kultura

Cele Unesco - Unesco
Po II wojnie światowej powstała organizacja o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Została ona stworzona w obliczu zagrożenia kolejną wojną, choć świat nie zdążył jeszcze uporządkować się po poprzedniej, którą była II wojna światowa. Ogromne straty w ludziach, ale również na polu kultury i jej dziedzictwa przyniosły wzrost świadomości , jakie zagrożenia czekają społeczeństwa w razie ewentualnych konfliktów. To właśnie ta troska, tragiczne doświadczenia wojenne oraz niepokój o przyszłe pokolenia podyktowały główne cele organizacji. Dziedzictwo kulturowe w znacznej mierze zniszczono działaniami wojennymi, ogromne straty intelektualne w wielu ...

Siedem cudów świata współczesnego - Unesco
Zamierzam przedstawić wam listę siedmiu cudów świata współczesnego. Pierwszym z nich będzie Wielki Mur Chiński. Został on wybudowany w celach obronnych, ale chronił ludność przed najazdem ludów z Wielkiego Stepu. Aktualnie wciąż toczą się spory, co do dokładnej długości Muru Chińskiego. Szacuje się, że ma on około ponad 8 tysięcy kilometrów. Jednak oprócz celów obronnych mur miał służyć celom handlowym, odcinał, bowiem szlak jedwabny. W dawnych czasach mur nie spełniał roli militarnej. Mógł, co najwyżej pomóc ostrzec miasto przed większym atakiem, gdyż, co 100 metrów były umieszczane wielkie pochodnie, które w razie ...

Cudze chwalimy, swojego nie znamy - Unesco
Bardzo znane powiedzenie, które Polacy chyba znają aż za dobrze. Szkoda tylko, że tak rzadko sami je wypowiadają. Czy wszyscy zdają sobie do końca sprawę, czym jest UNESCO? Albo inaczej, czy wszyscy znają dobrze swoją ojczyznę? Polacy lubią wychwalać inne kraje, podziwiać stolice krajów europejskich, ale niestety, gdy poprosimy o wymienienie choćby 10 zabytków, które znajdują się na światowej liście UNESCO w Polsce, zaczynają się problemy. Chce przybliżyć wszystkim wiedzę na temat Polski na tle zabytkowych krajów. Otóż co może niektórych zdziwić, jesteśmy jednym z przodujących państw, jeśli chodzi o ilość światowych ...

Czy to nam jest potrzebne?
UNESCO to jedna z najbardziej znanych organizacji na całym świecie. Samo w sobie jest tylko komórkę przylegajaca do ONZ, ale na pewno pochwalić należy tę inicjatywa za samodzielność. Są tacy, którzy uważają, iż UNESCO jest najaktywniejszą i najbardziej produktywną organizacją międzynarodową na świecie. Nie nam to oceniać, choć rzeczywiście pochwalić należy UNESCO za wkład w ratowanie i ochronę kultury na świecie. Sama organizacja bardzo pomaga także i Polsce, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego miejsca wyraźnie odżywają. Dzięki wsparciu UNESCO widać, że zaczyna się w naszym kraju przykładać dużo więcej uwagi wszystkim ...

Geneza Unesco - Unesco
Unesco powstała 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego. Jej pełna nazwa po polsku to: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Utworzona w oparciu o doświadczenia totalitaryzmu i populizmu wojny zmieniła stanowisko wielu państw wobec wojny i pokoju. Dlatego, przede wszystkim miała stanowić dla nich przeciwwagę, którą zapewnić mogła jedynie międzynarodowa współpraca. UNESCO chciała kształtować umysły młodzieży w taki sposób, aby zapobiec III wojnie światowej. Europa nie otrząsnęła się jeszcze po okrucieństwie wojny, a już stała w obliczu kolejnej tragedii. "Zimna wojna" i bardzo trudna sytuacja międzynarodowa ...

Troska o dorobek ludzkości, geneza - Unesco
Można śmiało stwierdzić że historia człowieka jest historią rozwoju na wielu ścieżkach, który postępował całkowicie niezależnie od siebie ( przynajmniej do czasu kiedy kultury zaczęły sie na skutek nasilających kontaktów przenikać i mieszać) To co jest charakterystyczne dla cywilizacji tworzonej przez człowieka że przejawia sie ona w szeroko pojętym dorobku kulturowym jak również technicznym. Krótko mówiąc każda pojedyncza kultura wytwarza formy materialne jak również niematerialne które stanowią o jej istocie i charakterze. Dzięki rozwojowi takich nauk jak antropologia i etnografia dzisiaj człowiek umie doceniać wytwory zarówno kultury w której wyrastał jak i ...

Hiszpania, a UNESCO - Unesco
Hiszpania może się poszczycić aż 41 zabytkami, które znajdują się na światowej liście UNESCO. Należą to nich między innymi; Zespół Zabytkowy w Kordowie, czyli starówka, która była niegdyś pierwotną osadą iberyjską. Dziś jest to ośrodek przemysłowy, naukowy i turystyczny. Jest to piękne zabytkowe miasto. Katedra w Burgos, wpisana na listę UNESCO w roku 1984. Zespół zabytkowy w Santiago de Compostela, które od średniowiecza jest znane jako ośrodek kultu i celu pielgrzymek. Pielgrzymka do Santiago było niegdyś traktowana jako resocjalizacja, którą zadawał sobie każdy sam z osobna. Znajduje się tam wiele przepięknych zabytków ...

Co to jest UNESCO
UNESCO to w polskim tłumaczeniu skrót od nazwy: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. UNESCO działa w materii kultury, sztuki i promowania zasad poszanowania praw człowieka. To jedna z najbardziej znanych i cenionych organizacji na świecie. O pomoc do niej zwracają się całe narody. W Polsce UNESCO ma swoja siedzibę w Toruniu.To co dla nas jest najbardziej istotne, to fakt, że organizacja ta działa bardzo prężnie. Nie tylko wspiera ratowanie dziedzictwa kulturowego w wielu krajach, ale i wspiera wiele narodów i placówek pomocą czysto materialną. Wiele szkół na świecie ...

Ochrona wartość kultury narodowej - Unesco
Każdy z obywateli ma za zadanie ochronę zabytków i wartości kultury narodowej, ponieważ jest to dobro o skali narodowej. Za wszystkie zabytki wpisane na listę odpowiadają organy rządowe lub samorządowe. Ich obowiązkiem jest zapewnienie i utrzymanie w należytym stanie. Według ustawy dobro narodowe to "każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną". Oznacza to, że wszytko, co stanowi wartość w postaci zabytków historycznych, co mówi o jej pochodzeniu, pozwala na dalszy rozwój i poznawanie oraz zdobywanie ...

Tradycja "oczkiem w głowie" UNESCO, II - Unesco
Dzięki konwencji o dziedzictwie nie materialnym organizacji UNESCO, szczególnej uwadze podlegają zamierzchłe i rzadkie tradycje, również takich krajów jak : Bułgaria - ze swoją starodawnym stylem polifonii, oraz tańcami i rytuałami z regionu o nazwie Shoplouk, są to archaiczne formy tańca horo oraz rytuał lazurowane, w połączeniu z polifonią Shoppe ( diafonią) , wykonywanych zwykle przez starsze kobiet, na ceremonii inicjacji młodych kobiet. Cała rzecz nosi nazwę Bistitsa Babi. Kolejną żywą, zamierzchłą tradycją na którą zwrócono uwagę w ramach konwencji UNESCO, jest Mugam, Tradycja Azerbejdżanu, to niezwykle drobiazgowo skonstruowana kompozycja muzyczno - ...

Petersburg na liście UNESCO - Unesco
Miasto Sankt Petersburg został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury w roku 1990. Zalicza się w nim zabytkowe centrum, oraz pobliskie zabytki. Jest to miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym min ponad 40 wysp. Najsłynniejsze lata świetności dla miasta przypadają, na 1712-1918, kiedy była stolicą Imperium Rosyjskiego. Powstały wokół niego zespół miejski o powierzchni 1439km2 i zamieszkuje je prawie 6 mln. mieszkańców. Petersburg jest zaraz po Moskwie najważniejszym ośrodkiem kultury, nauki i gospodarki w całej Rosji. Warto wiedzieć, że pod względem liczby turystów znacznie przewyższa ...

Poeci , wolne ptaki ... - Unesco
21 marca jest obchodzony Światowy Dzień Poezji , ustanowiony na mocy decyzji władz UNESCO , które co roku patronuje rozlicznym imprezom poświęconym tej sztuce słowa .Dzień wiosny ( kalendarzowej ) jest doskonałą okazją do popularyzacji samej poezji , jaki i czytelnictwa . Dzień ten jest cyklicznie obchodzony z wielkim splendorem w krajach takich jak Macedonia czy krajach basenu morza śródziemnego , Francji gdzie od wielu już lat cieszy się niezwykłą wręcz popularnością . Natomiast w naszym kraju , z roku na rok , coraz to więcej osób chwali sobie tę inicjatywę . ...

Poprawianie świata metodą UNESCO - Unesco
UNESCO to organizacja o bardzo długich tradycjach. O tradycjach sięgających do roku 1945, kiedy to w listopadzie tegoż roku na terenie Londynu powołano właśnie do życia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli po polsku mówiąc, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Ciekawym jest to, iż taka organizacja powstała niemalże tuż po zakończeniu działań drugiej wojny światowej, bo właśnie w roku 1945. Wydawać by się mogło, że szaleństwem jest interesowanie się kwestiami takimi jak kultura, edukacja czy nauka w czasie, gdy świat ledwo uszedł z krawędzi totalnej zagłady. ...

Rok Zbliżenia Kultur
Rok 2010 jest ogłoszony przez UNESCO jako Rok Zbliżenia Kultur. Co to oznacza? Wiąże się to przede wszystkim z działalnością UNESCO na rzecz propagowania pokoju i wzajemnej wymiany doświadczeń. Oczywiście nie same UNESCO zajmuje się organizacją imprez, to tylko organ wspierający, sama akcja kierowana jest do małych samorządów, gmin, powiatów, województw, regionów, prowincji, czy też całych państw. Z założenia Rok Zbliżenia Kultur ma być akcją globalną.Co może dać nawiązywanie relacji kulturowych? Możemy taką ideę rozpoznać już w samym pomyśle partnerstwa miast. Przecież często małe i duże miejscowości mają swoich "towarzyszy" na całym ...

Słowo UNESCO - Unesco
To najbardziej znana i zaangażowana organizacja chroniąca dziedzictwo kultury oraz poszanowania praw człowieka. UNESCO to nazwa od Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty i Kultury. Swoje przedstawicielstwo w Polsce ma w Toruniu. Ceniona jest na całym świecie i w dalszym ciągu rozwijana. Sto dziewięćdziesiąt trzy kraje wchodzi w skład tej organizacji, co świadczy o rozmiarze jej działania. Nie tylko zajmuje się ochroną ginącego świata kultury historycznej i zabytkami, ale wspiera rozwój intelektualnych młodych ludzi, którzy uczęszczają do szkół. UNESCO zorganizowało wiele pomocy w zakresie rekwizytów potrzebnych do nauki. We francuskim mieście Paryżu ...

Światowe dziedzictwo niematerialne w znaczeniu UNESCO - Unesco
Organizacja międzynarodowa jaką jest UNESCO, ma na uwadze oprócz wybitnie materialnych obiektów kultury ludzkiej, także zagadnienia określane mianem dziedzictwa niematerialnego. W myśl zawartej konwencji, trzydziestej drugiej sesji Konferencji Generalnej UNESCO z października 2003 roku, określenie dziedzictwa niematerialnego podlegające specjalnej uwadze i ochronie to zwyczaje, przekaz ustny, wiedza oraz umiejętności, a także związane z nimi przedmioty wraz z przestrzenią kulturową będące uznaną częścią własnego dziedzictwa danej wspólnoty, grupy lub jednostki. Takowe dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, odtwarzane niezmiennie poprzez grupy, wspólnoty w korelacji z ich własnym środowiskiem, historią, jak i stosunkiem do ...

UNESCO a problem Tybetu
Problem tybetański zajmuje nie tylko świat polityki, ale i kultury. UNESCO, jako organizacja propagująca promowanie poprzez kulturę od kilku lat zwraca pilną uwagę na Tybet i okupację Chin. Raz, że Partia Komunistyczna stara się wszelkimi środkami zniszczyć dorobek kulturalny i religijny Tybetu, dwa, że w tym regionie nieustannie dochodzi do łamania praw człowieka.UNESCO wielokrotnie już zajmował stanowisko w spawie Tybetu. Nawołuje od lat do tego, by Chiny nie rujnowały tybetańskich tradycji, by nie piętnować nikogo za to, że kultywuje swoją kulturę. Chiny jednak zbyt mocno wezwaniami UNESCO się nie przejmują. Kilka dni ...

Unesco i szkoły stowarzyszone - Unesco
Dobry przekaz informacji na temat utrzymania pokoju na świecie musi odpowiednio trafić do świadomości młodych ludzi, dzięki takim inicjatywom możliwe jest rozwinięcie współpracy międzynarodowej. Takie działania budują wzajemny szacunek oraz zrozumienie. Do takiego postanowienia w 1953 roku przystąpiły 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Obecnie dzisiaj ta inicjatywa obejmuje o wiele szerszą liczbę uczestników. Program Szkół Stowarzyszonych w UNESCO to na dzień dzisiejszy to zgromadzenie liczy blisko 8500 instytucji ze 180 krajów z różnych stron świata. Zgodnie z założeniami UNESCO szkoły te przyłączyły się do promowania wiedzy na temat kultury i edukacji ...

UNESCO wspiera polska kulturę
Jak doskonale wiemy, UNESCO wspiera światowa kulturę i dziedzictwo narodowe. Wspiera także edukację. Jeśli da się połączyć te dwa elementy, to jeszcze lepiej - bo nie ma chyba nic bardzie doskonałego, jak promowanie tradycji i kultury za sprawą różnorakich akcji edukacyjnych. UNESCO w tym roku wspiera dwa bardzo duże wydarzenia istotne dla Polski. To obchody dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i sto pięćdziesiątą rocznice urodzin Jana Ignacego Paderewskiego. To dwaj znakomici kompozytorzy, z których Polacy słyną na całym świecie.Na pewno logotypy UNESCO widzieliśmy na setkach plakatów i folderów drukowanych z okazji obchodów ...

Mapa