środowisko

Dekada zrównoważonego rozwoju = UNESCO - Unesco
Organizacja pośród mnóstwa programów i działalności statutowych, ma w swojej wizji porządku świata, tak zwany zrównoważony rozwój, dla którego podejmuje szereg inicjatyw i działań. Według UNESCO zrównoważony rozwój to :" Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnych pokoleń, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom ". Definicja takowa , będąca na dzień dzisiejszy w powszechnym użyciu, wyklarowała się w roku 1987, słowami raportu Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju.Wizja którą zawiera ów definicja obejmuje jednako populację ludzką, jak również zwierzęta i rośliny, ekosystemy, zasoby naturalne naszej planety, takie jak : woda, powietrze, surowce energetyczne. W sposób scalony traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak zwalczanie ubóstwa, równość płciowa, prawa człowieka oraz jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie oraz dialog międzykulturowy.W roku 1968 powstał szeroko pojmowany program " Człowiek i Biosfera "( MAB ), była to inicjatywa dzięki której po raz pierwszy zaczęto zwracać szczególną uwagę na sprawy środowiska naturalnego. W konsekwencji określono takie definicje jak zanieczyszczenia trans graniczne oraz zanieczyszczenia globalne, które to wymagały również globalnych działań.Na podstawie raportu " Nasza wspólna przyszłość " z roku 1987 na forum ONZ postanowiono podjąć wspólne działania w trzech kluczowych obszarach :Wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich narodów i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zintegrowanego podejścia do dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych.Ochrony zasobów naturalnych i ...

UNESCO dla turystów - Unesco
UNESCO jest nie tyle organizacją służącą rozwojowi i ochrony sztuki i kultury o tyle bardzo pomaga uściślić podręczniki turystyczne i przewodniki. Większość z nas wyjeżdżając na zagraniczną wycieczkę chcemy zobaczyć słynne budowle, na tle, których będziemy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i którym będziemy mogli pochwalić się przed znajomymi. To wszystko sprawi, że lista UNESCO nie raz jest naszym przewodnikiem po zwiedzaniu Europy bądź innego kontynentu. Bardzo lubimy odwiedzać słynne budynki, które znamy z podręcznikowej wiedzy. Jeżeli jeszcze nie znacie najważniejszych budowli znajdujących się na tej liście, zapraszam na oficjalną stronę internetową UNESCO do zapoznania się z chociażby najbardziej znanymi oraz najbliżej znajdującymi się naszego miejsca zamieszkania. Warto odwiedzić i poznać ich historię. Turyści odwiedzając Paryż, pierwsze, co chcą zobaczyć jest Wieża Eiffela, Katedra Notre Dame. Jesteśmy ludźmi, których działa presja otoczenia, media, internet, gazety, radio. Widząc tak przepiękne budowle na zdjęciu chcemy sami je obejrzeć, dlatego pomocna lista UNESCO może nam się bardzo przydać. Myślę, że każdy w swojej ojczyźnie powinien odwiedzić wszystkie zabytki wpisane na tę prestiżową listę, abyśmy mogli sami ocenić nasz kraj na tle innych. Być może wielu zaskoczy jak pozytywny wynik by wyszedł. W Stanach Zjednoczonych warto nie tylko udawać się na zakupy, do galerii handlowych, ale również do Parków Narodowych, których jest tam bardzo wiele i większość z nich doczekała się wpisania na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Także wybierając się ...

Mapa