Unesco i szkoły stowarzyszone

Unesco Dobry przekaz informacji na temat utrzymania pokoju na świecie musi odpowiednio trafić do świadomości młodych ludzi, dzięki takim inicjatywom możliwe jest rozwinięcie współpracy międzynarodowej. Takie działania budują wzajemny szacunek oraz zrozumienie. Do takiego postanowienia w 1953 roku przystąpiły 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Obecnie dzisiaj ta inicjatywa obejmuje o wiele szerszą liczbę uczestników. Program Szkół Stowarzyszonych w UNESCO to na dzień dzisiejszy to zgromadzenie liczy blisko 8500 instytucji ze 180 krajów z różnych stron świata. Zgodnie z założeniami UNESCO szkoły te przyłączyły się do promowania wiedzy na temat kultury i edukacji oraz międzynarodowego zrozumienia wśród uczestniczących. Dla wyróżnienia się i podkreślenia udziału w tym programie zapoczątkowanym przez UNESCO szkoły stworzyły swój własny symbol, jako członka tej Organizacji. Logo ma trzy elementy świadczące o tym, że to wspólna idea dla dobra świata. Pierwszym znakiem jest glob ziemski, co oznacza połączenie wszystkich kultur i wzajemne zrozumienie oraz poszanowanie. Drugi element to otwarta księga, która jest symbolem edukacji oraz otwarte strony książki układają się równocześnie w skrzydła gołębia, który przynosi pokój. W tym logo została bardzo trafnie zamieszczona cała idea wzajemnego zrozumienia i pogłębiania współpracy międzynarodowej. Prowadzony dialog na wszystkich płaszczyznach jest tego dowodem, że ludzie potrafią się porozumieć niezależnie od rasy, języka i koloru skóry. Wspólne cele łączą całkiem nieznane osoby i pozwalają prowadzić różne działania zmierzające do przekazywania wiedzy na temat kultury, niesienia pokoju oraz otwartości na różne nacje. Szkoły, które zostały zaliczone, jako stowarzyszone UNESCO mają duże zobowiązanie, z którego muszą się wywiązywać. Założenia UNESCO dotyczą czterech filarów, na których te szkoły poprzez swoją aktywność uczestniczą w programie. Główną uwagę skupiają na problemach światowych oraz zastanawiają się, jaką rolę odgrywa w tym ONZ. Starają się o to, by edukacja młodego pokolenia odbywała się na poziomie globalnym. Kolejnym krokiem w działaniu szkół jest uczenie dzieci i młodzieży o pokoju i związanych z tym praw człowieka oraz edukacja w zakresie kultur i religii. Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów w różnych kulturach krajów. UNESCO wychodzi na przeciw szkołom i proponuje aktywne uczestniczenie w konferencjach na temat edukacji i rozwoju oraz wspólnej pracy nad zrozumieniem świata. Szkoły angażowane są w projekty, które dotyczą Światowego Dziedzictwa. Programy skierowane do młodzieży dotyczą głównie dialogu porozumiewania się nauczycieli z różnych krajów oraz poznawania kultur innych ludzi. Wzajemne przenikania się kultur oraz odkrywanie własnych korzeni. UNESCO organizuje dla szkół obozy językowe, by młodzież mogła oswoić się z różną nacją, kolorem skóry i nabrać własnego zdania na temat rasizmu. Nauczyć się rozumieć inne zwyczaje i tradycje, a także je potrafić uszanować. Obozy są realizowane zgodnie z rekomendacją UNESCO, gdzie kładzie nacisk na naukę języków obcych w celach edukacji porozumienia międzynarodowego.

Tagi: szkoła, edukacja, kultura | Mapa