turtysta

Litewski szlak turystyczny - Unesco
Dzieje Litwy zostały zapisane na kartach historii. Dlatego bezapelacyjnie zaliczają się do Dziedzictwa Narodowego uznanego przez UNESCO, gdzie podlegają ochronie i służą następnym pokoleniom uczącym się o niej wiedzy. Stare Miasto stanowi taki brylant w wizytówce Wilna. To miasto historyczne z zachowanymi murami zabudowań z okresu gotyku, renesansu i baroku. Pomimo licznych wojen i najazdów udało się zachować prawie cale fragmenty murów, miast. Starówka Wileńska była głównym ośrodkiem kulturalnym. W 1994 roku została zakwalifikowana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wilno zasłynęło z tego, że rozwinął się handel wśród kupców, artystów z różnych krajów i dużej tolerancji ze strony tego miasta. W Wilnie można na każdym kroku spotkać całe zespoły pałacowe, odwiedzając Starówkę ma się wrażenie, że każdy z domów jest, co najmniej cerkwią albo kościołem. Świadczy o tym ich budowa w stylu gotyckim. Kolejną relikwią na miarę dziedzictwa UNESCO jest zamek Giedymina zlokalizowany na wzgórzu poza Starym Miastem. Tutaj też znajduje się pomnik założyciela Wilna Giedymina. Litwa sama w sobie jest piękna. Zaliczana jest do jednych z najpiękniejszych miast w skali światowej i wartej jej odwiedzenia. Stanowi dorobek historyczny kilku pokoleń. Perłą dziedzictwa UNESCO można nazwać również Mierzeję Kurońską. To cud natury przy współudziale sił człowieka. Jest to półwysep o wymiarach na 98 km, który obejmuje tereny dwóch państw Republikę Litewską oraz Federację Rosyjską. Na skutek masowego wycięcia lasów na tych terenach doszło do obsuwania się piasku z wydm, co spowodowało zasypanie kilka wiosek rybackich. Dla umocnienia przez wiele pokoleń zaczęto wprowadzać sztuczne zalesianie ich, co zatrzymało proces nawiewania piasku. Ochrona kontrolująca mierzeję pozwoliła na nowo osiedlić się ludziom i prowadzić tryb życia. Piękny widok rozpościera się nad Nidą, gdzie można przekąsić pyszną rybę wędzoną, która zrobiona jest według zaleceń rybaków kurońskich. Nida to rozmaity krajobraz, gdzie można odpocząć i cieszyć się odłamkami bursztynu, który można znaleźć nad roztańczonym Bałtykiem. W 2001 roku na liście Dziedzictwa UNESCO zostały wpisane Krzyże Litewskie oraz związana z tym ich symbolika. To unikalna sztuka ludowa, która opiera się na elementach wykonanych ręcznie, zdobiące krzyże. Symbole często pod postacią ptaków oznaczają wolność i poszanowanie dla zmarłego. To nie tylko wyraz ochrony duchowej, ale również symbol narodowy. Bogate w ornamentykę zasługują na miano arcydzieła. Rodzaje krzyży były różne od drewnianych, ciężkich, z figurami i rzeźbami na nich, po metalowe zdobienia. Góra Krzyżowa to jedyne miejsce na świecie, gdzie tyle znajduje się krzyży. Jest ich ponad 20000 tysięcy. W 2003 roku do grona Dziedzictwa UNESCO dołączyła tradycja łotewskich, litewskich i estońskich świąt piosenki. Tożsamość narodowa była wyrażana poprzez śpiew. Do dzisiaj kultywowane. W 2004 roku Kierniów dopisane zostało na listę Dziedzictwa UNESCO. To jedyny na świecie zbiór pięciu zamków na wzgórzu. ...

Mapa