nauka języka w anglii

Unesco Statutowym celem powyższej organizacji jest, między innymi, ochrona cennych kulturowo zabytków oraz dziedzictwa światowego wielu kultur i narodów.Dlatego też w krajach członkowskich UNESCO podejmowane są działania mające na celu zarówno kształcenie i szeroko pojętą edukację, jak i konkretne działania praktyczne.Jednym z takich działań którego organizatorem jest Polski Komitet do spraw UNESCO wraz z Urzędem Miejskim miasta Zamościa, ( jako że miasto Zamość jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego zabytków, w odniesieniu do starówki ) jest rok roczna inicjatywa pod tytułem „ Letnia Szkoła w Zamościu „.Są to zwykle dwutygodniowe szkolenia, odbywające się niezmiennie od 1998 roku, o ochronie dziedzictwa kulturalnego, szkoła ta zrzesza około dwudziestu specjalistów z obszaru krajów Europy Środkowo – Wschodniej, których pracą i pasją zawodową jest skuteczna ochrona, rewaloryzacja oraz rewitalizacja wszelakich zabytków. Dodatkowo całość przedsięwzięcia powyższego jest realizowana przy dość znaczącym wsparciu i pomocy Biura ROSTE z Wenecji (naukowy pion do spraw europejskich z siedzibą w Wenecji ).Niebywałym zaszczytem dla Polskich starań w organizacji UNESCO jest fakt iż Zamość został wybrany przez międzynarodową społeczność jako swoiste laboratorium prac konserwatorskich, stąd inicjatywa wyżej wspomnianej szkoły letniej, której to wykładowcami są wybitni pracownicy dydaktyczni z różnych uczelni oraz praktycy, zajmujący się na co dzień programami nierozłącznie związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego.Szkolenia programowe obejmują wykłady także gości, ekspertów zagranicznych oraz nieodłączne warsztaty. a także wyjazdy studyjne, cała szkoła letnia zwykle kończy się poznawaniem zabytków Zamojszczyzny, Lublina itp…Popularność rzeczonej inicjatywy szkoleniowo – edukacyjnej UNESCO oraz Zamościa jest wprost niebywała, jako ze kursanci przybywający na turnusy tak niezwykłej szkoły przybywają z takich krajów jak : Azerbejdżan, Polska, Republika Macedonii, Słowacja, Austria, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Estonia, Czechy, Łotwa, Gruzja, Ukraina, Litwa, Węgry, czy nawet Białoruś rządzona,( niestety ) dyktatorską ręką Aleksandra Łukaszenki. Zwykle nabór do Szkoły Letniej prowadzony jest za pomocą, wypełnienia internetowego formularza a następnie przesłania go na adres organizatorów do początku wakacji, natomiast same zajęcia maja miejsce ( paradoksalnie do nazwy letnia ) na początku września, wraz z końcem lata, chociaż jeszcze nie zupełnie początkiem jesieni.Dzięki tego typu inicjatywom jak zajęcia w Szkole Letniej, naukowcy i konserwatorzy zabytków mają możliwości swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń na różne aspekty i podejścia do spraw związanych z ochroną i odnawianiem zabytków. Jako że technologie idą na przód również w mierze konserwatorskiej, wraz z doświadczeniem wybitnych ludzi można w czasie szkoły mieć szczególną możliwość pozyskiwania wiedzy na nurtujące zagadnienia tematyczne.

Tagi: edukacja, nauka, patronat | Mapa