rząd

Woda życiodajna - Unesco
Woda pitna to dla ludzi ogromne bogactwo naturalne. Dzięki niej możemy normalnie funkcjonować. UNESCO dla propagowania i przypominania o tym, że brak wody w kranie to nie to samo, co w Afryce, gdzie ludzie po kilka miesięcy nie mają możliwości jej zdobywania. Zwyczajnie w męczarniach umierają z powodu braku wody. UNESCO stara się propagować idee o zdrowej wodzie. Wskazuje na ten problem poprzez organizowanie spotkań, gdzie w gronie ekspertów dyskutuje się na temat zasobów wody na kuli ziemskiej. Woda jest ważna dla człowieka tak samo, jak powietrze dla prawidłowego jego funkcjonowania. Stając przed problemem w kwestii wody wydaje nam się, że ten problem nie zagraża naszej Ziemi, ale statystyki i wyniki raportów prowadzonych przez UNESCO mówią zupełnie coś innego. Woda to dobro naturalne, ale także wyczerpywane. Oznacza to, że kiedyś może jej zabraknąć. Dlatego podjęto inicjatywę związaną z przekazywaniem wiedzy na temat dostępności wody na całym świecie. W 1992 roku został ustanowiony Światowy Dzień Wody przez Organizację Narodów Zjednoczonych, gdzie próbowano zaznajomić społeczeństwo i wszystkie kraje wchodzące w skład UNESCO, jakie są problemy z wodą pitną. Poprzez tą akcję uświadamiają nam, że zasoby wody ciągle maleją i to w zatrważającym tempie. Niestety na całym świecie problem braku wody jest bardzo poważny. Wyniki raportów informują, że w roku 2050 może nie mieć wody do picia ponad siedem miliardów ludności. Problem wydaje się dość odległy, jednak możemy być jeszcze ...

Zabytki Słowacji - Unesco
W Słowacji prezentują się zabytki kulturalne i historyczne oraz pomniki przyrody żywej. To z kolei w licznym gronie przyciąga wielu turystów. Na tej płaszczyźnie Słowacja zalicza się do najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Bańska Szczawnica to skarb zabytkowy zapisany na Liście UNESCO. Wśród gór wyrosło miasteczko, gdzie powstały pierwsze kopalnie złota i srebra. W tym celu powstała Akademia Górnicza. Można doszukać się bardzo różnych stylów zastosowanych w budowlach, przeważnie od romańskich, aż po renesansowe budynki. Jedyny zegar, który działa na odwrót to znaczy, że mała wskazówka pokazuje godziny a duża sekundy. Na rynku za ratuszem postawiony jest pomnik Trójcy Świętej upamiętniający zakończenie epidemii dżumy. Wpisanie na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO stało się ważnym punktem w życiu Słowacji. Pozwoliło to na możliwość docenienia uroku tego kraju. Na Słowacji żyły i żyją różnorodne grupy etniczne i kulturowe. Często można spotkać całe miasteczka zasiedlone przez Romów. Zabytki, które znalazły miejsce zaszczytne na Liście UNESCO tworzą niekończącą się wartość narodową Słowaków. Mają się, czym pochwalić i doskonale są zorganizowani pod względem przyjęcia turystów na swoje tereny. Bardejov (Bardiów) to miasteczko o stylu gotyckim, położone w północno-wschodniej części Słowacji. W okresie istnienia miasteczka rozwinął się przemysł obuwniczy, meblarski. Dużą zasługę należy przypisać rzemieślnikom, którzy wykonywali ręczne arcydzieła. Z tego okresu powstało wiele, pięknych klejnotów poprzez stworzenie zabudowań z okresu średniowiecza. Będąc tam ma się wrażenie epoki średniowiecznej. Wiele cerkwi, murów obronnych, ...

Mapa