Jego kadencja trwa przez cztery lata. Kraje, które należą do UNESCO każdy z nich posiada jeden głos bez względu na to, czy uczestniczył w ustalaniu budżetu. Język angielski jest urzędowym, ale również znajduje się też arabski, chiński, francuski, hiszpański oraz rosyjski. Rada Wykonawcza tworzona jest z 56 przedstawicieli różnych wyznań, ras i pochodzenia kulturowego. Każdy z nich wnosi swoje dziedzictwo danego państwa i dba o jego interesy. Jest głównym nadzorującym poczynania UNESCO, jego działania, wykonywania powierzonych zadań do realizacji. Czuwa nad prawidłowością funkcjonowania. Duże znaczenie mają zawarte porozumienia z Narodami Zjednoczonymi oraz organizacjami pozarządowymi, które UNESCO wspólnie je realizuje. W każdej jednostce musi być sekretariat, gdzie korespondencja służbowa przepływa ...

Komu patronat honorowy?
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, UNESCO wspiera różnego rodzaju akcje mające na celu promowanie kultury nauki, edukacji i tradycji. Tego typu inicjatyw na całym świecie jest wiele, ale sama organizacja na pewno nie jest w stanie pomóc każdemu. Niekiedy udaje się pozyskać nieco funduszy od UNESCO, innym znów razem organizacja daje wsparcie merytoryczne i techniczne. Niektórzy nie dostają nic. Czy muszą się czuć pokrzywdzeni? Czy tutaj decydują tylko koneksje?UNESCO jest tworem jako takim suwerennym i na pewno każda inicjatywa może ubiegać się o wsparcie UNESCO. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, by dany projekt przedstawić idealnie. Tylko to co ciekawe ma szanse na to, by zostać dobrze odebranym w środowisku UNESCO, a co za tym idzie uzyskać stosowną pomoc. Na szczęście UNESCO ma swoje placówki na całym świecie. Także nie zawsze ubieganie się o pomoc ze strony UNESCO wiąże się wyprawą do Paryża i pisanie projektów w języku angielskim. W Polsce siedziba UNESCO ...

Mapa