Wielorakie oblicza programów UNESCO

Unesco UNESCO – jako jedna z ważnych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ )Za swój cel postawiła szeroko rozumianą edukację, w tym także edukację na dotyczącą zagadnień zdrowotnych obywateli państw społeczności międzynarodowej.W ciągu lat swojej działalności, jak również obecnie organizacja organizuje szereg imprez, sympozjów, seminariów, a także konferencji poświęconych propagowaniu zdrowych nawyków życia, ale także zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, trapiących dotkliwie ludność ziemi. W roku bieżącym, UNESCO jako jedna z agend ONZ, wespół z tak zwanym „ Sojuszem Agend Narodów Zjednoczonych do spraw HIV / AIDS ( UNAIDS ), który to sojusz obejmuje swoimi działaniami zasięg niemal siedemdziesięciu pięciu krajów świata, organizuje szeroko pojęte konsultacje w temacie potrzeb oraz możliwości nauczycielom w Afryce Wschodniej i Południowej, będącym nosicielami wirusa choroby, które to konsultacje mają miejsce w Nairobi, przy aktywnym udziale organizacji będących członkami EFAIDS.Natomiast w Indiach w New Delhi z inicjatywy i przy patronacie, między innymi UNESCO, zorganizowano warsztaty dla młodzieży pod hasłem „ Młodzież i HIV „ , kolejnym miejsce w którym mają miejsce takie warsztaty jest Quito.Ponadto specjalnie dla nauczycieli odbywa się Forum Edukacyjne, poświęcone również zagadnieniom HIV i AIDS, forum owe odbywa się w Islamabadzie, na które zaproszeni są zarówno nauczyciele jak i osoby zajmujące się procesem edukacyjnym uczniów i studentów. Współorganizatorami forum oprócz UNESCO są UNAIDS, UNICEF a także Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych ( UNFA ).Częścią rzeczonych imprez o poświęconych tematyce HIV / AIDS są także interaktywne spektakle teatralne, oparte w swej fabule i konstrukcji, na świadectwach ludzi żyjących w cieniu HIV oraz AIDS, spektakle te mają miejsce w Bamako ( Mali ), jak i w Moskwie.Działania te są w dużej mierze zasługą i efektem decyzji podjętych przez grono ONZ, na posiedzeniu, tak zwanego „ wysokiego szczebla” w 2006 roku, a wynikających z zobowiązań deklaracji ONZ w sprawie HIV / AIDS z roku 2001.Działania te są podejmowane jako że, jak dotąd mimo postępów w walce z epidemią wirusa, skala działań podejmowanych w tej mierze do tej pory, w ocenie także UNESCO, była wybitnie niezadowalająca. Jako że według danych statystycznych, na całym świecie żyje w tej chwili jakieś czterdzieści jeden milionów ludzi, a trzy miliony niestety zmarło na skutek samej choroby, lub zaniedbań w odniesieniu do niej. Dlatego też obecnie podjęte działania, zarówno przez UNESCO jak i pozostałe agendy ONZ, mają na celu zintensyfikowanie przede wszystkim kampanii edukacyjnych oraz informacyjnych, jako że zdaniem ekspertów profilaktyka jest znacznie skuteczniejsza i tańsza niż leczenie, co ma niebagatelnie znaczenie w przypadku krajów rozwijających się. Właśnie dzięki edukacji, można uczulić ludzi na zagadnienia choroby, i dzięki temu ludzie będą w stanie skutecznie się zabezpieczać i przykrych konsekwencji.

Tagi: program, unesco, choroba | Mapa