społeczność

Zamach na tożsamość i suwerenność? - Unesco
Trudno by było spotkać człowieka który nie ceni sobie wysoko swojej szeroko pojętej niezależności i suwerenności. Od kiedy ktoś jest zdolny podejmować samodzielnie decyzje nie lubi gdy ktoś bez wyraźnego i zrozumiałego dla niego powodu próbuje go ograniczać narzucając swoja wolę. Tak jak i ludzie tak samo funkcjonują państwa, podmioty publicznoprawne oraz inne formy organizacji społecznych. Samo stwierdzenie że dana społeczność nie stworzyła formalnych struktur które przypominają formalnie państwo nie znaczy że nie cenią możliwości o decydowaniu o tym w jaki sposób żyją i funkcjonują. Ten wstęp niejako jest wprowadzeniem do krótkiego opracowania tematu takiego jak konflikt między potężną organizacja międzynarodową a innymi podmiotami prawa międzynarodowego publicznego takimi jak państwa. Chodzi przede wszystkim o to że UNESCO bo właśnie o tą organizacje chodzi stawia sobie za cel ochronę dziedzictwa ludzkości. Tworzą je jak można wyczytać z definicji wszystkie unikalne twory zarówno te będące skutkiem działalności człowieka jak i dziełem samej natury. Wiadomym jest że to co kilkaset lat temu było zupełnie powszechnym zjawiskiem dzisiaj może być unikatem i to ze względu na zniszczenia związane z konfliktami zbrojnymi i upływem czasu jeżeli chodzi o wytwory człowieka jak i postępującą urbanizacja i zanieczyszczeniem środowiska jeżeli chodzi o klasycznie pojmowane cuda natury. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku, organizacja UNESCO alarmuje opinię publiczną zwracając uwagę że skoro na danym terytorium znajdują się obiekty czy cuda natury ( przedstawiciele fauny ...

Dla chętnych są zadania - Unesco
Niejedna osoba powtarza spotykając się ze znajomymi że chętnie by coś zrobiła na skalę lokalną albo i ponad lokalna tylko nie ma możliwości. Faktycznie jeżeli jednostka nie jest wybitnie uzdolniona pod względem talentu do przyciągania uwagi i krótko mówiąc charyzmatycznego przekonywania do swoich idei, marna jest szansa iż sama coś zdoła osiągnąć. Zgodnie z tym co podkreślają wszyscy działający najważniejsze jest to aby w pewnej chwili przejść od świadomego mówienia do świadomego działania. Łatwo jest stać wśród przyjaciół i mądrze mówić o tym co i jak powinno być gdzieś zrobione a czego robić się nie powinno. Dla wszystkich tych którzy uważają że słowa są początkiem a nie końcem zaangażowanie się w dana ideę, organizacja międzynarodowa jak UNESCO stwarza wiele możliwości wykazania się kreatywnością i konsekwencja we własnym działaniu na rzecz innych i z innymi. Oczywiście kiedy zapytać się kogoś na ulicy czym zajmuje się ta organizacja, zwykle pada odpowiedź że są to "ci od ochrony zabytków" Faktycznie można powiedzieć że sztandarowym produktem organizacji jest działanie na rzecz ochrony dziedzictwa ludzkości ale to tak jakby powiedzieć że ekologów obchodzą tylko i wyłącznie foki. UNESCO nie zajmuję tylko i wyłącznie ochroną zabytków, w statucie organizacji, co też znajduje wyraz w samym skrócie nazwy wyraźnie zapisano czym będą zajmowały się organy tej organizacji. Od zabytków przez , edukacje i zacieśnianie współpracy naukowej na wszystkich możliwych poziomach. Kiedy zatem spojrzy się ...

Mapa