przyroda

Korzyści z bycia na liście - Unesco
Wielu turystów podróżując po całym świecie poszukuje miejsc wyjątkowych nie tylko z nazwy ale faktycznie stanowiących niepowtarzalne zjawiska które są pozostałościami po działalności człowieka albo samoistnymi cudami przyrody. Spoglądając na wspaniałe budynki czy cuda przyrody, przepełnione wspaniałymi przedstawicielami zarówno świata fauny i flory zastanawia się spoglądający ile jeszcze osób zdąży się nimi nacieszyć zanim zupełnie znikną z powierzchni planety. Wiadomo że każdy człowiek w głębi duszy życzy sobie że aby takie cuda nigdy nie zniknęły i przetrwały wszystkie najtrudniejsze chwile. Jednak od samego myślenia nic konkretnego się nie stanie do niego trzeba zawsze dołożyć zdecydowane działanie, dlatego kilkadziesiąt lat temu powstała organizacja której jednym ze statutowych celów jest ochrona unikatowych obiektów będących zarówno elementami tego co stworzył jak i żywymi częściami przyrody. Jednakże nawet świetnie zorganizowany podmiot międzynarodowy jakim jest UNESCO nie dokona wszystkiego tylko i wyłącznie swoimi siłami, przede wszystkim wiele zależy od samych społeczności które są opiekunami unikatów pod czujnym ...

Data 22 kwietnia to Dzień Ziemi - Unesco
Każdego roku z nadchodzącą wiosną prowadzone są heppenigi mające na celu uświadomienie ludziom potrzeby dbania o środowisko naturalne. Przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń, jakie są ze strony człowieka dla przyrody. Dzień 22 kwietnia to pierwsze dni wiosny, gdzie robi się porządek na całej kuli ziemskiej. Idea obchodzenia tego dnia, jako światowego została zaproponowana na konferencji UNESCO przez amerykańskiego ekologa i ogromnego miłośnika przyrody Johna McConnella, który zaapelował do propagowania działań ekologicznych na rzecz środowiska. Zwrócił uwagę na problemy związane z ochroną środowiska w skali globalnej. Poprzez odpowiednią postawę ekologiczną organizatorzy chcą uświadomić politykom oraz wszystkim ludziom o tym, jak ważne jest zapewnienie ochrony i brać pod uwagę, ze nasz ekosystem też ulega zniszczeniu. Najważniejszą rzeczą jest zdobycie dużej wiedzy na ten temat i postępować zgodnie z wytycznymi, które uregulowane są w dyrektywach UNESCO. Nad tym czuwają organizacje pozarządowe, które wchodzą w skład grupy UNESCO. To wspólny cel, by nie dopuścić do ...

Program o zasięgu międzynarodowym - Unesco
"Człowiek i biosfera " to program mający na celu ochronę środowiska naturalnego oraz utrzymanie relacji człowieka z przyrodą w równowadze. Został on zapoczątkowany przez UNESCO w 1971 roku. Międzynarodowy program z języka angielskiego "Man and Biosphere" w skrócie MaB dąży do utworzenia specjalnej Sieci Rezerwatów Biosfery, które w sposób nienaruszony przez człowieka będą mogły istnieć swobodnie. Program ten ma za zadanie prowadzenie obserwacji i badań na temat różnorodności roślinności i ekosystemów pojawiających się w przyrodzie. Poprzez zaawansowane badania mamy kontrolować stopień degradacji przyrody i nie dopuszczać do ich dalszego niszczenia. Rezerwaty skupiają ogromną ilość unikalnych drzew, roślin, zwierząt, które nie mają szans funkcjonować w innych warunkach niż oferują to rezerwaty. Program z ramienia UNESCO wokół siebie ma różnych zainteresowanych, którzy bardzo aktywnie wspierają tą szlachetną ideę. Obecnie jest 553 takich miejsc na świecie, które wymagają ze strony człowieka zapewnienia pomocy przyrodzie, bo inaczej zostanie zniszczona i zapomniana, a wszystkie dotychczas bardzo rzadkie ...

Mapa