społeczeństwo

Powiesz UNESCO a usłyszysz.. - Unesco
To co jest jednym z charakterystycznych zjawisk szczególnie w wielkich społeczeństwach żyjących w aglomeracjach że pewne terminy zwyczajnie się ludziom z czymś kojarzą co nie znaczy że do końca w sposób precyzyjny i prawdziwy a jednak, nie pozostają bez odzewu. Można przypuszczać że częściowo wynika to z chęci aby wszystko przyporządkowywać i okładać na swoim poziomie pojmowania, mało kto podejmuje wysiłek by dowiedzieć się czegoś więcej niż mu się na podstawie posiadanych informacji wydaje. Ma się tak zarówno z kwestiami bardzo istotnymi jak również tymi bardziej błahymi do których mało kto przywiązuje szczególną wagę. Bez wnikania w to na ile poszczególni ludzie zainteresowani są historią i dokonaniami człowieka albo też samą przyrodą na pewne hasła z pewnością nie pozostaną obojętnie. Jednym z nich jest skrót nazwy organizacji która znana jest i raczej ceniona w całym cywilizowanym świecie, Chodzi o UNESCO. Gdyby ktoś w ramach badania mniej albo bardziej profesjonalnego pokusił się o sprawdzenia poziomu świadomości społeczeństwa na temat przedmiotu działalności tejże organizacji mógłby być zaskoczony wynikami. Prawdopodobnie całkiem spora część społeczeństwa rozpoznała by ten skrót a przynajmniej kojarzyła gdzie go słyszała albo w jakim kontekście. Niewątpliwie część sugerując się początkiem skrótu przejechałaby się po sporej części organizacji pomocniczych ONZ a przynajmniej próbowałaby odgadnąć to czym się według ich przekonania organizacja o tym skrócie powinna zajmować. Najczęściej jednakże pewnie by padały odpowiedzi prawidłowe chociaż mocno okrojone dotykające tylko ...

UNESCO warte jest naszego wsparcia - Unesco
Co to jest UNESCO? Jak sama nazwa mówi, jest to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Długo działa? Oj, już dość długo, bo dokładnie od listopada 1945 roku. Gdzie powstała? W powojennym, zagruzowanym od niemieckich bombardowań Londynie. Lecz organizacja ta nie powstała jako zemsta na hitlerowcach, bo przecież nie takie cele sobie obrała. UNESCO obrało sobie za cel przede wszystkim ochronę tego, co w trakcie wojny mocno cierpiało, bez względu na to czy pochodziło z jednej strony barykady, czy też z drugiej strony. Mam na myśli obiekty będące dziedzictwem cywilizacji ludzkiej, takie jak budynki historyczne, ważne miejsca sakralne i świeckie, istotne dla ludzkości miejsca bitew, świątynie, fortyfikacje... ale i obiekty nie będące wytworem ludzkiej ręki ani wyobraźni. Mam na myśli wytwory natury, które przecież w niejednym miejscu na świecie tak pięknie ukształtowały przestrzeń. Warto i je docenić, bo przecież i one wpadają w przestrzeń ludzkich działań, a nie można zapomnieć, że przestrzeń ta jest niestety bardzo mocno destrukcyjna i bezlitosna wobec wszelkich napotkanych na swoich drodze zjawisk i rzeczy. No, może nie aż tak bezlitosna, bo gdyby tak było, to pewnie dawno już kamień na kamieniu nie pozostał. I właśnie takie litościwe objawy, pozytywne aspekty ludzkości reprezentuje sobą UNESCO, które pragnie uratować nie tylko przed zapomnieniem, ale i przed zniszczeniem te miejsca, te obiekty, te zjawiska, ...

Mapa