region

UNESCO a problem Tybetu
Problem tybetański zajmuje nie tylko świat polityki, ale i kultury. UNESCO, jako organizacja propagująca promowanie poprzez kulturę od kilku lat zwraca pilną uwagę na Tybet i okupację Chin. Raz, że Partia Komunistyczna stara się wszelkimi środkami zniszczyć dorobek kulturalny i religijny Tybetu, dwa, że w tym regionie nieustannie dochodzi do łamania praw człowieka.UNESCO wielokrotnie już zajmował stanowisko w spawie Tybetu. Nawołuje od lat do tego, by Chiny nie rujnowały tybetańskich tradycji, by nie piętnować nikogo za to, że kultywuje swoją kulturę. Chiny jednak zbyt mocno wezwaniami UNESCO się nie przejmują. Kilka dni temu,w przeddzień 51. rocznicy Powstania Narodowego policja chińska aresztowali w Lhasie serki osób, wszystko po to, by nie dopuścić do ewentualnych manifestacji. Zakaz ...

Zabytki Słowacji - Unesco
W Słowacji prezentują się zabytki kulturalne i historyczne oraz pomniki przyrody żywej. To z kolei w licznym gronie przyciąga wielu turystów. Na tej płaszczyźnie Słowacja zalicza się do najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Bańska Szczawnica to skarb zabytkowy zapisany na Liście UNESCO. Wśród gór wyrosło miasteczko, gdzie powstały pierwsze kopalnie złota i srebra. W tym celu powstała Akademia Górnicza. Można doszukać się bardzo różnych stylów zastosowanych w budowlach, przeważnie od romańskich, aż po renesansowe budynki. Jedyny zegar, który działa na odwrót to znaczy, że mała wskazówka pokazuje godziny a duża sekundy. Na rynku za ratuszem postawiony jest pomnik Trójcy Świętej upamiętniający zakończenie epidemii dżumy. Wpisanie na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO stało się ważnym punktem ...

Jak się mają zabytki według UNESCO ? - Unesco
Perła w koronie inicjatyw UNESCO to Lista Światowego Dziedzictwa, obiekty kultury, zabytki, starówki miast, krajobrazy kulturowe. Te wszystkie precjoza ludzkiej myśli i kunsztu w dziejach historii narodów są szczególnym dziedzictwem wartym zachowania dla przyszłych pokoleń. W myśl 1 artykułu Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, na listę mogą być wpisane tylko i wyłącznie zabytki, dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, również elementy oraz budowle o znaczeniu archeologicznym, wszelaki napisy, jaskinie ( zgrupowane lub pojedyncze), mające wybitną wartość w znaczeniu historycznym, sztuki albo nauki. Ponadto skupiska budowli łącznych lub oddzielnych, przez wzgląd na swą architekturę, jednolitość, bądź zespolenie z krajobrazem stanowią niepowtarzalną wartość w kontekście historii. Do tego, miejsca zabytkowe będące dziełami człowieka lub wspólnymi ...

Nasze zabytki na liście
UNESCO wspiera ochronę najbardziej zacnych zabytków na naszej ziemi. Lista chronionego dziedzictwa obejmuje kraje całego świata. Pośród najbardziej znanych budowli, jak miasta Inków, Azteków, Majów, pośród wspaniałych zabytków starożytności, jak piramidy egipski, Partenon są i nasze zabytki. No właśnie - nasze. Jak się okazuje, w Polsce także jest wiele wspaniałych budowli, jakie UNESCO stara się nie tylko ochronić, ale i uczynić chlubą świata. To przede wszystkim zespoły starych miast, nam jednak najbardziej podoba się zespół drewnianych kościółków w Małopolsce. To obiekty pochodzące z czasów średniowiecza i to jedyny tego typu kompleks drewnianych świątyń na świecie. Tak więc mamy się czym szczycić jako Polacy przed światem, to rewelacyjne, wszak niewiele innych narodowości spogląda na nasz kraj ...

Mapa