pokój

Słów kilka o Ambasadorach Dobrej Woli UNESCO - Unesco
W ramach UNESCO (czyli United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, tj. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) działają tzw. Ambasadorzy Dobrej Woli UNESCO. Kim oni są? Czym się zajmują? Skąd się wzięli? Kto ich powołuje? Pytań jest zapewne wiele, a odpowiedzi w tym przypadku są na szczęście stosunkowo łatwe. Ambasadorzy Dobrej Woli UNESCO, jak sama nazwa wskazuje są ambasadorami z dobrej woli. Z własnej, nieprzymuszonej, dobrej woli. Bo tak podpowiada im ich własne sumienie, które pragnie czynić dla świata jak najlepiej. No dobrze, czym się zajmują Ambasadorzy Dobrej ...

UNESCO wspiera biedne kraje
UNESCO słynie z ochrony dziedzictwa kulturowego. I tak najczęściej postrzegamy te organizację. Są też tacy, którzy markę UNESCO myślą z UNICEF, twierdza przy tym, że ta pierwsza organizacja wspiera najuboższe kraje. Zapewne to pojęcie dużo bardziej złożone, na pewno jednak UNESCO nie można skreślać wobec biedy. Wprawdzie w statucie nie ma mowy o dotacjach związanych z kupowaniem jedzenia dla biedujących rodzin i społeczeństw, ale na pewno wiele jest za to wsparcia ubogich narodów, którzy chcą zachować swoją kulturę i być jej wiernym.UNESCO wspiera zarówno lokalne społeczności, jak i duże terytorialni społeczeństwa. Wszystkich ...

UNESCO na rzecz pokoju - Unesco
Jeszcze przed stu laty nie było na świecie organizacji, która zainteresowałaby się ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, która działałaby na rzecz pokoju poprzez szerzenie idei krzewienia nauki, oświaty, kultury, wiedzy na temat różnych kultur, ludzi i narodowości. Tymczasem dzisiaj taka organizacja istnieje i jest nią niejakie UNESCO powstałe 16 listopada 1945 roku w Londynie, m.in. po to by poprzez swe wspaniałomyślne działanie zapobiec wybuchowi trzeciej wojnie światowej, której tak bardzo obawiano się jeszcze przez wiele lat po zakończeniu działań drugiej wojny światowej (głównie za sprawą wszechobecnej zimnej wojny, która groziła nagłym przemienieniem ...

Rok Zbliżenia Kultur
Rok 2010 jest ogłoszony przez UNESCO jako Rok Zbliżenia Kultur. Co to oznacza? Wiąże się to przede wszystkim z działalnością UNESCO na rzecz propagowania pokoju i wzajemnej wymiany doświadczeń. Oczywiście nie same UNESCO zajmuje się organizacją imprez, to tylko organ wspierający, sama akcja kierowana jest do małych samorządów, gmin, powiatów, województw, regionów, prowincji, czy też całych państw. Z założenia Rok Zbliżenia Kultur ma być akcją globalną.Co może dać nawiązywanie relacji kulturowych? Możemy taką ideę rozpoznać już w samym pomyśle partnerstwa miast. Przecież często małe i duże miejscowości mają swoich "towarzyszy" na całym ...

Z czym się je UNESCO? - Unesco
Czy działalność UNESCO jest w ogóle potrzebna światu? Czy to jedynie kolejna niepotrzebna przybudówka międzynarodowa do ONZ, która ma czerpać od państw liczne zyski i je marnotrawić na jakieś swoje chore upodobania? Czy UNESCO ma sens istnienia? Czy jego działania są racjonalne, czy bezsensowne? Tym właśnie tematem chciałbym się teraz zająć, gdyż uważam, że są to sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Mianowicie na wstępie wspomnę czym jest UNESCO, to z pewnością ułatwi nam nieco analizę zagadnienia. Po pierwsze UNESCO to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Czyli już w samej nazwie widać, ...

Mapa