Znaczenie UNESCO

Unesco W dzisiejszych czasach ochrona środowiska jest konieczna. Na dzikich terenach wciąż grasują kłusownicy, polowania na zwierzęta, których gatunek jest zaliczony do zagrożonego nie ustają. W Afryce wciąż giną słonie zabijane przez zazwyczaj rządnych pieniędzy. Kły słonia, których prawdziwa nazwa to ciosy mają bardzo cenną kość, która jest sprzedawana na innych kontynentach bogatym kupcom. Podobnie jest z sierścią innych zwierząt. Aby uniknąć takich sytuacji tworzone są Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Pomniki Przyrody, wszystko objęte bezwzględną ochroną. Niektóre z najpiękniejszych miejsc zostaje docenione i wpisane na listę UNESCO. Taki przykład mamy również w Polsce. Narodowy Park Białowieży został wpisany na listę UNESCO w roku 1982. Przyznanie tak międzynarodowej rangi miejscu może pozytywnie wpłynąć na jego rozwój np. zwiększy ilość zainteresowanych turystów, którzy będą chcieli przyjechać i odwiedzić to miejsce. Zwiększy obroty finansowe i pozwoli nadal się rozwijać i zwiększać ochronę w tym miejscu. W Polsce mamy tylko jeden taki przykład zabytku przyrodniczego, ale warto wiedzieć, że w Afryce jest ich kilkanaście, ale niestety kontynentu tego nie stać na solidną ochronę i w niektórych miejscach wciąż są prowadzone polowania. Organizatorzy UNESCO stwierdzili, zatem że aby Park krajobrazowy mógł się rozwijać w swoich naturalnych warunkach, można by wprowadzić bezwzględny zakaz przebywania w nim. Niektóre z miejsc są zamknięte i nie wolno zbliżać się do nich. Panuje tam naturalne środowisko, w którym mogą rozwijać się zwierzęta i rośliny. Podobnymi przykładami są zabytki budowlane. Chronione w specjalny sposób, na pewno nie raz zauważyliście, że zwiedzając jakiś pałac bądź kościół w niektóre miejsca jest zakaz wejścia, nie mówiąc już o zakazu fotografowania i dotykania niektórych obiektów. Na liście UNESCO znajduje się znacznie więcej zabytków budowlanych niż przyrodniczych. Jest to związane z historią społeczeństwa. Są to zabytki antropogeniczne, czyli takie, w których jest widoczna ingerencja człowieka. Na liście znajdują się takie znane zabytki jak między innymi Warszawska Starówka, Zamek w Malborku, Tadź Mahal, Koloseum w Rzymie. Czyli większość na pewno wszyscy znają, albo, chociaż kojarzą ze zdjęć. UNESCO to organizacja, która stara się chronić dobra kulturowe, historyczne i poprzez ich rozwój wpływać na rozwój społeczeństwa. Organizacja wierzy, że tylko, jeśli poznany kultury innych państw, narodów, jesteśmy w stanie dogadać się i uniknąć wojen. Jej celem jest sojusz, jedność i zgodność, poprzez kulturę i rozwój i naukę. To dzięki niej zostały tak bardzo wypromowane budynki w Polsce, i zapewne bardzo przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego w Polsce. Cudzoziemcy, którzy aktualnie przyjeżdżają do naszego kraju są zachwyceni starówkami i budowlami z poprzednich epok, bo jak sami twierdzą u nich w kraju nie ma tak przepięknych zamków. Dlatego pamiętajmy o promocji i reklamie naszego kraju, niech każdy z nas przyczyni się do rozwoju kultury w naszej małej ojczyźnie i niech każdy z nas ma wpływ na jej rozwój. W dzisiejszych czasach każdy może wyrażać swoją opinie w np. internecie, niech to, zatem będą same pozytywne opinie.

Tagi: ameryka, zabytek, rozwój | Mapa