Zabytki Słowacji

Unesco W Słowacji prezentują się zabytki kulturalne i historyczne oraz pomniki przyrody żywej. To z kolei w licznym gronie przyciąga wielu turystów. Na tej płaszczyźnie Słowacja zalicza się do najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Bańska Szczawnica to skarb zabytkowy zapisany na Liście UNESCO. Wśród gór wyrosło miasteczko, gdzie powstały pierwsze kopalnie złota i srebra. W tym celu powstała Akademia Górnicza. Można doszukać się bardzo różnych stylów zastosowanych w budowlach, przeważnie od romańskich, aż po renesansowe budynki. Jedyny zegar, który działa na odwrót to znaczy, że mała wskazówka pokazuje godziny a duża sekundy. Na rynku za ratuszem postawiony jest pomnik Trójcy Świętej upamiętniający zakończenie epidemii dżumy. Wpisanie na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO stało się ważnym punktem w życiu Słowacji. Pozwoliło to na możliwość docenienia uroku tego kraju. Na Słowacji żyły i żyją różnorodne grupy etniczne i kulturowe. Często można spotkać całe miasteczka zasiedlone przez Romów. Zabytki, które znalazły miejsce zaszczytne na Liście UNESCO tworzą niekończącą się wartość narodową Słowaków. Mają się, czym pochwalić i doskonale są zorganizowani pod względem przyjęcia turystów na swoje tereny. Bardejov (Bardiów) to miasteczko o stylu gotyckim, położone w północno-wschodniej części Słowacji. W okresie istnienia miasteczka rozwinął się przemysł obuwniczy, meblarski. Dużą zasługę należy przypisać rzemieślnikom, którzy wykonywali ręczne arcydzieła. Z tego okresu powstało wiele, pięknych klejnotów poprzez stworzenie zabudowań z okresu średniowiecza. Będąc tam ma się wrażenie epoki średniowiecznej. Wiele cerkwi, murów obronnych, uzdrowisko ze słynnymi wodami leczniczymi, które do dziś tworzą ogromną wartość zabytkową chronioną przez UNESCO. Przepiękny położony Wilkoliniec na tle wyłaniających się gór i pięknych szlaków górskich. Chatki budowane we średniowieczu oraz z tej epoki pochodzące. W 1993 roku Bardiów zalicza się do Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Do skarbów budowniczych można zakwalifikować 45 domów z kamiennymi fundamentami i w stylu chłopskim. Wzgórze było siedliskiem Celtów. Tam też stanął Zamek Spiski, których ruiny zachowały się do dnia dzisiejszego, a stoją na łysym wzgórzu. Zamek na stale wpisał się w krajobraz miasteczka i stał się obiektem licznych odwiedzin turystów ze względu na różne imprezy i występy artystyczne. Słowacki Kras to rozległe tereny posiadające ogromne zasoby w florę oraz faunę. Słowacja ma na swoim koncie wiele jaskiń, przepaście, podziemne cieki wodne. Te bogactwa naturalne są wpisane na Listę UNESCO i tworzą niepowtarzalny krajobraz, który posiada Słowacja. Najpiękniejszą jaskinią jest Jaskinia Domica. Są tam trzy poziomy podziemnych korytarzy, gdzie zostały wyżłobione przez znajdujące się rzeczki i nacieki rzeczne. Słowacki Raj to rezerwat, na którym znajduje się Dobrzyńska Jaskinia Lodowa, gdzie występuje lód w postaci ogromnych wodospadów, stalagmitów oraz stalaktytów. W najbardziej najgrubszej warstwie lodu grubość wynosi prawie 27 metrów. W środku można spotkać różne odmiany nietoperzy.

Tagi: zabytek, rząd, region | Mapa