nauka

Nauka i edukacja pod patronatem UNESCO - Unesco
Statutowym celem powyższej organizacji jest, między innymi, ochrona cennych kulturowo zabytków oraz dziedzictwa światowego wielu kultur i narodów.Dlatego też w krajach członkowskich UNESCO podejmowane są działania mające na celu zarówno kształcenie i szeroko pojętą edukację, jak i konkretne działania praktyczne.Jednym z takich działań którego organizatorem jest Polski Komitet do spraw UNESCO wraz z Urzędem Miejskim miasta Zamościa, ( jako że miasto Zamość jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego zabytków, w odniesieniu do starówki ) jest rok roczna inicjatywa pod tytułem " Letnia Szkoła w Zamościu ".Są to zwykle dwutygodniowe szkolenia, odbywające się niezmiennie od 1998 roku, o ochronie dziedzictwa kulturalnego, szkoła ta zrzesza około dwudziestu specjalistów z obszaru krajów Europy Środkowo - Wschodniej, których pracą i pasją zawodową jest skuteczna ochrona, rewaloryzacja oraz rewitalizacja wszelakich zabytków. Dodatkowo całość przedsięwzięcia powyższego jest realizowana przy dość znaczącym wsparciu i pomocy Biura ROSTE z Wenecji (naukowy pion do spraw europejskich z siedzibą w Wenecji ).Niebywałym zaszczytem dla Polskich starań w organizacji UNESCO jest fakt iż Zamość został wybrany przez międzynarodową społeczność jako swoiste laboratorium prac konserwatorskich, stąd inicjatywa wyżej wspomnianej szkoły letniej, której to wykładowcami są wybitni pracownicy dydaktyczni z różnych uczelni oraz praktycy, zajmujący się na co dzień programami nierozłącznie związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego.Szkolenia programowe obejmują wykłady także gości, ekspertów zagranicznych oraz nieodłączne warsztaty. a także wyjazdy studyjne, cała szkoła letnia zwykle kończy się poznawaniem zabytków Zamojszczyzny, ...

Zawalcz o stypendium
UNESCO to organizacja, która wspiera nie tylko sferę kulturową danych narodów, ale i świat nauki. Co więcej, można się starać o specjalne stypendium naukowe, które będzie dawano możliwość prowadzenia badań. Najważniejsze, by swoją ideą zarazić osoby, które decydują o przyznawaniu owych stypendiów.Polskie komitet UNESCO posiada swoją własną pule pieniędzy na sponsorowanie badań naukowych. Warto się o nie postarać, bo w ten sposób można otrzymać środki wystarczające do tego, by zmienić świat. Bo nie mamy w tym miejscu żadnych wątpliwości - nauka świat zmienia znacznie. Ciekawostką jest fakt, że o polską pulę środków stypendialnych UNESCO mogą ubiegać się nie tylko Polacy, ale i naukowcy z innych krajów. Warunkiem jest prowadzenie badań na terenie naszego kraju. Al eto problemem nie powinno być większym, nasze biblioteki, laboratoria i pracownie są stosunkowo wysokiej klasy, toteż obcokrajowcy chętnie przyglądają się polskiemu komitetowi UNESCO. ...

Mapa