Działać i działać skutecznie..

Unesco Życie uczy że bardzo często same szlachetne intencje nie wystarczą poza nimi trzeba mieć jeszcze wizję jak je wcielać w praktykę. Inaczej pozostaną tylko i wyłącznie słowami pisanymi albo też mówionymi nie mającego żadnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Szczególnych przygotowań i środków wymaga realizowanie idei związanej między innymi z ratowaniem światowego dziedzictwa zarówno tego kulturowego jak i naturalnego. Bez najmniejszego wątpienia świadomość takich wymogów mieli przedstawiciele państwa założycielskich gdy ponad 60 lat temu postanowili zawiązać taką organizację wykonawczą w ramach już funkcjonujących struktur ONZ , której cele jasno i wyraźnie w statucie określili. Powstanie UNESCO było niejako pierwszym krokiem w tworzeniu działań mających na celu ochronę wszelkiego dziedzictwa a także jego ewidencję. Trudno jest bowiem decydować sie na ochronę jeżeli do końca nie zostało określone co w skład podlegających ochronie podmiotów i przedmiotów będzie wchodziło. Dlatego w ramach tworzenia struktur i metod działania położono nacisk na kwestie takie jak czym się organizacja w ramach realizacji swoich zadań i jakimi środkami będzie sie posługiwała. To ostatnie stwierdzenie szczególnie istotne jest dla samej skuteczności podejmowanych inicjatyw, ponieważ jeżeli UNESCO miało by tylko i wyłącznie opierać swoja skuteczność na doraźnie organizowanych akcjach przez wolontariuszy w poszczególnych krajach to nic nikomu nie ujmując , mało by miała organizacja sukcesów na skalę ponadnarodową którymi mogłaby się bez zająknięcia pochwalić. Warto podkreślić iż organizacja wchodzi w skład struktur ONZ a zatem ma za sobą dość potężne wsparcie podmiotu który ma wpływ w dużym stopniu na wiele kwestii ( politycznych ekonomicznych i społeczno gospodarczych) Nie znaczy to oczywiście że tylko i wyłącznie na tym organizacja opiera swoje działanie i skuteczność. Ale mając za cel realizowanie statusowych zadań sięga po takie środki które są najbardziej skuteczne w danym momencie. Poza doraźnymi działaniami UNESCO jako podmiot organizuje też konferencje na których przedstawiciele państw członkowskich organizacji ustalają priorytety w działaniu na następny określony precyzyjnie czas. Dzięki akcje i przedsięwzięcia organizacji na całym świecie są spójne pod względem merytorycznym jak i logostycznym. Nie byłoby możliwe ponadlokalne i ponadnarodowe współdziałanie gdyby nie wzorowa organizacja. Co jeszcze warto podkreślić organizują c przeróżne akcje, organizacja angażuje przede wszystkim młodych wolontariuszy z danego regionu. Młodzi ludzie pomagając danej sprawie nie tylko przyczyniają sie odo uratowania jakiegoś „obiektu” ale przede wszystkim podnoszą zdecydowanie własny stopień świadomości w kwestii takiej jak tematyka dziedzictwa całej ludzkości. Zainteresowani nią, po jednej akcji nierzadko decydują sie na dłuższą współpracę nie kierując sie chęcią zysku dla siebie a raczej tym by mieć swój udział w ratowaniu dziedzictwa dla następnych pokoleń. Świadomość że zostawia się następnym pokoleniom coś bezcennego nie dającego się wyrazić w żadnej walucie jest czyś czego też nie da się przecenić.

Tagi: organizacja, akcja, dziedzictwo | Mapa