państwo

Trzeba umieć dbać o to co było by budować dalej.. - Unesco
Obecne czasy charakteryzuje ogólnie rozumiany pęd do przodu, ludzie, społeczności całe państwa rozwijają się z dnia na dzień coraz szybciej biorąc udział w pewnego rodzaju wyścigu. Każdy chce być najszybszy i najsilniejszy tak by na czele stawki przeć przed siebie, ten kto jest pierwszy wyznacza kierunek jak i tempo rozwoju. Rywalizacja jest głównym źródłem rozwoju i raczej nic tego nie zmieni. Jednak to co człowiek powinien mieć w pamięci to to że bez przeszłości ludzkość stanie się zdecydowanie uboższa. Niestety tak się dzieje że to co stanowi materialną pamięć o historii człowieka ...

Co to jest UNESCO? - Unesco
Choć tak na prawdę spora część z naszego społeczeństwa nie ma większego pojęcia o tym, co to jest UNESCO, jak działa, jakie są jej cele itd., należy jednakże przyznać, że jest to instytucja międzynarodowa o bardzo ważnej roli we współczesnym świecie. Wszak broni coś, co samo obronić się nie może. A często bierze pod swoją kuratelę dziedzictwo, którego wręcz nie mamy ochoty nawet bronić, podczas gdy ta ochrona mu się należy. Należałoby teraz wyjaśnić na czym właściwie polega działalność tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Mianowicie cele tej instytucji wychodzą wraz z rozwinięciem skrótu ...

Cooltura UNESCO ... - Unesco
Po raz pierwszy w dziejach Świtowej Listy Dziedzictwa UNESCO w roku 2009 na 33 posiedzeniu w Hiszpańskiej Sewilli , Komitet kapituły list postanowił swoją decyzją umieścić na liście pierwszy obiekt kultury , znajdujący się w tajemniczym i dzikim Kirgistanie .Owym tajemniczym obiektem jest znajdująca się w Dolinie Fergany u stóp najważniejszych dróg legendarnego Jedwabnego Szlaku w Azji Centralnej , tak zwana " Święta Góra Sulaimana Too " - przez tysiące lat będąca dla rozlicznych wędrowców swego rodzaju , święty znak nawigacyjny .Położone są tutaj rozliczne ośrodki kultu starożytnych kultur , a także ...

Dekada zrównoważonego rozwoju = UNESCO - Unesco
Organizacja pośród mnóstwa programów i działalności statutowych, ma w swojej wizji porządku świata, tak zwany zrównoważony rozwój, dla którego podejmuje szereg inicjatyw i działań. Według UNESCO zrównoważony rozwój to :" Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnych pokoleń, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom ". Definicja takowa , będąca na dzień dzisiejszy w powszechnym użyciu, wyklarowała się w roku 1987, słowami raportu Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju.Wizja którą zawiera ów definicja obejmuje jednako populację ludzką, jak również zwierzęta i rośliny, ekosystemy, zasoby naturalne naszej planety, takie jak : ...

UNESCO dla turystów - Unesco
UNESCO jest nie tyle organizacją służącą rozwojowi i ochrony sztuki i kultury o tyle bardzo pomaga uściślić podręczniki turystyczne i przewodniki. Większość z nas wyjeżdżając na zagraniczną wycieczkę chcemy zobaczyć słynne budowle, na tle, których będziemy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i którym będziemy mogli pochwalić się przed znajomymi. To wszystko sprawi, że lista UNESCO nie raz jest naszym przewodnikiem po zwiedzaniu Europy bądź innego kontynentu. Bardzo lubimy odwiedzać słynne budynki, które znamy z podręcznikowej wiedzy. Jeżeli jeszcze nie znacie najważniejszych budowli znajdujących się na tej liście, zapraszam na oficjalną stronę internetową ...

Miasto Watykan - Unesco
Jest to najmniejsze państwo miasto na świecie. Zostało wpisane na światową listę UNESCO w roku 1984.Jest to enklawa w Rzymie. Watykan jest siedzibą najważniejszych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Jest połączony unią personalną i funkcjonalną ze Stolicą Apostolską. Obywatelami Watykanu są w większości księża, zakonnice, dostojnicy kościelni i Gwardia Szwajcarska. Obywatelstwo watykańskie jest czasowo wyłączane. Kardynałowie otrzymują je na czas pobytu w Rzymie. Językiem urzędowym jest włoski i łaciński. Gospodarka Watykanu utrzymuje się z turystyki pielgrzymkowej, wizyt w muzeach, pielgrzymek. W miejscu tym rocznie przewija się od 4 do 7 milionów ...

Organy UNESCO - Unesco
Skład zarządzający UNESCO to przede wszystkim Konferencja Generalna, do której nalezą wszystkie państwa. To organ decyzyjny w sprawie budżetu organizacji i wszystkich wytyczonych zadań do realizacji. W ramach tych kompetencji wybierana jest, co dwa lata Rada Wykonawcza, która z kolei wybiera Dyrektora Generalnego. Jego kadencja trwa przez cztery lata. Kraje, które należą do UNESCO każdy z nich posiada jeden głos bez względu na to, czy uczestniczył w ustalaniu budżetu. Język angielski jest urzędowym, ale również znajduje się też arabski, chiński, francuski, hiszpański oraz rosyjski. Rada Wykonawcza tworzona jest z 56 przedstawicieli różnych ...

Polska a Polski Komitet ds. UNESCO - Unesco
UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Organizacja została założona w 1945, a poprzez Konwencję weszła w życie 1946 roku. Polska ma swojego przedstawiciela w UNESCO. Polski komitet ds. UNESCO to niezależny organ, który jest podporą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmuje się sporządzaniem raportów na tematy, które UNESCO nałożyło na każdego, kto zadeklarował chęć przystąpienia do tej Organizacji. Polski Komitet ds. UNESCO przede wszystkim w ramach swoich kompetencji dba o dobrą komunikację w prowadzeniu dialogu pomiędzy państwami. Dba o to, by przekazywać wiedzę w zakresie edukacji była na, ...

Mapa