UNESCO warte jest naszego wsparcia

Unesco Co to jest UNESCO? Jak sama nazwa mówi, jest to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Długo działa? Oj, już dość długo, bo dokładnie od listopada 1945 roku. Gdzie powstała? W powojennym, zagruzowanym od niemieckich bombardowań Londynie. Lecz organizacja ta nie powstała jako zemsta na hitlerowcach, bo przecież nie takie cele sobie obrała. UNESCO obrało sobie za cel przede wszystkim ochronę tego, co w trakcie wojny mocno cierpiało, bez względu na to czy pochodziło z jednej strony barykady, czy też z drugiej strony. Mam na myśli obiekty będące dziedzictwem cywilizacji ludzkiej, takie jak budynki historyczne, ważne miejsca sakralne i świeckie, istotne dla ludzkości miejsca bitew, świątynie, fortyfikacje... ale i obiekty nie będące wytworem ludzkiej ręki ani wyobraźni. Mam na myśli wytwory natury, które przecież w niejednym miejscu na świecie tak pięknie ukształtowały przestrzeń. Warto i je docenić, bo przecież i one wpadają w przestrzeń ludzkich działań, a nie można zapomnieć, że przestrzeń ta jest niestety bardzo mocno destrukcyjna i bezlitosna wobec wszelkich napotkanych na swoich drodze zjawisk i rzeczy. No, może nie aż tak bezlitosna, bo gdyby tak było, to pewnie dawno już kamień na kamieniu nie pozostał. I właśnie takie litościwe objawy, pozytywne aspekty ludzkości reprezentuje sobą UNESCO, które pragnie uratować nie tylko przed zapomnieniem, ale i przed zniszczeniem te miejsca, te obiekty, te zjawiska, które są tego naprawdę warte. A jest ich wiele... choć zarazem może być ich z dnia na dzień coraz mniej. Dlatego warto wesprzeć we wszelki sposób działalność UNESCO, bo jest o co walczyć. A wesprzeć można na różne sposoby, wystarczy spojrzeć choćby na tzw. Ambasadorów Dobrej Woli UNESCO, którzy zupełnie dobrowolnie, bez żadnych profitów dla siebie, wykorzystując swój wizerunek, swój talent, swoją sławę, by głosić różnego rodzaju wspaniałe hasła zgodne z polityką prowadzoną przez UNESCO. Jedni mogą zająć się promocją kulturalną muzyki, inni mogą poprzez promocję literatury budować światową jedność i tolerancję, jeszcze inni mogą się zająć poszkodowanymi w wojnach, a pewnie znajdą się i tacy, którzy poświęcą swój czas i energię by wypromować działania na rzecz sportu, który będzie ujściem dla różnych emocji, będzie odciągał nas od różnego rodzaju złych decyzji jak sięganie po narkotyki czy przemoc. Można też po prostu na co dzień dbać o zabytki, szanować kulturę, dbać o przyrodę, która nas otacza. To też będzie wyraz wdzięczności i pomocy dla UNESCO. Być może pomyślicie, że to zaledwie malutki kroczek, ale przecież malutkimi kroczkami buduje się wielkie rzeczy. Wspólnymi siłami, milionem takich małych kroczków (jeśli nie miliardem) ludzkość jest w stanie zdziałać naprawdę wiele cudów. Cudów, z których będzie później dumna, tym bardziej, że weźmie w ich tworzeniu współudział. To naprawdę coś fantastycznego! I godnego podziwu, jak i naszego zaangażowania.

Tagi: społeczeństwo, obiekt, biblioteka | Mapa