UNESCO lokalnie...

Unesco Większość organizacji międzynarodowych ma swoje lokalne przedstawicielstwa które są odpowiedzialne za prowadzenie działalności na terenie danego kraju. Trudno by było wyobrazić sobie skuteczne działania takiej organizacji której ambitnym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naturalnego o raz wspieranie rozwoju edukacyjnego jeżeli była by tylko i wyłącznie centralnie zarządzana. Biorąc pod uwagę zasięg zainteresowania byłoby to praktycznie zupełnie niemożliwe. Z tego powodu tworzy UNESCO swoje oddziały na terenach państw przynależących do tej organizacji. Głównymi zadaniami takich placówek jest współdziałanie podczas realizowania zadań statutowych organizacji jak również albo przede wszystkim realizacja wszystkich zadań statutowych na poziomie lokalnym. Przykładowo w Polsce UNESCO ma siedzibę w Toruniu który tez jako miasto wpisany jest na listę dziedzictwa ludzkości ( szczególnie chodzi tu o starą część miasta) To właśnie w tym mieście osoba zainteresowana może uzyskać wyczerpujące informacje na temat działalności organizacji na terenie kraju , spotkać się bezpośrednio z władzami. Oczywiście nie trzeba jechać aż do samego Torunia organizacja jak każda inna posiada swoją stronę internetową, miasto podawane jest jak centralna siedziba, ma to więc przede wszystkim charakter prestiżowego wyróżnienia z którym związane są określone korzyści poboczne. Niewątpliwie informacje o mieście przyciągają zdecydowanie większą liczbę turystów zainteresowanych zwiedzaniem tak unikatowego miejsca. To czym zajmują się jeszcze lokalne oddziały to opiniowanie i wnioskowanie o wpisanie na listę dziedzictwa kolejnych obiektów znajdujących się na terenie danego państwa. Jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne ponieważ każdy w duchu chciałby aby to w jego kraju znajdowało się jak najwięcej obiektów a z drugiej jest świadom ze to obiektywne wskaźniki zadecydują o tym czy dany obiekt architektoniczny czy też pomnik przyrody zostanie na liście umieszczony. Zadaniem jest też uświadomienia przeciętnym ludziom iż wokół nich znajduje się wiele przedmiotów obiektów które potencjalnie mogłyby się znaleźć na liście, wiadomość w większości przypadków rodzi odpowiedzialność. Ludzie wiedząc że dany obiekt jest wyjątkowy zaczynają dokładać starań aby został doceniony a przede wszystkim chronią przed zniszczeniem. W każdym kraju tworzona jest indywidualna lista obiektów stworzonych ręką człowieka i dzieł natury które zostały wpisane na listę dziedzictwa ludzkości. Opracowywane są swoiste przewodniki po tych obiektach wiodące chętnego zapoznania się z nimi przez cały kraj jak jest długi i szeroki. Dla wielu ludzi takie lokalne zwiedzanie obiektów znajdujących się na liście stanowi atrakcję , nierzadko też turyści z całego świata przyjeżdżają do danego kraju by zwiedzać według tej listy. Takie lokalne listy są cały czas na bieżąco uzupełniane także podróżując po danym regionie w jakimś mniejszym albo raczej większym odstępie czasowym można napotkać na swojej ścieżce zupełnie nowe- stare obiekty dopiero odkryte i dokładnie opisane.

Tagi: unesco, kraj, polska | Mapa