naród

UNESCO w sprawie wody - Unesco
Organizacja UNESCO aktywnie włącza się w procesy globalnych inicjatyw, mających na celu nie tylko działalność na rzecz ratowania zabytków, jedną z ważnych inicjatyw społeczności zrzeszonej w UNESCO jest wspieranie inicjatyw takich jak ŚWIATOWY DZIEŃ WODY - który to obchodzimy dokładnie 22 marca.Albowiem jak mówią nieubłagane statystyki, niezwykle ważkim problemem w skali globalnej są nie tylko niedostateczne zasoby wody pitnej na świecie, ale również jakość dostępnej wody jest istotnym punktem w hierarchii ważności naszej planety, dlatego właśnie temu zagadnieniu, w znacznej mierze są poświęcone tegoroczne obchody ŚWIATOWEGO DNIA WODY. Hasłem nadrzędnym obchodów jest " Czysta woda dla zdrowego świata" .W istocie tego roczne obchody miały na celu podniesienie świadomości znaczenia wody na świecie dla gospodarki ludzkiej oraz dla dobra stanu różnorakich, urozmaiconych ekosystemów, a także podniesienie jakości wody na świecie poprzez ilustrowanie wśród rządów, społeczeństw, indywidualnych ludzi, jak i organizacji wszelakich aktywnego działania i inicjatyw mających na celu zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi, poprzez między innymi, zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń, dbałość o czystość własnego środowiska, budowę systemów oczyszczania oraz wtórnej utylizacji wody.Wszelakie dane odnośnie sytuacji wodnej na świecie są nieubłagane, niemal dwadzieścia procent śmierci pośród dzieci ( czyli półtora miliarda, w skali roku ), jest spowodowanych przez biegunkę zakaźną, która jest drugą po zapaleniu płuc, główną przyczyną śmierci wśród dzieci. Ponadto niemal sto trzydzieści milionów ludzi na świecie, jest dzień w dzień narażonych na spożywanie wody zawierającej arszenik, w ...

Jak się mają zabytki według UNESCO ? - Unesco
Perła w koronie inicjatyw UNESCO to Lista Światowego Dziedzictwa, obiekty kultury, zabytki, starówki miast, krajobrazy kulturowe. Te wszystkie precjoza ludzkiej myśli i kunsztu w dziejach historii narodów są szczególnym dziedzictwem wartym zachowania dla przyszłych pokoleń. W myśl 1 artykułu Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, na listę mogą być wpisane tylko i wyłącznie zabytki, dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, również elementy oraz budowle o znaczeniu archeologicznym, wszelaki napisy, jaskinie ( zgrupowane lub pojedyncze), mające wybitną wartość w znaczeniu historycznym, sztuki albo nauki. Ponadto skupiska budowli łącznych lub oddzielnych, przez wzgląd na swą architekturę, jednolitość, bądź zespolenie z krajobrazem stanowią niepowtarzalną wartość w kontekście historii. Do tego, miejsca zabytkowe będące dziełami człowieka lub wspólnymi dziełami człowieka i przyrody, a także stanowiska archeologiczne i obszary mające istotną wartość pod względami estetyki, historii, etnografii oraz antropologii. Wszystkie obiekty pretendujące, a w konsekwencji umieszczane na liście światowego dziedzictwa powinny spełnić zwykle określone warunki.1 ) być wybitnym osiągnięciem twórczego geniuszu człowieka.2 ) obrazować istotne oddziaływanie wartości w konkretnej epoce albo w ramach konkretnego kręgu kulturowego, w sferze rozwoju architektury, a także techniki, zabytkowej sztuki, planowania przestrzennego miast lub kształtowania krajobrazu.3 ) przekazywać unikalne albo co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej względnie cywilizacji, żywej lub umarłej;4 ) być wybitnym przykładem rodzaju budowli albo zespołu architektonicznego lub technicznego, ilustrującym ważny etap w historii ludzkości.5 ) być wybitnym przykładem tradycyjnego sposobu osiedlania się ...

Mapa