edukacja

Cele Unesco - Unesco
Po II wojnie światowej powstała organizacja o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Została ona stworzona w obliczu zagrożenia kolejną wojną, choć świat nie zdążył jeszcze uporządkować się po poprzedniej, którą była II wojna światowa. Ogromne straty w ludziach, ale również na polu kultury i jej dziedzictwa przyniosły wzrost świadomości , jakie zagrożenia czekają społeczeństwa w razie ewentualnych konfliktów. To właśnie ta troska, tragiczne doświadczenia wojenne oraz niepokój o przyszłe pokolenia podyktowały główne cele organizacji. Dziedzictwo kulturowe w znacznej mierze zniszczono działaniami wojennymi, ogromne straty intelektualne w wielu ...

Chorwacja, jak z bajki - Unesco
Światowa Lista Dziedzictwa Kulturowego UNESCO została wzbogacona przez kolejne Państwo europejskie Chorwację. Do zabytków, które zostały wpisane na tą Listę to jest Bazylika Eufrazyjska znajduje się na trzecim miejscu pod względem budowy na świecie w kategorii kościołów. To budowla ze wczesnochrześcijańskiego okresu. Niestety budowlę nie oszczędziło trzęsienie ziemi. To autentyk, pożary i grabieże, ale mimo to stoi do dzisiaj i zachwyca turystów. Na szczególną uwagę zasługują mozaiki, które nienaruszone zachowały się po czasy dzisiejsze. Nazwa bazyliki pochodzi od biskupa Eufrazjusza, którego dziełem były słynne mozaiki z różnymi postaciami. Miasteczko oparte na architekturze ...

Unesco i program "Edukacja dla Wszystkich" - Unesco
Dziedziną, która stanowi jedno z dwóch najistotniejszych pól działania Unesco jest edukacja. W tym celu stworzono program pt: "Edukacja dla wszystkich". Powstał on w 1990 roku w Jomtien, a określa podstawowe zasady oraz sformułowania, które mają służyć upowszechnieniu dostępu do edukacji na wysokim poziomie we wszystkich państwach członkowskich. Program funkcjonuje już od dziesięciu lat i mimo wielu osiągnięć na tej płaszczyźnie można powiedzieć, że temat jest cały czas aktualny. Obecnie zaangażowanych jest w jego realizację 180 krajów oraz różne organizacje i instytucje. Głównym celem programu jest zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi ...

Edukacja i rola UNESCO - Unesco
W dziedzinie edukacji narodowej UNESCO odgrywa bardzo ważną rolę. Specjalne powołane jednostki nadzorują zadania i cele w tym kierunku. UNESCO dąży do tego, aby wszyscy mieli równy dostęp do zdobywania wykształcenia, gdzie jest to jedno z praw człowieka. Czuwa nad tym, aby kształcenie się młodych ludzi było zadaniem w systemie ciągłym. Stawia na promocję edukacji i współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Od 1945 roku UNESCO działa bardzo prężnie i ustala różne dyrektywy, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez państwa członkowskie. Organizacja intensywnie organizuje spotkania z ekspertami w dziedzinie edukacji, na których dokonują rozwiązań, ...

Nauka i edukacja pod patronatem UNESCO - Unesco
Statutowym celem powyższej organizacji jest, między innymi, ochrona cennych kulturowo zabytków oraz dziedzictwa światowego wielu kultur i narodów.Dlatego też w krajach członkowskich UNESCO podejmowane są działania mające na celu zarówno kształcenie i szeroko pojętą edukację, jak i konkretne działania praktyczne.Jednym z takich działań którego organizatorem jest Polski Komitet do spraw UNESCO wraz z Urzędem Miejskim miasta Zamościa, ( jako że miasto Zamość jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego zabytków, w odniesieniu do starówki ) jest rok roczna inicjatywa pod tytułem " Letnia Szkoła w Zamościu ".Są to zwykle dwutygodniowe szkolenia, odbywające ...

Zawalcz o stypendium
UNESCO to organizacja, która wspiera nie tylko sferę kulturową danych narodów, ale i świat nauki. Co więcej, można się starać o specjalne stypendium naukowe, które będzie dawano możliwość prowadzenia badań. Najważniejsze, by swoją ideą zarazić osoby, które decydują o przyznawaniu owych stypendiów.Polskie komitet UNESCO posiada swoją własną pule pieniędzy na sponsorowanie badań naukowych. Warto się o nie postarać, bo w ten sposób można otrzymać środki wystarczające do tego, by zmienić świat. Bo nie mamy w tym miejscu żadnych wątpliwości - nauka świat zmienia znacznie. Ciekawostką jest fakt, że o polską pulę środków ...

Unesco i szkoły stowarzyszone - Unesco
Dobry przekaz informacji na temat utrzymania pokoju na świecie musi odpowiednio trafić do świadomości młodych ludzi, dzięki takim inicjatywom możliwe jest rozwinięcie współpracy międzynarodowej. Takie działania budują wzajemny szacunek oraz zrozumienie. Do takiego postanowienia w 1953 roku przystąpiły 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Obecnie dzisiaj ta inicjatywa obejmuje o wiele szerszą liczbę uczestników. Program Szkół Stowarzyszonych w UNESCO to na dzień dzisiejszy to zgromadzenie liczy blisko 8500 instytucji ze 180 krajów z różnych stron świata. Zgodnie z założeniami UNESCO szkoły te przyłączyły się do promowania wiedzy na temat kultury i edukacji ...

Wiedza o UNESCO - Unesco
Spacerując po ulicach jednego z miast Polski, którego nazwy wolałabym nie podawać, wpadłam na przedziwny pomysł, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy. Moim tematem przodującym miało być UNESCO. Chciałam, aby ludzie poopowiadali mi, co wiedzą na jego temat i wyrazili swoją opinie na temat jego funkcjonowania. Nie wiem, co mi chodziło dokładnie po głowie, ale bardzo lubię chodzić z mikrofonem po ulicy i przeprowadzać wywiady. Lubię słuchać innych. Ale nie o tym będzie ten artykuł. Otóż spacerując i zadając kolejne pytania napotkanym mi ludziom zdziwiłam się, że tak chętnie chcą wyrażać swoją opinie. Ludzie ...

Mapa