wojna

Wojna nie wojna UNESCO ratuje zabytki - Unesco
W czasie działań wojennych w Iraku wiele z cennych zabytków uległo zniszczeniu lub grabieży, obecnie UNESCO, w ramach swoich akcji organizuje na świecie zbiórki środków finansowych na ratowanie zabytków. Organizacja ta ma już dość dużą wprawę i doświadczenia w takich zbiórkach, jako że organizowali już takie, dość głośne akcje jak ratowanie zabytków antycznej Nubii, ratując ją przed zalaniem przez Nil na okoliczność powstania nowej tamy wodnej w Asuanie( kampanię tę przeprowadzono w okresie od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku aż do początku naszego wieku). Kolejnym sukcesem jest akcja ratowania i restauracji niezwykle cennych budowli i zabytków Tyru.Środki przeznaczane na ratowanie kultury i zabytków są to zwykle darowizny państw i społeczności międzynarodowych przy aktywnym ( statutowym) udziale UNESCO.Bazą działania organizacji w dziedzinie Światowego Dziedzictwa jest, ni mniej, ni więcej jak dokument zwany Konwencją UNESCO, której to tekst został przyjęty i stał się normą, na siedemnastej sesji konferencji Generalnej organizacji w roku 1972 w Paryżu, która weszła w życie permanentnie dopiero w roku 1975 w konsekwencji ratyfikowania jej zapisów przez kolejnych dwadzieścia państw sygnatariuszy. Pierwszy wpis na listę światowego dziedzictwa dokonano poprzez umieszczenie na liście dwunastu obiektów, z czego dwa były w Polsce ( kopalnia soli w Wieliczce oraz kompleks starego miasta Krakowa ). Polska ratyfikowała konwencje zaledwie w roku 1976, na chwile obecną zapisu tego międzynarodowego przedsięwzięcia ratyfikowało i wprowadza w życie aż 186 państw naszego globu.Jako że zapisy tej konwencji nakładają na rządy państw jej sygnatariusz obowiązek corocznego składnia raportów, w sprawie utrzymania i zachowania obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, systematycznie zatem urzędnicy ministerstwa kultury, (najbardziej adekwatnego organu państwa ) sporządzają sprawozdania dla organów kontrolnych organizacji, co zwykle zajmuje dość dużo czasu, albowiem w Polsce znajduje się, bagatelka, aż trzynaście obiektów podlegających ścisłej ochronie, według konwencji UNESCO. Obiekty owe to :wspomniane powyżej stare miasto w Krakowie ( 1978 ), kopalnia soli w Wieliczce(1978r ), ale także Auschwitz - Birkenau obóz poniemiecki obóz koncentracyjny i zagłady ( 1979r ), Puszcza Białowieska / Białowieżskaja Puszcza - teren transgraniczny ( wpis 1 w 1979 roku a drugi w 1992 roku ), stare miasto w Warszawie ( 1980 ), stare miasto w Zamościu ( 1992 ), średniowieczny Zespół miejski w Toruniu ( 1997 ), Krzyżacki zamek w Malborku ( 1997 ), Kalwaria Zebrzydowska - kompleks architektoniczny i krajobrazowy w stylu Manierystycznym oraz park pielgrzymkowy( 1999 ), kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy ( 2001 ), drewniane kościoły w Małopolsce południowej (Blizne, Binarowa, Dębno, Sękowa, Haczów, Lipnica Murowana ), ( 2003 )Park Mużakowski - Polsko - Niemiecki teren transgraniczny ( 2004 ), Hala Ludowa we Wrocławiu ( 2006 ). ...

Mapa