szkoła

Unesco i szkoły stowarzyszone - Unesco
Dobry przekaz informacji na temat utrzymania pokoju na świecie musi odpowiednio trafić do świadomości młodych ludzi, dzięki takim inicjatywom możliwe jest rozwinięcie współpracy międzynarodowej. Takie działania budują wzajemny szacunek oraz zrozumienie. Do takiego postanowienia w 1953 roku przystąpiły 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Obecnie dzisiaj ta inicjatywa obejmuje o wiele szerszą liczbę uczestników. Program Szkół Stowarzyszonych w UNESCO to na dzień dzisiejszy to zgromadzenie liczy blisko 8500 instytucji ze 180 krajów z różnych stron świata. Zgodnie z założeniami UNESCO szkoły te przyłączyły się do promowania wiedzy na temat kultury i edukacji oraz międzynarodowego zrozumienia wśród uczestniczących. Dla wyróżnienia się i podkreślenia udziału w tym programie zapoczątkowanym przez UNESCO szkoły stworzyły swój własny symbol, jako członka tej Organizacji. Logo ma trzy elementy świadczące o tym, że to wspólna idea dla dobra świata. Pierwszym znakiem jest glob ziemski, co oznacza połączenie wszystkich kultur i wzajemne zrozumienie oraz poszanowanie. Drugi element to otwarta księga, która jest symbolem edukacji oraz otwarte strony książki układają się równocześnie w skrzydła gołębia, który przynosi pokój. W tym logo została bardzo trafnie zamieszczona cała idea wzajemnego zrozumienia i pogłębiania współpracy międzynarodowej. Prowadzony dialog na wszystkich płaszczyznach jest tego dowodem, że ludzie potrafią się porozumieć niezależnie od rasy, języka i koloru skóry. Wspólne cele łączą całkiem nieznane osoby i pozwalają prowadzić różne działania zmierzające do przekazywania wiedzy na temat kultury, niesienia pokoju oraz otwartości na ...

Wartościowe dziedzictwo - Unesco
W czerwcu 2009 w hiszpańskiej Sewilli Komitet Światowego Dziedzictwa , który to komitet jest oficjalnym ciałem reprezentacyjnym UNESCO do spraw , ochrony , popularyzacji oraz szczególnej troski , zarówno obiektów będących dziełem człowieka , bądź szczególnie cennych obiektów , terenów przyrodniczych , na swojej 33 z kolei sesji zatwierdził przyjęcie kolejnych obiektów (terenów) , tym samym dopisanie ich do światowej listy dziedzictwa UNESCO .nowo wpisanych obiektów jest 13 oraz 3 rozszerzone , 2 obiekty to obiekty zdecydowanie o charakterze przyrodniczym a 11 kulturowym . Na dzień dzisiejszy Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO liczy sobie 890 pozycji aż w 148 krajach , z czego 689 pozycji są to miejsca o znaczeniu kulturowym zaś 176 miejsc to obiekty wybitnie przyrodnicze , niemniej na liście znajduje się również aż 25 miejsc w strukturze mieszanej , czyli charakter przyrodniczo - kulturowy .Na uwagę komitetu zasłużyło tym razem tak zwane Morze Wattowe - jako obiekt zdecydowanie o wybitnych walorach przyrodniczych . Jest to akwen przybrzeżnych wód Duńskich , Niemieckich i Holenderskich , obejmujących ponad 50 procent samego zbiornika wodnego ale też nabrzeża . W obrębie akwenu usytuowane są aż dwa Niemieckie parki narodowe landów Saksonii ( dolnej ) a także Szlezwiku Holsztynu . Ochronie podlegają tu głównie Watty czyli fragmenty dna morskiego odsłaniane i zalewane na przemian poprzez pływy , szczególnego rodzaju wydmy , mielizny oraz rynny odpływowe . Wszystko to powoduje że ...

Mapa