ziemia

Data 22 kwietnia to Dzień Ziemi - Unesco
Każdego roku z nadchodzącą wiosną prowadzone są heppenigi mające na celu uświadomienie ludziom potrzeby dbania o środowisko naturalne. Przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń, jakie są ze strony człowieka dla przyrody. Dzień 22 kwietnia to pierwsze dni wiosny, gdzie robi się porządek na całej kuli ziemskiej. Idea obchodzenia tego dnia, jako światowego została zaproponowana na konferencji UNESCO przez amerykańskiego ekologa i ogromnego miłośnika przyrody Johna McConnella, który zaapelował do propagowania działań ekologicznych na rzecz środowiska. Zwrócił uwagę na problemy związane z ochroną środowiska w skali globalnej. Poprzez odpowiednią postawę ekologiczną organizatorzy chcą uświadomić politykom oraz wszystkim ludziom o tym, jak ważne jest zapewnienie ochrony i brać pod uwagę, ze nasz ekosystem też ulega zniszczeniu. Najważniejszą rzeczą jest zdobycie dużej wiedzy na ten temat i postępować zgodnie z wytycznymi, które uregulowane są w dyrektywach UNESCO. Nad tym czuwają organizacje pozarządowe, które wchodzą w skład grupy UNESCO. To wspólny cel, by nie dopuścić do całkowitej degradacji środowiska, dlatego na każdej z konferencji zorganizowanej wśród członków i przedstawicieli UNESCO są zbierane informacje o stanie środowiska naturalnego. Organizowanie ogromnych imprez masowych, które wpływają na zaangażowanie się w tego typu przedsięwzięcia. Raporty, które przedstawione są UNESCO nie napawają optymizmem, choć wiele robi się dla Ziemi. Jednak to nadal wszystko za mało, by móc mówić o stabilności w ekosystemie. Dla ratowania przyrody sadzi się wspólnie drzewa, sadzonki. Organizowane są imprezy, które uczą poprzez ...

Unesco i program "Edukacja dla Wszystkich" - Unesco
Dziedziną, która stanowi jedno z dwóch najistotniejszych pól działania Unesco jest edukacja. W tym celu stworzono program pt: "Edukacja dla wszystkich". Powstał on w 1990 roku w Jomtien, a określa podstawowe zasady oraz sformułowania, które mają służyć upowszechnieniu dostępu do edukacji na wysokim poziomie we wszystkich państwach członkowskich. Program funkcjonuje już od dziesięciu lat i mimo wielu osiągnięć na tej płaszczyźnie można powiedzieć, że temat jest cały czas aktualny. Obecnie zaangażowanych jest w jego realizację 180 krajów oraz różne organizacje i instytucje. Głównym celem programu jest zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi przy szczególnym uwzględnieniu jakości kształcenia. Raport na temat zaspokojenia potrzeb edukacyjnych był alarmujący, dlatego stał się podstawą szerokiej dyskusji na temat planów i sposobów poprawienia stanu edukacji oraz upowszechnieniu jej dostępu osobom bez względu na ich status społeczny, pochodzenie, płeć i rasę. Konferencja w Jomtien zaowocowała dokumentem o nazwie Światowa Deklaracja "Edukacja dla wszystkich" , w której zawarto program i strategię działania na dziesięć lat. Priorytet stanowi zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi. Uwzględniają one umiejętność pisania i czytania, liczenia oraz formułowania własnych myśli i rozwiązywania problemów. Ponadto ma za zadania wpajanie pozytywnych wartości i kreowanie postaw. Tematyka ta była również przedmiotem zainteresowania i dyskusji państw w rejonie Europy Wschodniej i Środkowej. Jedna z konferencji na ten temat miała miejsce w Warszawie w 1993 roku. Jednakże najistotniejszą konkluzją było stwierdzenie, że zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych jest ...

Mapa