Wolność słowa nadzieją demokracji

Unesco Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła UNESCO swoim jedynym autoryzowanym propagatorem promowania idei wolności wypowiedzi , w konsekwencji co za tym idzie wolność prasy i treści medialnych .Albowiem organizacja jaką jest UNESCO w swoim statusie zawiera niepodważalne zapisy odnośnie wolnej wymiany wiedzy oraz myśli , a także swobodnego przepływu i wymianie idei przy pomocy słów oraz obrazów .Dlatego 3 maja – ogólnoświatowy dzień wolnych mediów oraz nieograniczonego , swobodnego dostępu do informacji ,co rocznie odbywa się pod patronatem właśnie UNESCO. Dzień ten jest okazją do manifestacji , oraz obrony niezależności mediów ,dziennikarzy zwłaszcza w krajach , gdzie ich prawa są notorycznie łamane , szykanowane i podważane .Tego roczne obchody dnia wolności mediów , miały miejsce w Australii w miejscowości Brisbane z inicjatywy UNESCO oraz wydziału dziennikarstwa i komunikacji , miejscowego uniwersytetu Queensland , pod hasłem „ Wolność informacji – prawo do tego żeby wiedzieć „W ONZ pojęcie i definicja – wolności prasy , objawiło się już pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku . Dlatego też usilne prace nad tym tematem ,doprowadziły do powstania , Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka . Owa deklaracja w swoim punkcie dziewiątym mówi o , fundamentalnym prawie do wolności wypowiedzi , którego czynnikami składowymi jest wolność poszukiwania , otrzymywania i przekazywania informacji , oraz myśli za pomocą różnorakich mediów , niezależnie od granic państwowych . Jest to niebywała okazja i potrzebna forma naznaczenia czym jest swoboda dostępu do informacji , jako niezbywalnej części prawa do wolności wypowiedzi i warunku istnienia demokracji , która możliwa jest tylko przy współudziale w pełni świadomych i dobrze poinformowanych współobywateli . Z inicjatywy agendy jaką jest UNESCO od roku 1997 , funkcjonuje w obiegu nagroda imienia Guillermo Cano , która to od tamtej pory jest corocznie przyznawana zarówno osobom prywatnym , jak i instytucjom oraz organizacjom , promującym albo broniącym wolność i prawo do swobodnej , nieograniczone wypowiedzi i dostępu do informacji na świecie . Jak do tej pory nagrody owe otrzymało 13 dziennikarzy , zgłaszanych do kapituły przez kraje członkowskie UNESCO, lub organizacje , na równi , regionalne i międzynarodowe działające na rzecz wolności słowa . W obecnym roku 2010 laureatką tej jakże prestiżowej nagrody jest Chilijska dziennikarka – Monica Gonzales Mulica Ikona walki przeciwko dyktaturze wojskowej i obrony praw człowieka swojego kraju .UNESCO w marcu tego roku opublikowało kolejny raport , raport potępiający zabójstwa dziennikarzy , których to w latach 2008 – 2009 na różnych kontynentach , w różnych krajachzginęło , pełniąc swoje zadania , aż 125 . Skądinąd wiadomo że niemal 80 procent tych zabójstw było świadomie popełnionymi zabójstwami , mającymi na celu uciszenie tych którzy opisują niewygodną prawdę i fakty .UNESCO w tej mierze jest słyszalnym głosem sumienia .

Tagi: unesco, informacje, internet | Mapa