święto

Organizacja uczciła Dzień Kobiet
UNESCO ósmego marca uczciło światowy dzień kobiet. W swojej siedzibie w Paryżu szefowie organizacji zgodzili się, by zorganizować szereg rozmaitych imprez upamiętniających piękna płeć. Jedną z ciekawszych form świętowania było dwie konferencje poświęcone kobietom w nauce. Tych wbrew opinii nie ma tak mało. Kobiety chętnie biorą udział w różnorakich badaniach, niektórzy wręcz uważają, że to leży w kobiecej naturze. Czy leży, czy nie leży, warto wiedzieć, że blisko połowa projektów badawczych finansowanych przez UNESCO prowadzą właśnie panie.Akcja związana ze świętowaniem z okazji Dnia Kobiet została bardzo dobrze przyjęta przez panie. Przedstawicieli płci pięknej uważają, że to bardzo ważne zagadnienie, czas bowiem skończyć z hołdowaniem samym mężczyzną, bo w wielu przypadkach nie starcza im zaciętości, przez co sama ideologia UNESCO nie zawsze jest realizowana tak, jak należy. ...

Ważne wydarzenia w historii UNESCO - Unesco
1945- Reprezentanci 37 krajów w tym Polski, spotykają się w Londynie celem podpisania Aktu Konstytucyjnego UNESCO, który wchodzi w życie z dniem 4 listopada 1946 po uprzedniej ratyfikacji przez 20 państw.1948- UNESCO zaleca swoim krajom członkowskim podjecie działań mających na celu obowiązkową oraz powszechną oświatę, edukację na poziomie podstawowym.1952- Międzyrządowa konferencja, przeprowadzona z inicjatywy UNESCO, przyjmuje Powszechną Konwencję o prawach autorskich. W latach powojennych przystąpiło konwencji mnóstwo krajów, które dotychczas nie były sygnotariuszami Konwencji Berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł literackich oraz dzieł sztuki.1954- Zostaje uchwalona pierwsza konwencja UNESCO, w całym swoim brzmieniu poświęcona ochronie dziedzictwa kulturowego, Konwencją tą jest konwencja o ochronie dóbr kultury w warunkach konfliktu zbrojnego (działań wojennych ) . Znakiem rozpoznawczym konwencji jest - biało-błękitna tarcza - która na tę okoliczność została zaprojektowana przez profesora Jana Zachwatowicza.1958- Główna, stała siedziba organizacji UNESCO zostaje ustanowiona ( podejmuję swoją działalność ) w Paryżu, we Francji .1960- Ma miejsce początek akcji przeniesienia Wielkiej Świątyni Abu Simbel w Egipcie w celem uchronienia jej przed zalaniem przez wody Nilu. Jest to pierwsze w historii UNESCO takowe przedsięwzięcie, które zapoczątkuje mnóstwo innych spektakularnych akcji, jak między innymi w Mohenjo w Pakistanie, w Fesie w Maroku, w Katmandu, Nepalu, Borobudur w Indonezji ale rónież na Akropolu w Grecji.1969-UNESCO organizuje pierwszą konferencję międzyrządową, której tematem są relacje pomiędzy rozwojem i środowiskiem, w efektcie było wypracowanie koncepcji trwałego rozwoju, a w ...

Mapa