UNESCO w sprawie wody

Unesco Organizacja UNESCO aktywnie włącza się w procesy globalnych inicjatyw, mających na celu nie tylko działalność na rzecz ratowania zabytków, jedną z ważnych inicjatyw społeczności zrzeszonej w UNESCO jest wspieranie inicjatyw takich jak ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – który to obchodzimy dokładnie 22 marca.Albowiem jak mówią nieubłagane statystyki, niezwykle ważkim problemem w skali globalnej są nie tylko niedostateczne zasoby wody pitnej na świecie, ale również jakość dostępnej wody jest istotnym punktem w hierarchii ważności naszej planety, dlatego właśnie temu zagadnieniu, w znacznej mierze są poświęcone tegoroczne obchody ŚWIATOWEGO DNIA WODY. Hasłem nadrzędnym obchodów jest „ Czysta woda dla zdrowego świata” .W istocie tego roczne obchody miały na celu podniesienie świadomości znaczenia wody na świecie dla gospodarki ludzkiej oraz dla dobra stanu różnorakich, urozmaiconych ekosystemów, a także podniesienie jakości wody na świecie poprzez ilustrowanie wśród rządów, społeczeństw, indywidualnych ludzi, jak i organizacji wszelakich aktywnego działania i inicjatyw mających na celu zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi, poprzez między innymi, zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń, dbałość o czystość własnego środowiska, budowę systemów oczyszczania oraz wtórnej utylizacji wody.Wszelakie dane odnośnie sytuacji wodnej na świecie są nieubłagane, niemal dwadzieścia procent śmierci pośród dzieci ( czyli półtora miliarda, w skali roku ), jest spowodowanych przez biegunkę zakaźną, która jest drugą po zapaleniu płuc, główną przyczyną śmierci wśród dzieci. Ponadto niemal sto trzydzieści milionów ludzi na świecie, jest dzień w dzień narażonych na spożywanie wody zawierającej arszenik, w niebotycznych ilościach, albowiem niejednokrotnie przekraczających normy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia ( WHO ). Do tego, o niemal miliard dni szkolnych można byłoby ukrócić nieobecności w szkołach, będących wynikiem zachorowań na biegunkę, jeśliby tylko stacje uzdatniania wody były upowszechnione i bardziej dostępne. Fakty mówią same za siebie, budowa stacji uzdatniania wody pozwoliła by zmniejszyć, nieubłagane statystyki śmiertelności, nawet o trzydzieści dziewięć procent w skali światowej. Upowszechnienie zatem budowy stacji uzdatniania wody pitnej pozwoliła by, niechybnie uniknąć około dwóch miliardów zachorowań wywołanych spożywaniem niezdrowej wody.Obchody tego dnia są w mierze aktywnych działań zarówno UNESCO jak i Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych ( UNEP ), ale również Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich ( UN – Habitat ), Rada Doradcza Sekretarza Generalnego UN do spraw Wody i Higieny( UNSGAB ), Światowy Fundusz Żywnościowy ( FAO ), Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ), UNICEF , a także Światowy Program Narodów Zjednoczonych do spraw Wody. Światowy Dzień Wody jako taki, obchodzony od 1993 roku, poprzez Organizacja Narodów Zjednoczonych z inicjatywy uczestników konferencji na temat Środowiska i Rozwoju .

Tagi: świat, naród, organizacja | Mapa