tradycja

Tradycja "oczkiem w głowie" UNESCO, II - Unesco
Dzięki konwencji o dziedzictwie nie materialnym organizacji UNESCO, szczególnej uwadze podlegają zamierzchłe i rzadkie tradycje, również takich krajów jak : Bułgaria - ze swoją starodawnym stylem polifonii, oraz tańcami i rytuałami z regionu o nazwie Shoplouk, są to archaiczne formy tańca horo oraz rytuał lazurowane, w połączeniu z polifonią Shoppe ( diafonią) , wykonywanych zwykle przez starsze kobiet, na ceremonii inicjacji młodych kobiet. Cała rzecz nosi nazwę Bistitsa Babi. Kolejną żywą, zamierzchłą tradycją na którą zwrócono uwagę w ramach konwencji UNESCO, jest Mugam, Tradycja Azerbejdżanu, to niezwykle drobiazgowo skonstruowana kompozycja muzyczno - wokalna, o dość dużym stopniu improwizacji. Klasyczna muzyka tego kraju, wykorzystująca elementy składowe melodii ludowych, pieśni bardów, a także żywy performance. Zwykle wykonuje je śpiewak lub śpiewaczka przy akompaniamencie klasycznych, niejednokrotnie zabytkowych, tradycyjnych takich jak " tar " - jedenastostrunowa lutnia, oraz " kemancza "- czterostunowe szpiczaste skrzypce, lub nawet " def "- gatunek dość dużego tamburyna. Mugam jest również ...

Poeci , wolne ptaki ... - Unesco
21 marca jest obchodzony Światowy Dzień Poezji , ustanowiony na mocy decyzji władz UNESCO , które co roku patronuje rozlicznym imprezom poświęconym tej sztuce słowa .Dzień wiosny ( kalendarzowej ) jest doskonałą okazją do popularyzacji samej poezji , jaki i czytelnictwa . Dzień ten jest cyklicznie obchodzony z wielkim splendorem w krajach takich jak Macedonia czy krajach basenu morza śródziemnego , Francji gdzie od wielu już lat cieszy się niezwykłą wręcz popularnością . Natomiast w naszym kraju , z roku na rok , coraz to więcej osób chwali sobie tę inicjatywę . Tak zwane - NOCE POETÓW- organizowane są wówczas wielu miejscowościach , centrach kultury , bibliotekach i innych przybytkach sztuki.-SŁOWA NATURY , NATURA SŁÓW- oto myśl przewodnia tegorocznego Światowego Dnia Poezji ( THE WORDS OF NATURE - THE NATURE OF WORDS ) , hasło to idealnie odzwierciedla skale , ogrom dziedzictwa i różnorodności - diametralnych cech i aspektów Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności ...

Tradycja "oczkiem w głowie" UNESCO - Unesco
Na mocy konwencji o dziedzictwie nie materialnym organizacji UNESCO, szczególnej uwadze podlegają zamierzchłe i rzadkie tradycje takich krajów jak :Albania - przez wzgląd na szczególny rodzaj folkloru, muzykę która jest dzielona na dwie grupy:1.Wykonywana przez greków z regionów północnej Albanii i 2. To muzyka Tosków i Labów z południa. Wpis cały obejmuje izopolifoniczną muzykę, w czym terminem "Izo" , określa się ison, abstrahujący do kościelnej muzyki bizantyjskiej tzw. Burdonu, który jest towarzyszem śpiewu polifonicznego. Dzięki działaniom organizacji typu UNESCO, przyczyniającej się do wzrostu zainteresowania zarówno turystów jak i naukowców, dzięki propagowaniu owej kultury, nastąpił swoisty renesans Albańskiej polifonii w ostatnich dekadach. Estonia - Manja i Kihnu to dwie Estońskie wyspy zamieszkiwane od niezliczonych pokoleń przez garstkę osadników, dzięki skrzydłom jakie daje im program UNESCO, mają szansę na odrodzenie i pielęgnowanie tradycji związanych z antycznymi rękodziełami, tworzonymi głównie przez kobiety ( suknie wełniane z miejscowej wełny, rękawiczki, pończochy, itp.), niemniej istotą są specyficznie ...

Mapa