Jak się mają zabytki według UNESCO ?

Unesco Perła w koronie inicjatyw UNESCO to Lista Światowego Dziedzictwa, obiekty kultury, zabytki, starówki miast, krajobrazy kulturowe. Te wszystkie precjoza ludzkiej myśli i kunsztu w dziejach historii narodów są szczególnym dziedzictwem wartym zachowania dla przyszłych pokoleń. W myśl 1 artykułu Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, na listę mogą być wpisane tylko i wyłącznie zabytki, dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, również elementy oraz budowle o znaczeniu archeologicznym, wszelaki napisy, jaskinie ( zgrupowane lub pojedyncze), mające wybitną wartość w znaczeniu historycznym, sztuki albo nauki. Ponadto skupiska budowli łącznych lub oddzielnych, przez wzgląd na swą architekturę, jednolitość, bądź zespolenie z krajobrazem stanowią niepowtarzalną wartość w kontekście historii. Do tego, miejsca zabytkowe będące dziełami człowieka lub wspólnymi dziełami człowieka i przyrody, a także stanowiska archeologiczne i obszary mające istotną wartość pod względami estetyki, historii, etnografii oraz antropologii. Wszystkie obiekty pretendujące, a w konsekwencji umieszczane na liście światowego dziedzictwa powinny spełnić zwykle określone warunki.1 ) być wybitnym osiągnięciem twórczego geniuszu człowieka.2 ) obrazować istotne oddziaływanie wartości w konkretnej epoce albo w ramach konkretnego kręgu kulturowego, w sferze rozwoju architektury, a także techniki, zabytkowej sztuki, planowania przestrzennego miast lub kształtowania krajobrazu.3 ) przekazywać unikalne albo co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej względnie cywilizacji, żywej lub umarłej;4 ) być wybitnym przykładem rodzaju budowli albo zespołu architektonicznego lub technicznego, ilustrującym ważny etap w historii ludzkości.5 ) być wybitnym przykładem tradycyjnego sposobu osiedlania się albo zagospodarowania obszarów, reprezentatywny dla konkretnej kultury ( bądź kultur), szczególnie w przypadku, gdy miejsce narażone jest na wpływ nieodwracalnych zmian.6 ) integrować się na sposób bezpośredni bądź namacalny z wydarzeniami lub tradycjami żywymi, z ideami, wierzeniami, z dziełami artystycznymi albo literackimi mającymi istotne powszechne znaczenie , niemniej uważa się iż owe kryterium może uzasadniać wpisanie obiektu na Listę zwłaszcza w wyjątkowych okolicznościach oraz w połączeniu z innymi kryteriami kulturalnymi lub naturalnymi. Zatem jak widać nie jest tak łatwo trafić na listę, niemniej kultura i historia myśli ludzkiej potrafi ukazać całe mnóstwo, obiekty które spełniają przynajmniej jedno z zawartych w konwencji kryteriów, znajdują się niemal na całym świecie w dość sporej liczbie. Są to obiekty w pełni autentyczne i integralne z miejscami ich występowania, od Europy poprzez Azję, Afrykę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i wiele, wiele różnych obszarów planety, stanowią one naszą wspólną historię opartą często na naszych wspólnych dziejach. Warto je chronić zatem dla przyszłych pokoleń.

Tagi: region, pieniądze, naród | Mapa