pieniądze

Skomercjalizowanie UNESCO - Unesco
UNESCO powstało już dawno temu, bo zaraz po zakończeniu działań drugiej wojny światowej, a konkretnie miało to miejsce w listopadzie 1945 roku. Czyli tuż po tamtych tragicznych wydarzeniach. Mogłoby się wydawać, że po upływie tylu długich lat, tylu dziesięcioleci, zmiany tylu pokoleń, nastaniu nowych nowinek organizacyjnych, technologicznych i filozoficznych, UNESCO będzie organizacją mocno przestarzałą. Czy rzeczywiście taką jest? Nie, w ogóle w najmniejszym stopniu nie jest przestarzałą organizacją. Wystarczy spojrzeć choćby na to, że rozwija się ona współcześnie w bardzo dużym tempie, przy współudziale wielu państw z różnych zakątków świata. I wydaje się, że rozwija się ona jeszcze szybciej niż dawniej, a co najważniejsze w coraz większym stopniu odnajduje się we współczesnym świecie! Nie można tego zauważać, że UNESCO stało się pewnego rodzaju symbolem marketingowym, o który zabiega mnóstwo różnego rodzaju podmiotów. W końcu znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO to nie lada wyczyn, ogromna promocja i wyróżnienie dla owego miasta. A co za tym idzie - sponsorzy, turyści, telewizja i inne media. To z kolei napędza finanse. A wiadomo, że w dzisiejszym świecie pełnym komercji finanse są najważniejsze, albo przynajmniej jedne z najważniejszych (bo jednak na szczęście wyższe idee jeszcze się całkowicie nie zatraciły). Z tego wynika, że UNESCO doskonale odnalazło się w kapitalistycznym, wolnorynkowym świecie. Owszem, można powiedzieć, że działało w takim od początku, ale nie można zapomnieć, że dawniej trwała tzw. zimna wojna, ...

Jak się mają zabytki według UNESCO ? - Unesco
Perła w koronie inicjatyw UNESCO to Lista Światowego Dziedzictwa, obiekty kultury, zabytki, starówki miast, krajobrazy kulturowe. Te wszystkie precjoza ludzkiej myśli i kunsztu w dziejach historii narodów są szczególnym dziedzictwem wartym zachowania dla przyszłych pokoleń. W myśl 1 artykułu Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, na listę mogą być wpisane tylko i wyłącznie zabytki, dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, również elementy oraz budowle o znaczeniu archeologicznym, wszelaki napisy, jaskinie ( zgrupowane lub pojedyncze), mające wybitną wartość w znaczeniu historycznym, sztuki albo nauki. Ponadto skupiska budowli łącznych lub oddzielnych, przez wzgląd na swą architekturę, jednolitość, bądź zespolenie z krajobrazem stanowią niepowtarzalną wartość w kontekście historii. Do tego, miejsca zabytkowe będące dziełami człowieka lub wspólnymi dziełami człowieka i przyrody, a także stanowiska archeologiczne i obszary mające istotną wartość pod względami estetyki, historii, etnografii oraz antropologii. Wszystkie obiekty pretendujące, a w konsekwencji umieszczane na liście światowego dziedzictwa powinny spełnić zwykle określone warunki.1 ) być wybitnym osiągnięciem twórczego geniuszu człowieka.2 ) obrazować istotne oddziaływanie wartości w konkretnej epoce albo w ramach konkretnego kręgu kulturowego, w sferze rozwoju architektury, a także techniki, zabytkowej sztuki, planowania przestrzennego miast lub kształtowania krajobrazu.3 ) przekazywać unikalne albo co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej względnie cywilizacji, żywej lub umarłej;4 ) być wybitnym przykładem rodzaju budowli albo zespołu architektonicznego lub technicznego, ilustrującym ważny etap w historii ludzkości.5 ) być wybitnym przykładem tradycyjnego sposobu osiedlania się ...

Mapa