ekologia

Natura w oczach UNESCO - Unesco
Społeczność międzynarodowa podejmuje szereg działań w celu ochrony przyrody i rzadkich ekosystemów, do takich działań przyczyniają się inicjatywy UNESCO, zwarte głównie w postanowieniach konwencji " listy światowego dziedzictwa".Na listę światowego dziedzictwa zgodnie z intencjami trafiają nie tylko obiekty zabytkowo - kulturalne, ale obiekty przyrodnicze i krajobrazowe.Gdyż w zgodzie z artykułem 2 Konwencji, za "dziedzictwo naturalne " uważane są : pomniki przyrody będące fizycznymi i biologicznymi formacjami albo zespoły takich formacji, które prezentują wyjątkową wartość uniwersalną pod kątem estetycznego lub naukowego punktu widzenia. To także geologiczne i fizjograficzne formacje, a także precyzyjnie wyznaczone tereny, stanowiące siedliska zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin o szczególnie wyjątkowej wartości uniwersalnej w odniesieniu nauki, ochrony albo piękna natury. Ponadto miejsca naturalne albo dokładnie wyznaczone obszary o nieprzeciętnej wartości uniwersalnej ze względu na piękno natury, ochrony, bądź nauki.Niemniej wartość uniwersalna takiego obiektu dziedzictwa naturalnego, zaoferowanego do wpisu bywa uznana tylko wówczas, gdy stwierdzi się że spełnia warunki integralności i ...

UNESCO a prawa zwierząt - Unesco
Światowa Deklaracja Praw Zwierząt została uchwalona w 1977 roku w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia. W tym samym roku została ta Deklaracja przedłużona przez UNESCO. Deklaracja wyraźnie mówi, że nie wolno znęcać się nad zwierzętami. Zwierzęta to istoty tak samo rozumne i mające uczucia zasługują na szacunek i dobrą opiekę. Niestety okrucieństwa, jakie człowiek potrafi zrobić zwierzęciu czasami wykracza poza wyobraźnię ludzką, a jednak robi to człowiek. Tysiące wałęsających się po ulicach psach, kotach i inne stworzenia nie ma gdzie się podziać i nie posiadają swoich właścicieli. Ludzie dzielą się na wrażliwych na nieszczęście i okrucieństwo zwierząt i na tych, którzy ten ból zadają. Coraz więcej słychać w telewizji, że ktoś znęcał się nad psem albo kotem, przypalał papierosem uszy tylko dlatego, że szczekał albo miauczał, a to nie podobało się panu, pani. Tak prozaiczne zdarzenia napawają strachem i każą tym, którzy przejmują się zrobić coś w tej sprawie. Nasze prawo ...

Stany Zjednoczone na liście UNESCO - Unesco
Stany Zjednoczone posiadają 19 zabytków na światowej liście UNESCO. Pokrótce przedstawię parę z nich: Osady Indian w Mesa Verde położony w południowo - zachodniej części. Wpisany na listę w roku 1978. Znajduje się w stanie Colorado. Główną jego atrakcją są osiedla mieszkalne typu pueblo. Są to zbudowane w ścianie kaniony przez Indian budowle. Ocenia się, że powstały między VI a XIV wiekiem naszej ery, Są to budynki postawione tarasowo, które uznane za święte przez Indian. Kolejnym zabytkiem jest Park Narodowy Yellowstone, bardzo dobrze znany turystom. Jest to również jeden z najbardziej znanych i najstarszych parków narodowych na świecie. Znajdują się w nim gejzery, gorące źródła, wulkany błotne i wodospady. W roku 1978 został wpisany na światową listę dziedzictwa kulturowego. Znajdujący się w klimacie umiarkowanym park posiada tysiące gatunków roślin. Większość obszaru zajmują lasy iglaste. Ze zwierząt też znajduje się tu wiele gatunków, są nimi min. niedźwiedź, puma, ryś, skunks, bizon, mustang. Park ...

Mapa